Resultaten

11 - 20 van de 143 Resultaten
Toon producten van Terneuzen
 • Bedrijf verhuizen of uitbreiden

  Wilt u uw onderneming verhuizen of uitbreiden? Dan is het goed te weten of de locatie voor de beoogde activiteiten gebruikt mag worden.

 • Beer- of zinkputten, septictanks en vetputten

  U kunt de gemeente vragen om uw beer- of zinkput of septictank te legen. U kunt hiervoor een Melding Openbare Ruimte (MOR) maken of een telefonisch verzoek doen. Een medewerker neemt contact met u op.   Melding doen >   Kosten De kosten vindt u op de website van Sabewa Zeeland. Vetputten Vetputten worden niet door de gemeente geleegd. Enkele bedrijven die u kunt benaderen zijn: Renewi.com of (040) 751 40 00 Van der Velde Rioleringsbeheer of (0164) 243 707 Van der Valk + De Groot  of (0118) 475190

 • Begraafplaatsen

  In de gemeente Terneuzen zijn tien gemeentelijke begraafplaatsen. Begraven kan op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur. Het bijzetten van urnen en uitstrooien van as kan op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur. En op de eerste zaterdag van de maand van 8.00 tot 12.00 uur. De begraafplaatsen zijn voor iedereen dagelijks toegankelijk van 8.00 uur tot 18.00 uur. Grafuitgifte Wanneer u een overledene wilt begraven op een van de gemeentelijke begraafplaatsen, dan moet u dit aanvragen. Dit doet de uitvaartondernemer meestal. U kiest zelf de begraafplaats maar de graven geven wij in volgorde uit. U kunt dus niet zelf een plek uitzoeken op de begraafplaats. Kosten De tarieven van de begraafplaatsen stellen wij gewoonlijk elk jaar opnieuw vast. In 2020 zijn de tarieven echter gelijk gebleven aan de tarieven van 2019. Een overzicht van de tarieven voor begraven, bijzetten en verstrooien en ook de grafrechten vindt u in de bijlage Tarieven van de geldende verordening. Adressen begraafplaatsen Axel Burchtlaan 1, 4571 HR, Axel Begraafplaats Westerzicht, Westsingel, Axel Biervliet Beukelsstraat 19, 4521 BG, Biervliet Hoek Molendreef 6, 4542 AA, Hoek Begoniastraat 4, 4542 BZ, Hoek Philippine Oude Kerkstraat, Philippine Sas van Gent Schapersweg 3, 4551 TT, Sas van Gent Sluiskil Nieuwe Kerkstraat 47, 4541 ED, Sluiskil Terneuzen Zuiderbegraafplaats; Bellamystraat 28B, 4532 CP, Terneuzen Zaamslag Veerstraat 26, 4543 NM, Zaamslag  

 • Belastingen, algemene informatie

  U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet “gemeentelijke heffingen” waarop verschillende heffingen voorkomen. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet ook  de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking. Sabewa Zeeland heft de tarieven van de gemeente Terneuzen voor de volgende belastingsoorten: Afvalstoffenheffing Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende zaakbelasting Rioolheffing Toeristenbelasting BIZbijdrage Op de website van Sabewa-Zeeland kunt u terecht voor formulieren voor meldingen of aanvragen en voor informatie over: Automatische incasso Betalingsmogelijkheden Bezwaar maken FINBOX Hondenbelasting Invorderingskosten kwijtschelding Kopie aanslagbiljet Raadplegen aanslagbilet Tarieven gemeentelijke heffingen  

 • Bewijs van garantstelling

  Vreemdelingen die voor een kort verblijf naar Nederland willen reizen hebben, afhankelijk van hun nationaliteit, een visum nodig. Een kort verblijf is maximaal 3 maanden. Een visum is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot Nederland. Een visum is een sticker in uw reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort). Een visum geeft aan dat er geen bezwaar bestaat tegen uw binnenkomst voor een kort verblijf. Het visum is maximaal 3 maanden geldig. U vraagt het visum aan bij de Nederlandse ambassade, of bij het consulaat in uw land. Als u een visum kort verblijf aanvraagt, hebt u een aantal documenten nodig. U moet deze documenten bij het indienen van de aanvraag laten zien. Voor een aantal documenten moet u de handtekening bij een Nederlandse gemeente laten legaliseren. Dit kunt u laten doen bij iedere willekeurige gemeente in Nederland. Maak hiervoor een afspraak. Afspraak maken legaliseren handtekening >   Om welke documenten gaat het? Bewijsstukken ter onderbouwing van uw reisbestemming: Dat kan bijvoorbeeld een bewijs van verblijf bij familie of vrienden zijn. Gebruik hiervoor altijd het formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’. Let op! De handtekening(en) op het formulier moet u laten legaliseren bij de gemeente. Een garantverklaring. Dit is een verklaring dat een familielid of een andere relatie garant staat voor uw verblijf in Nederland. Deze is alleen nodig als u niet over voldoende vermogen beschikt. De uitnodigende partij (referent in Nederland) of een derde moet in dat geval een garantverklaring invullen en ondertekenen. Gebruik hiervoor altijd het formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’. Het formulier garantverklaring kunt u, naast het uitnodigen van gasten, ook gebruiken als garantverklaring voor deze gasten. In dat geval moet ook uw partner zijn/haar handtekening zetten op het formulier. Let op! De handtekening(en) op het formulier moet u laten legaliseren bij de gemeente. Moet de betrokkene persoonlijk aanwezig zijn? Voor het legaliseren van de handtekening moet betrokkene persoonlijk aanwezig zijn. Meenemen een geldig identiteitsbewijs waarop de handtekening staat; het document waarop u de handtekening wilt plaatsen. geld; U betaalt bij de aanvraag, bij voorkeur met pinpas. Kosten De kosten voor het legaliseren van een handtekening bedragen € 9,90. Deze kosten rekenen wij per formulier en niet per handtekening. Vragen Voor vragen over de verstrekking van een visum kunt u terecht bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Of bij de Nederlandse ambassade of consulaat in uw land. De IND is bereikbaar via www.ind.nl. Of telefonisch: 088 - 043 04 30, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Als het besluit direct gevolgen voor u heeft dan kunt u bezwaar maken. U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn gaat in op de dag ná de dag dat het besluit bekend wordt gemaakt. Het indienen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit is gratis.   Bezwaarschrift indienen >   Indienen van uw bezwaar U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn gaat in op de dag ná de dag dat het besluit bekend wordt gemaakt. U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen aan het College van Burgemeester en Wethouders, de Burgemeester of de Raad. In het besluit (beschikking) zelf is vermeld aan wie u het bezwaarschrift moet richten. In uw bezwaarschrift moet u de volgende punten vermelden: uw naam en adres; de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de reden van uw bezwaar; uw (digitale) handtekening. U kunt uw bezwaarschrift online indienen door naar de knop 'Bezwaarschrift indienen' te gebruiken en in te loggen met uw DigiD.  U kunt uw bezwaarschrift ook per post indienen door het op te sturen naar postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Afhandeling van uw bezwaar Na de bezwaartermijn van 6 weken heeft de gemeente 12 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Binnen die 12 weken kan de gemeente de termijn met maximaal 6 weken verlengen tot 18 weken. Een bezwarencommissie houdt een hoorzitting. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Daarna brengt de bezwarencommissie een advies uit aan degene die het besluit heeft genomen (College van Burgemeester en Wethouders, de Burgemeester of de Raad). Voorlopige voorziening vragen Tijdens de bezwaarschriftperiode blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. U kunt aan de voorzieningenrechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Er mag dan bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van die vergunning. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. In beroep bij de rechtbank Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift. Meer informatie Bezwaar en beroep

 • Bijdrage kosten leerlingenvervoer

  Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) behandelt de aanvragen voor een bijdrage in de kosten voor het leerlingenvervoer. Ga naar lereninzeeland.nl voor meer informatie. Aanvragen Op de website van het RBL kunt u het aanvraagformulier downloaden. Het aanvraagformulier stuurt u op naar het RBL samen met een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring). De inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst. Vraag om de verklaringen van het belastbaar inkomen van beide ouders. De verklaring is niet nodig voor leerlingen die naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan. Als de leerling meerderjarig is en handelingsbekwaam, kan hij of zij de aanvraag zelf doen.

 • Bijstandsuitkering

  Heeft u geen inkomen (meer) of heeft u niet genoeg geld om van te leven? Dan kunt u bijstand aanvragen. Een bijstandsuikering vult uw eigen inkomsten aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Bijstand is bedoeld voor noodzakelijke dagelijkse dingen zoals huur, eten en kleding. Wanneer heb ik recht op een bijstandsuitkering? Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen als u niet genoeg geld heeft om van te leven en als u voldoet aan de voorwaarden. Hoe kan ik een bijstandsuitkering aanvragen? Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering moet u normaal gezien langskomen aan de publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. In verband met de corona-maatregelen mag u nu ook bellen naar 14 0115 of +31(0)115 - 455 000. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. Meenemen als u moet langskomen: een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning heeft u een partner? Dat moet hij/zij ook meekomen. Hoe hoog is de bijstandsuitkering? De hoogte van een bijstandsuitkering (bijstandsnorm) stelt het Rijk vast. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw leeftijd en situatie. Op de website van Rijksoverheid vindt u alle informatie. Uitbetaling vakantiegeld In 2020 betalen we het vakantiegeld aan het einde van de maand juni. Bijzondere bijstand Soms brengen bijzondere omstandigheden extra kosten met zich mee. Moet u als gezin rondkomen van een laag inkomen? Of moet u langere tijd rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden toeslagen aanvragen. Lees meer op de pagina Bijzondere bijstand.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. We kijken hierbij naar uw persoonlijke omstandigheden en financiele situatie. Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen? Om bijzondere bijstand te kunnen aanvragen moet u voldoen aan een aantal landelijke voorwaarden. Als u hieraan voldoet, kunt u via de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' het formulier downloaden en daarna printen. Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in. Via de knop 'Inlichtingenformulier' kunt u dit formulier downloaden en daarna printen. Bijzondere bijstand aanvragen >   Inlichtingenformulier >   Hoe kan ik het meedoen-budget aanvragen? Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven? Dan kunt u € 100,- per gezinslid krijgen. Dit kan een keer per jaar. U moet wel voldoen aan de voorwaarden. En u moet achteraf aan ons kunnen bewijzen waar u die € 100,- aan heeft uitgegeven. Het geld is bedoeld voor dingen zoals: een fiets; een bezoekje aan het theater of de film; kleding; een bezoek aan een museum of pretpark. Gebruik de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' om het aanvraagformulier te downloaden en daarna te printen. Kruis op het formulier bij vraag 3 aan: meedoen budget. Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in. U kunt  via de knop 'Inlichtingenformulier' het formulier downloaden en daarna printen. Hoe kan ik individuele inkomenstoeslag aanvragen? Als u drie jaar lang een laag inkomen heeft gehad, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Voorwaarde is dat u een laag inkomen heeft, dat niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De toeslag bedraagt: € 350,00 als u alleenstaand bent; € 450,00 als u alleenstaande ouder bent; € 500,00 als u gehuwd bent. Gebruik de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' om het aanvraagformulier te downloaden en daarna te printen. Kruis bij vraag 3 aan: individuele inkomenstoeslag. Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in. U kunt via de knop 'Inlichtingenformulier' het formulier downloaden en daarna printen. Leergeld: extra hulp voor een gezin Heeft u als gezin een bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Of heeft u een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven? Neem dan contact op met Leergeld Zeeuws-Vlaanderen. Leergeld is een landelijke organisatie die hulp biedt aan gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau. Leergeld zorgt dat kinderen in deze gezinnen mee kunnen op schoolreis, gaan sporten of op muziekles. Leergeld kan een (tweedehands) fiets of computer regelen als uw kind die niet heeft. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan het jeugdsportfonds of jeugdcultuurfonds via Leergeld. Meer algemene informatie over Leergeld kunt u vinden op www.leergeld.nl Bijstandsuitkering Als u niet genoeg geld heeft om dagelijks van te leven, kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering. Lees er meer over op de pagina Bijstandsuitkering.

 • Bodeminformatie opvragen

  Historische bodeminformatie wordt meestal aangevraagd ter voorbereiding van een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740). Een historisch bodemonderzoek moet voldoen aan de voorwaarden van de NEN 5725. De volgende informatie kan worden opgevraagd, indien beschikbaar: bodemonderzoeksrapporten historisch kaartmateriaal bodemkwaliteitskaart tankgegevens omgevingsvergunningen.   Historische bodeminformatie opvragen >   Aanvraag Bovenstaande informatie kunt u online aanvragen. Gebruik hiervoor de knop 'Historische bodeminformatie opvragen'. U ondertekent het formulier met DigiD of met eHerkenning voor bedrijven. Hoe ontvang ik de informatie? U ontvangt de opgevraagde informatie zoveel mogelijk digitaal van ons. Milieu-, hinderwet, bouw- en/of sloopvergunningen die niet digitaal beschikbaar zijn, kunt u inzien. We maken hiervoor een afspraak met u. Kosten Het tarief voor 2020 is € 124,00 per uur. Hoe meer informatie u opvraagt, hoe hoger de kosten. U ontvangt hiervoor achteraf een acceptgiro. Meer informatie Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met mevrouw K. Eijsackers, afdeling Omgeving en Economie via telefoonnummer 14 0115.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties