Resultaten

11 - 20 van de 115 Resultaten
Toon producten van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Hulp bij het huishouden

  De gemeente kan u helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

 • Verhuizing doorgeven

  Als u vanuit een andere gemeente in Nederland naar Nuenen verhuist, of wanneer u binnen Nuenen verhuist, dan dient u dit te melden bij de gemeente Nuenen. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf maximaal vier weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk vijf dagen erna. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente.

 • Verhuizen naar buitenland

  U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U bent verplicht binnen vijf dagen voor uw vertrek uit Nederland aangifte te doen. U geeft de emigratie persoonlijk door bij de gemeente. U dient hiervoor een afspraak te maken.

 • Bijstand, uitkering

  Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk hebt. U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD. U kunt ook bellen met het Werkplein bij u in de buurt.

 • Verkeersontheffing aanvragen

  Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u: een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten), bouwwerken plaatst, fietstochten of evenementen organiseert. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder. Waar moet ik ontheffing aanvragen? voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap voor andere openbare wegen: de gemeente voor eisen aan voertuigen: de RDW

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  U kunt bouwtekeningen en bouwplannen bekijken. Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken tegen een bouwplan bij u in de buurt. Nieuwe bouwplannen worden gepubliceerd in Rond de Linde en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt. Bekijk de bekendmakingen in het Gemeenteblad.

 • Boom kappen

  Als u een boom wilt kappen, kan het zijn dat u een omgevingsvergunning "Kappen" nodig heeft. Ook als u zeer fors wilt snoeien, heeft u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen. Advies: overleg altijd eerst met de buren of zij problemen hebben met kappen van de boom.

 • Kringloopwinkel

  In Nuenen is 'Het Goed' gevestigd. Daar kunt u spullen naartoe brengen die nog een 2e kans verdienen.  Het Goed is gevestigd aan de Pincart te Nuenen.

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  Staat uw woning al een tijdje te koop of heeft u een woning die gesloopt gaat worden? Dan mag u mogelijk uw leegstaande woning, te koop staande (huur)woning of ander gebouw tijdelijk verhuren. Hiervoor vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Meer informatie vind u op rijksoverheid.nl. Let wel: gebruik als u een aanvraag wilt indienen het e-formulier op deze gemeentelijke pagina. Niet het formulier dat op de website van overheid.nl staat.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties