Resultaten

11 - 20 van de 421 Resultaten
Toon producten van Rijswijk
 • Parkeervergunning gehandicapten instellingen aanvragen

  Heeft u een gehandicaptenkaart instellingen (GPK-I)? En wilt u in Rijswijk gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt? Vraag dan een Gehandicaptenparkeervergunning instellingen aan.

 • Uitstalling plaatsen bij een bedrijf

  Ondernemers mogen een uitstalling plaatsen bij hun winkel als de uitstalling binnen 1 meter vanaf de gevel geplaatst wordt. In andere gevallen moet u hiervoor toestemming vragen bij de gemeente.

 • Attestatie de Vita of Bewijs van in leven zijn

  Het uittreksel Bewijs van in leven zijn uit de Basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u nog in leven bent. Een instantie die moet uitkeren kan u vragen om een Bewijs van in leven zijn.

 • Overtreding van gemeenteregels melden

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de Omgevingsdienst Haaglanden. U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

 • Huisnummer

  De gemeente geeft elk huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Adressen worden opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Huisnummers kunnen niet zomaar gebruikt of gewijzigd worden.

 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  <strong>Ouderlijk gezag</strong><br>Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouder

 • Gemeentelijke onderscheidingen, jeugdlintje

  Rijswijk kent 3 gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erespeld en het jeugdlintje. De gemeente reikt deze uit aan mensen en instellingen die een bijzondere prestatie op lokaal niveau hebben geleverd. 

 • Parkeervergunning beëindigen

  U kunt zelf uw parkeervergunning beëindigen. Dit kan wanneer u wilt. U regelt dit het snelst via het digitaal parkeerloket. Gaat u verhuizen? Dan beëindigt de gemeente Rijswijk uw vergunning automatisch. Dit geldt ook bij overlijden.

 • Eerste rijbewijs aanvragen

  Als u bent geslaagd voor uw rijexamen, kunt u een rijbewijs aanvragen. Dit kan vanaf de eerste werkdag na uw examen. De gemeente controleert in het rijbewijzenregister van de RDW of u echt uw rijbewijs heeft gehaald. Het CBR zet in dit register de verklar

 • Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

  De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit heet planschade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties