Resultaten 11 - 20 van 184 resultaten

 • Objecten/bouwwerken plaatsen op de openbare weg

  Voor het tijdelijk plaatsen van objecten/bouwwerken op de openbare weg is een vergunning nodig. Afhankelijk van de situatie kunt u een Apv-vergunning of omgevingsvergunning aanvragen.

 • Briefadres

  Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt. De gemeente schrijft u onder voorwaarden in op dit adres in de Basisregistratie personen (BRP). Zo bent u bereikbaar voor officiële instanties.

 • Evenementenborden vergunning

  Voor het plaatsen van evenementenborden op diverse locaties heeft u een vergunning nodig. De borden kunnen worden gebruikt voor het aankondigen van niet-commerciële evenementen, bijvoorbeeld de nazomerfeesten, inzamelingsacties, theateraankondigingen en evenementen georganiseerd door verenigingen.

 • Register kinderopvang

  Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang. Ook inspectierapporten zijn te raadplegen op die website.

 • Woonvoorzieningen

  Wie door een beperking zich niet zelfstandig kan redden in de eigen woning kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een woonvoorziening.

 • Zwerfafval rapen - hulpmiddelen aanvragen

  Wilt u meehelpen met het schoonhouden van de stad? Dan kunt u gratis hulpmiddelen lenen (ook voor inwoners van gemeente Beemster).

 • Functionele parkeervergunning

  Een functionele vergunning kan worden aangevraagd door niet-commerciële organisaties met een maatschappelijk doel die structureel werkzaamheden in meerdere parkeervergunninggebieden uitvoeren waarvoor een motorvoertuig noodzakelijk is. Dit geldt o.a. voor woningbouwcorporaties/-verenigingen, gemeente Purmerend/Beemster en verschillende maatschappelijke en welzijnsinstellingen.

 • Begeleiding bij persoonlijke verzorging

  Begeleiding bij persoonlijke verzorging is bedoeld voor mensen die zichzelf wel kunnen verzorgen, maar niet precies weten hoe ze dit moeten doen.

 • Huisvestingsvergunning

  Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen.

 • Bezoekersvergunning aanvragen

  Bewoners van een parkeervergunninggebied kunnen een bezoekersvergunning aanvragen. Hiermee kunnen zij hun bezoek met een dagkaart laten parkeren binnen het vergunninggebied.