Resultaten

11 - 20 van de 184 Resultaten
Toon producten van Oost Gelre
 • Wmo- Voorzieningen

  Meedoen in de samenleving lijkt zo vanzelfsprekend. Door allerlei oorzaken kan dat soms lastig zijn.

 • Wmo- Hulp bij het huishouden

  Hulp bij het huishouden is er voor huishoudelijk werk dat u zelf (of uw huisgenoten), tijdelijk of blijvend, niet meer kunt verrichten. Het gaat hier om:

 • Betalingsregeling

  Als u de gemeentebelastingen of een andere rekening van de gemeente niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen.De betalingsregeling geldt voor een burger, maar ook voor e

 • Bedrijfsafval

  Bedrijfsafval is materiaal dat geen huishoudelijk of gevaarlijk afval is en in een bedrijf vrijkomt. Bovendien heeft het voor het bedrijf nauwelijks of geen waarde.

 • Definitief afstand doen van categorieën van het rijbewijs

  U kunt als houder van het rijbewijs definitief afstand doen van één of meerdere categorieën op uw rijbewijs.

 • Optieprocedure, aanvraag Nederlandse nationaliteit

  Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door Optie

 • Uittreksel/afschrift burgerlijke stand

  In een afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden) v

 • Verkoop/verhuur openbaar groen

  In de wijken en buurten is op verschillende plekken openbaar groen aanwezig.

 • Grofvuil en overtollig huisraad

  Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet meer bruikbaar is. Het past niet in een vuilniszak, mini-container of ondergrondse afvalcontainer.

 • Rioolheffing

  De wet verplicht de gemeente voor een goed functionerend riool te zorgen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties