Resultaten

11 - 20 van de 114 Resultaten
Toon producten van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Verhuizing doorgeven

  Als u vanuit een andere gemeente in Nederland naar Nuenen verhuist, of wanneer u binnen Nuenen verhuist, dan dient u dit te melden bij de gemeente Nuenen. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf maximaal vier weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk vijf dagen erna. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente.

 • Verhuizen naar buitenland

  U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U bent verplicht binnen vijf dagen voor uw vertrek uit Nederland aangifte te doen. U geeft de emigratie persoonlijk door bij de gemeente. U dient hiervoor een afspraak te maken.

 • Bijstand, uitkering

  Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk hebt. U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD. U kunt ook bellen met het Werkplein bij u in de buurt.

 • Verkeersontheffing aanvragen

  Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u: een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten), bouwwerken plaatst, fietstochten of evenementen organiseert. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder. Waar moet ik ontheffing aanvragen? voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap voor andere openbare wegen: de gemeente voor eisen aan voertuigen: de RDW

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  U kunt bouwtekeningen en bouwplannen bekijken. Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken tegen een bouwplan bij u in de buurt. Nieuwe bouwplannen worden gepubliceerd in Rond de Linde en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt. Bekijk de bekendmakingen in het Gemeenteblad.

 • Boom kappen

  Als u een boom wilt kappen, kan het zijn dat u een omgevingsvergunning "Kappen" nodig heeft. Ook als u zeer fors wilt snoeien, heeft u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen. Advies: overleg altijd eerst met de buren of zij problemen hebben met kappen van de boom.

 • Kringloopwinkel

  In Nuenen is 'Het Goed' gevestigd. Daar kunt u spullen naartoe brengen die nog een 2e kans verdienen.  Het Goed is gevestigd aan de Pincart te Nuenen.

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  U mag uw leegstaande pand tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning of kantoorpand al een tijdje te koop staat of gesloopt gaat worden. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties