Resultaten

11 - 20 van de 88 Resultaten
Toon producten van Ooststellingwerf
 • Geen container aanwezig

  De huisvuilcontainers en milieubox horen bij de woning. Deze containers zouden dus aanwezig moeten zijn bij uw woning. Is dit niet het geval of is uw container vermist? Dan kunt u een nieuwe aanvragen. 

 • Verkiezingen, kiezerspas

  Stemt u in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

 • Planschade

  Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken), of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie. Binnen 5 jaar nadat het betreffende bestemmingsplan is gewijzigd, vraagt u planschade aan bij de gemeente. Aanvragen met DigiD

 • Grof huisvuil en tuinafval

  Grof huishoudelijk afval is afval en dergelijke dat niet in een minicontainer kan. Grof tuinafval is afval uit uw tuin dat te groot of te zwaar is voor de groene container / biobak.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  De gemeente houdt informatie over haar inwoners bij in de GBA. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens niet goed zijn geregistreerd in de GBA. Is dit het geval, dan kunt u de gemeente vragen om deze fout te corrigeren.

 • Vuur stoken

  Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of hout- of groenafval verbranden? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Vraag ontheffing aan

 • Textielcontainer

  Op diverse plaatsen in de gemeente en op de milieustraat vindt u de textielcontainers van Reshare/ Omrin Estafette. 

 • Ondergrondse container

  Een aantal adressen in deze gemeente (hoogbouw en op recreatieparken) maakt gebruik van een (ondergrondse)verzamelcontainer. In deze container wordt het huishoudelijk afval verzameld, hieronder vallen dezelfde afvalproducten als voor de sortibak.

 • Kostendelersnorm

  Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning.

 • Precariobelasting

  Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van kabels en leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening. Vaak zijn dit de nutsbedrijven. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties