Resultaten 11 - 20 van 167 resultaten

 • Afvalcontainers

  Als uw container gestolen is, moet u eerst aangifte doen bij de politie.

 • Melding 4 mei herdenking

  Melden 4 mei herdenking via het tabblad aanvraag.

 • Hondenpoepbeleid

  ‘Hondenpoep: lastig maar niet ernstig’. 

 • Watervergunning aanvragen

  De watervergunning dekt alle activiteiten in het watersysteem.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Algemene informatie

 • Graven in de grond, bodemverstoring

  Erfgoedverordening/Archeologie

 • Contact over afval

  Informatienummers afval Legen rest- en GFT-containers Renewi  

 • Tijdelijke lening bedrijfskapitaal aanvragen

  Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u geld lenen voor extra bedrijfskapitaal.

 • Erkenning en de Nederlandse nationaliteit

  De vader kan een kind erkennen als hij niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Heeft de moeder een vrouwelijke partner?

 • Ondergrondse containers

  De gemeente Oldambt werkt op een aantal plaatsen met ondergrondse containers voor het inzamelen van afval.