Resultaten

11 - 20 van de 78 Resultaten
Toon producten van Tilburg
 • Afvalsoorten

  Een overzicht van verschillende afvalsoorten en waar u dit kunt laten.

 • Ongedierte

  Heeft u overlast van muizen, wespen of een ander ongedierte in of rondom uw woning? Laat u terugbellen door een ongediertebestrijder voor informatie en advies.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing niet alleen voor het legen van uw afvalcontainer, maar voor de gehele afvalverwerking. Dus ook voor bv. de milieustraten en de glasbakken.

 • Hondenbelasting

  Heeft u één of meer honden, dan moet u daarvan aangifte doen en hondenbelasting betalen. Van de opbrengst betaalt de gemeente bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van losloopzones, uitlaatstroken, hondentoiletten, afvalemmers en controles door de reinigingspolitie.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u een woning of niet-woning huurt of heeft. Met de opbrengst van de OZB betaalt de gemeente een deel van de algemene uitgaven, zoals groen- en wegenonderhoud en welzijnswerk.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op de gemeentelijke riolering. Van de inkomsten onderhoudt en vernieuwt de gemeente de riolering.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen of een betalingsregeling te treffen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en soms ook hondenbelasting.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met de aanslag of de hoogte van uw WOZ-waarde? U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet schriftelijk*) of online bezwaar maken met DigiD. Ondernemers gebruiken het online bezwaarformulier met eHerkenning.

 • Betalen gemeentelijke belastingen

  De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentebelastingen. U kunt op verschillende manieren betalen.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) genoemd. De gemeente stelt die waarde jaarlijks vast, door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties