Resultaten

11 - 20 van de 154 Resultaten
Toon producten van Terneuzen
 • Bedrijf verhuizen of uitbreiden

  Wilt u uw onderneming verhuizen of uitbreiden? Dan is het goed te weten of de locatie voor de beoogde activiteiten gebruikt mag worden.

 • Beer- of zinkputten, septictanks en vetputten

  U kunt de gemeente vragen om uw beer- of zinkput of septictank te legen. U kunt hiervoor een Melding Openbare Ruimte (MOR) maken of een telefonisch verzoek doen. Een medewerker neemt contact met u op. Melding doen >   Kosten De kosten hiervoor bedragen in 2019: Beer-, zinkput of septictank tot 1 m3 € 117,50 Beer-, zinkput of septictank tot 2 m3 € 158,50 Beer-, zinkput of septictank tot 3 m3 € 209,00 Beer-, zinkput of septictank tot 4 m3 € 246,00 Beer-, zinkput of septictank 4 m3 en meer € 276,00 Vetputten Vetputten worden niet door de gemeente geleegd. Enkele bedrijven die u kunt benaderen zijn: Renewi.com of (040) 751 40 00 Van der Velde Rioleringsbeheer of (0164) 243 707 Van der Valk + De Groot  of (0118) 475190

 • Begraafplaatsen

  In de gemeente Terneuzen zijn tien gemeentelijke begraafplaatsen. Begraven kan op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur. Het bijzetten van urnen en uitstrooien van as kan op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur. En op de eerste zaterdag van de maand van 8.00 tot 12.00 uur. De begraafplaatsen zijn voor iedereen dagelijks toegankelijk van 8.00 uur tot 18.00 uur. Grafuitgifte Wanneer u een overledene wilt begraven op een van de gemeentelijke begraafplaatsen, dan moet u dit aanvragen. Dit doet de uitvaartondernemer meestal. U kiest zelf de begraafplaats maar de graven geven wij in volgorde uit. U kunt dus niet zelf een plek uitzoeken op de begraafplaats. Kosten De tarieven van de begraafplaatsen stellen wij gewoonlijk elk jaar opnieuw vast. Een overzicht van de tarieven voor begraven, bijzetten en verstrooien en ook de grafrechten vindt u in de bijlage Tarieven van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019. Adressen begraafplaatsen Axel Burchtlaan 1, 4571 HR, Axel Begraafplaats Westerzicht, Westsingel, Axel Biervliet Beukelsstraat 19, 4521 BG, Biervliet Hoek Molendreef 6, 4542 AA, Hoek Begoniastraat 4, 4542 BZ, Hoek Philippine Oude Kerkstraat, Philippine Sas van Gent Schapersweg 3, 4551 TT, Sas van Gent Sluiskil Nieuwe Kerkstraat 47, 4541 ED, Sluiskil Terneuzen Zuiderbegraafplaats; Bellamystraat 28B, 4532 CP, Terneuzen Zaamslag Veerstraat 26, 4543 NM, Zaamslag  

 • Belastingen, algemene informatie

  U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet “gemeentelijke heffingen” waarop verschillende heffingen voorkomen. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet ook  de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking. Sabewa Zeeland verzorgt de heffingen van de gemeente Terneuzen voor volgende belastingsoorten: Afvalstoffenheffing Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende zaakbelasting Rioolheffing Toeristenbelasting BIZbijdrage Op de website van Sabewa-Zeeland kunt u terecht voor formulieren voor meldingen of aanvragen en voor informatie over: Automatisch incasso Betalingsmogelijkheden Bezwaar maken FINBOX Hondenbelasting Invorderingskosten kwijtschelding Kopie aanslagbiljet Raadplegen aanslagbilet Tarieven gemeentelijke heffingen  

 • Bewijs van garantstelling

  Vreemdelingen die voor een kort verblijf naar Nederland willen reizen hebben, afhankelijk van hun nationaliteit, een visum nodig. Een kort verblijf is maximaal 3 maanden. Een visum is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot Nederland. Een visum is een sticker in uw reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort). Een visum geeft aan dat er geen bezwaar bestaat tegen uw binnenkomst voor een kort verblijf. Het visum is maximaal 3 maanden geldig. U vraagt het visum aan bij de Nederlandse ambassade, of bij het consulaat in uw land. Als u een visum kort verblijf aanvraagt, hebt u een aantal documenten nodig. U moet deze documenten bij het indienen van de aanvraag laten zien. Voor een aantal documenten moet u de handtekening bij een Nederlandse gemeente laten legaliseren. Dit kunt u laten doen bij iedere willekeurige gemeente in Nederland. Maak hiervoor een afspraak. Afspraak maken legaliseren handtekening >   Om welke documenten gaat het? Bewijsstukken ter onderbouwing van uw reisbestemming: Dat kan bijvoorbeeld een bewijs van verblijf bij familie of vrienden zijn. Gebruik hiervoor altijd het formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’. Let op! De handtekening(en) op het formulier moet u laten legaliseren bij de gemeente. Een garantverklaring. Dit is een verklaring dat een familielid of een andere relatie garant staat voor uw verblijf in Nederland. Deze is alleen nodig als u niet over voldoende vermogen beschikt. De uitnodigende partij (referent in Nederland) of een derde moet in dat geval een garantverklaring invullen en ondertekenen. Gebruik hiervoor altijd het formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’. Het formulier garantverklaring kunt u, naast het uitnodigen van gasten, ook gebruiken als garantverklaring voor deze gasten. In dat geval moet ook uw partner zijn/haar handtekening zetten op het formulier. Let op! De handtekening(en) op het formulier moet u laten legaliseren bij de gemeente. Moet de betrokkene persoonlijk aanwezig zijn? Voor het legaliseren van de handtekening moet betrokkene persoonlijk aanwezig zijn. Meenemen een geldig identiteitsbewijs waarop de handtekening staat; het document waarop u de handtekening wilt plaatsen. geld; U betaalt bij de aanvraag, bij voorkeur met pinpas. Kosten De kosten voor het legaliseren van een handtekening bedragen € 9,80. Deze kosten rekenen wij per formulier en niet per handtekening. Vragen Voor vragen over de verstrekking van een visum kunt u terecht bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Of bij de Nederlandse ambassade of consulaat in uw land. De IND is bereikbaar via www.ind.nl. Of telefonisch: 088 - 043 04 30, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Als het besluit direct gevolgen voor u heeft dan kunt u bezwaar maken. U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn gaat in op de dag ná de dag dat het besluit bekend wordt gemaakt.

 • Bijdrage kosten leerlingenvervoer

  Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) behandelt de aanvragen voor een bijdrage in de kosten voor het leerlingenvervoer. Ga naar lereninzeeland.nl voor meer informatie. Aanvragen Op de website van het RBL kunt u het aanvraagformulier downloaden. Het aanvraagformulier stuurt u op naar het RBL samen met een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring). De inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst. Vraag om de verklaringen van het belastbaar inkomen van beide ouders. De verklaring is niet nodig voor leerlingen die naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan. Als de leerling meerderjarig is en handelingsbekwaam, kan hij of zij de aanvraag zelf doen. Voorwaarden De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als de school op meer dan 6 kilometer van uw woning ligt. Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor zowel uw kind als de begeleider. Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer (bijvoorbeeld een taxi of een schoolbusje). Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat de kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen. Meer informatie Leerlingenvervoer

 • Bijstandsuitkering / Bijzondere bijstand

  Uitkering aanvragen Voor het aanvragen van een uitkering moet u langskomen aan de publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. U moet een geldig paspoort, identiteitskaart of verbljifsvergunning meenemen. Als u een partner heeft, dan moet hij/zij ook meekomen naar de publieksbalie. Ga naar de website Antwoordop.nl om meer informatie te vinden over een uitkering van de gemeente Terneuzen.

 • Bijstand, zelfstandigen

  Bent u een zelfstandige ondernemer en heeft u een tijdelijke terugval in inkomsten? Of voorziet u dat u snel met een terugval in inkomsten te maken krijgt? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening. Er zijn diverse mogelijkheden: Het kan gaan om een lening die aan u wordt verleend als bijdrage in de kosten van bedrijfskapitaal. Het kan ook gaan om bijstand in de vorm van een periodieke uitkering: een aanvulling op uw eigen inkomen. Onder bepaalde voorwaarden hoeft u deze periodieke uitkering niet terug te betalen. Voor wie is de bijstandverlening aan zelfstandigen? De bijstandverlening aan zelfstandigen is voor: gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen; startende zelfstandigen; zelfstandigen die hun eigen bedrijf moeten beëindigen; zelfstandigen van 55 jaar of ouder die minstens tien jaar een eigen bedrijf hebben en van wie het inkomen langdurig onder het sociaal minimum is. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet u onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent al een redelijk lange periode als zelfstandige in Nederland gevestigd. (Voor startende zelfstandigen gelden beperkingen). U verblijft in Nederland. U bent tussen de 18 en 65 jaar oud. Uw financiële moeilijkheden zijn van tijdelijke aard; uw bedrijf moet dus binnen afzienbare termijn weer levensvatbaar kunnen zijn. (Voor zelfstandigen ouder dan 54 jaar geldt een minder strenge eis). U kunt geen hulp (meer) krijgen van een bank of andere kredietverlener. U heeft de benodigde vergunningen voor uw bedrijf. U bent niet blijvend arbeidsongeschikt.

 • Bodeminformatie opvragen

  Historische bodeminformatie wordt meestal aangevraagd ter voorbereiding van een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740). Een historisch bodemonderzoek moet voldoen aan de voorwaarden van de NEN 5725, De volgende informatie die beschikbaar is bij de gemeente Terneuzen kan worden opgevraagd: bodemonderzoeksrapporten historisch kaartmateriaal bodemkwaliteitskaart tankgegevens omgevingsvergunningen. Historische bodeminformatie opvragen >   Hoe ontvang ik de informatie? U ontvangt de opgevraagde informatie zoveel mogelijk digitaal van ons. U ontvangt de gegevens digitaal. Milieu-, hinderwet, bouw- en/of sloopvergunningen die niet digitaal beschikbaar zijn kunt u inzien. We maken hiervoor een afspraak met u. Kosten Het tarief voor 2019 is € 123,00 per uur. Hoe meer informatie u opvraagt, hoe hoger de kosten. U ontvangt hiervoor achteraf een acceptgiro. Meer informatie Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met mevrouw K. Eijsackers, afdeling Omgeving en Economie via telefoonnummer 14 0115.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties