Resultaten

11 - 20 van de 252 Resultaten
Toon producten van Rijssen-Holten
 • Ondersteuningsverklaring afleggen voor verkiezingen

  Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring maakt u de deelname van een politieke partij of groepering aan een verkiezing mogelijk. Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

 • Reclamebelasting

  Reclamebelasting wordt geheven op basis van artikel 227 van de Gemeentewet voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het gaat om aankondigingen in letters, symbolen, logo's, kleuren, een combinatie daarvan, of een reclamevoorwerp.

 • sportinvesteringen, subsidie

  Sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor een basale sport investering. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de sport investering.

 • Opnieuw inschrijven in Nederland

  U woonde vroeger in Nederland. Nu verhuist u vanuit het buitenland weer naar Nederland. U schrijft zich dan opnieuw in bij een gemeente. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven. U doet dan een ‘eerste inschrijving’.

 • Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

  Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dit kan op 2 manieren: U machtigt iemand via uw stempas (onderhandse volmacht). Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als u. U machtigt iemand schriftelijk. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

 • Reizen met kinderen

  Als u met uw kinderen naar het buitenland reist, hebben zij een eigen identiteitskaart of paspoort nodig. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is. Heeft u een andere achternaam dan uw kind? En gaat u alleen met uw kind op reis? Bij de grens controleert de Koninklijke Marechaussee of u de ouder of de voogd bent. Reist u binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen)? Dan is er geen grenscontrole.

 • Nieuwe straatnaam doorgeven

  Het toekennen van adressen (huisnummers) vindt plaats volgens de richtlijnen van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Als er een nieuwe straat gebouwd wordt, moet deze straat ook een naam krijgen. U kunt een idee voor een straatnaam doorgeven aan de gemeente. Er is een register waarin alle straatnamen van uw gemeente vermeld staan. Kijk eerst in dit register om te zien of de naam die u verzonnen heeft al bestaat.

 • Principeverzoek

  Als u een (bouw)plan wilt realiseren dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dan kunt u het college van burgemeester en wethouders verzoeken het bestemmingsplan te herzien of af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Dit noemen wij een principeverzoek. Het gaat om een globale toetsing aan het geldende ruimtelijk beleid van de gemeente, provincie en het rijk. Het gaat in feite om een verzoek om informatie om te bezien of het college en de gemeenteraad genegen zijn medewerking te verlenen aan een plan. Het collegestandpunt is niet voor bezwaar of beroep vatbaar.

 • Alcohol schenken en verkopen

  Een ondernemer met een horecabedrijf moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te schenken. Een ondernemer van een slijterij moet voor het verkopen van alcoholische dranken in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning. Ook verenigingen en stichtingen die alcohol verstrekken in hun buurthuis of (sport)kantine moeten een drank- en horecavergunning hebben.

 • Uitweg, melding

  Voor het aanleggen of veranderen van een uitweg naar de openbare weg stuurt u vooraf een melding naar burgemeester en wethouders. Een uitweg wordt ook vaak aangeduid als inrit of uitrit. Deze begrippen houden hetzelfde in.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties