Resultaten

11 - 20 van de 163 Resultaten
Toon producten van Sliedrecht
 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil.

 • Afvalstoffen lozen op riolering

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen.

 • Bedrijfsafval inzameling

  De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze instanties dragen zelf zorg voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Een bedrijf of instelling kan met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten.

 • Begraafplaats

  De gemeente Sliedrecht heeft een algemene begraafplaats. De ingang van de begraafplaats is aan de Thorbeckelaan. U kunt de begraafplaats elke dag bezoeken van 08.00 tot 18.00 uur (winter) en van 08.00 tot 21.00 uur (zomer).

 • Bereikbaarheid

  Op deze pagina vindt u informatie over de bereikbaarheid van Sliedrecht.

 • Bestemmingsplan, informatie over

  Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd en op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden binnen de gemeentegrenzen (de ruimtelijke ordening). In het plan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden e.d. zijn toegestaan. In het bestemmingsplan staat ook of uw uw woning mag uitbreiden of dat er op uw erf bijvoorbeeld een berging mag worden gebouwd.

 • Bezorgen paspoort of identiteitskaart

  Wilt u zichzelf tijd en moeite besparen? Laat dan uw paspoort of identiteitskaart thuis of op het werk bezorgen.

 • Bezorgen rijbewijs

  Wilt u zichzelf tijd en moeite besparen? Laat dan uw rijbewijs thuis of op werk bezorgen.

 • Bezwaarschrift indienen

  Als u het als burger of bedrijf niet eens bent met een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad), kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen tegen het genomen besluit. U moet dan wel een rechtstreeks belang hebben bij het genomen besluit. Het besluit zelf of de bekendmaking in de krant geeft hierover meer informatie.

 • Bibliotheek AanZet

  De gemeente Sliedrecht beschikt over één bibliotheek. Dit is een vestiging van de Bibliotheek AanZet, waar je kunt kiezen uit oneindig veel boeken, luisterboeken, cd’s, dvd’s en tijdschriften.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties