Resultaten

11 - 20 van de 80 Resultaten
Toon producten van Reimerswaal
  • Vreemdelingenpaspoort

    Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor personen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Met een vreemdelingenpaspoort kan naar landen buiten Nederland gereisd worden, behalve naar het land van herkomst. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. De ambassade van het land van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie (zie www.rijksoverheid.nl). Het is ook een geldig legitimatiebewijs in Nederland. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig, dit is afhankelijk van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning. Een vreemdelingenpaspoort vraagt u aan in het gemeentehuis, maar hiervoor een afspraak. Afspraak maken

  • Legalisatie handtekening

    Legalisatie van de handtekening is een verklaring van echtheid van uw handtekening. Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig op documenten die naar het buitenland gestuurd worden.  Maak hiervoor een afspraak. De kosten voldoet u bij de aanvraag, met pin of contant. Afspraak maken

  • Ligplaats haven Yerseke

    In de gemeente Reimerswaal zijn in de drie havens van Yerseke ligplaatsen voor de beroeps- en pleziervaart. Vaste ligplaatsen worden toegewezen door burgemeester en wethouders. De regels voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke havens zijn vastgelegd in de Havenverordening gemeente Reimerswaal en de Verordening scheepvaartrechten 2021. Folder ligplaats Yerseke inzien Ligplaats aanvragen

  • Uittreksel persoonsgegevens, BRP (green paper)

    For English, scroll down. Een uittreksel persoonsgegevens, ook wel uittreksel BRP genoemd, is een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) dat aantoont dat u in de gemeente Reimerswaal woont. Een uittreksel BRP is alleen te verkrijgen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen (met DigiD en iDEAL) Afspraak maken

  • Wob verzoek indienen

    De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Een Wob-verzoek kan schriftelijk of mondeling ingediend worden. De gemeente beslist binnen vier weken over uw verzoek.

  • Nederlander worden, naturalisatie/optie

    Als niet-Nederlander kunt u op twee manieren Nederlander worden: door optie of door naturalisatie. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunt u zien wat de voorwaarden zijn. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, maakt u een afspraak bij de gemeente voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. Maak online een afspraak of telefonisch via 14 0113. Afspraak maken

  • Ongedierte

    De gemeente heeft de zorg voor de woonomgeving en het onderhouden en beheren hiervan. Ziet u ongedierte op gemeentelijk grondgebied, dan horen wij dit graag van u. Voor het bestrijden van ongedierte op particulier grondgebied kunt u het beste contact opnemen met een specialistisch bedrijf. Overlast van ongedierte zoals mieren, slakken en bladluizen kunt u zelf bestrijden. De manier waarop u dit kunt doen verschilt per diersoort. Groter ongedierte kunt u beter niet zelf bestrijden. Laat dit altijd doen door een deskundig bedrijf. Last van ongedierte zoals ratten, wespen, muizen of de eikenprocessierups? Onder het kopje regelen vindt u de beste manier van aanpak.

  • Dood dier op of langs de weg

    Een melding over een dood dier op of langs de openbare weg kan online aan de gemeente doorgegeven worden. Omschrijf de locatie en de melding zo duidelijk mogelijk, zodat onze medewerkers weten waarmee ze aan de slag moeten. Meldingen van dode dieren op autowegen kunt u doorgeven aan Rijkswaterstaat via 0800 8002. Meldingen van dode dieren op provinciale wegen kunt u doorgeven aan Provincie Zeeland via 0118 631011. Meldingen van dode dieren in binnenwateren kunt u doorgeven aan Waterschap Scheldestromen via 088 2461000 of via www.scheldestromen.nl/vragen-meldingen. Melding doen

  • Afschrift akte burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte)

    Een akte wordt door de gemeente opgemaakt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden. Een afschrift van een akte burgerlijke stand kan alleen aangevraagd worden bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Is het afschrift nodig voor gebruik in het buitenland? Geef dan bij de aanvraag aan dat u een internationaal afschrift wilt. Bij een digitale aanvraag wordt het uittreksel de eerstvolgende werkdag digitaal verstrekt. Wanneer het afschrift aan de balie van het gemeentehuis aangevraagd wordt, krijgt u het uittreksel gelijk mee. Afschrift akte burgerlijke stand aanvragen (met DigiD en iDEAL) Afspraak maken

  • Informatie uit het archief opvragen

    Het gemeentearchief bevat veel informatie. Wanneer u een bouwtekening of bodemonderzoek nodig heeft, of onderzoek doet naar familie, kan het zijn dat de gemeente hier informatie over heeft. Iedereen kan archieven en verzamelingen overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats kosteloos inzien. Ons gemeentearchief bezoeken? Graag even bellen naar 14 0113 voor het maken van een afspraak. Informatie digitaal opvragen kan via onderstaande button. Wees zo volledig mogelijk in uw omschrijving, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen. Informatie opvragen

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties