Resultaten

11 - 20 van de 98 Resultaten
Toon producten van Uithoorn
 • Vuurwerk afsteken

  U mag vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Denk aan de veiligheid. Als u zich niet aan de regels houdt, bent u strafbaar. Professionals hebben voor het afsteken van vuurwerk een toepassingsvergunning nodig. Een toepassingsvergunning vraagt u aan bij Ilent. Ook heeft u elke keer dat u professioneel vuurwerk afsteekt toestemming nodig van de provincie.

 • Gebouw als woning gebruiken

  Het is verboden een gebouw dat geen woning is te gaan gebruiken als woning. Wilt u dit toch? Dan moet u een vergunning aanvragen. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer (0297) 513 111.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen

  Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.  Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? De gemeente nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen. 

 • Waarmerken kopie

  U kunt een kopie van een afschrift of document laten waarmerken. Daarmee wordt bevestigd dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel.  De gemeente waarmerkt geen diploma's. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. 

 • Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

  De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit heet planschade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft. Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

 • Zwerfafval

  Zwerfafval is één van de grootste ergernissen; uit onderzoek blijkt dat 95% van de Nederlanders zich ergert aan zwerfafval. Zwerfafval zorgt voor vieze straten en is erg slecht voor het milieu en de dieren. Daarnaast kost het de gemeente, en daarmee u als inwoner, geld om het zwerfafval op te ruimen. Daarom willen wij samen met u, een zo schoon mogelijk Uithoorn creëren! Aanvraag opruimactie zwerfafval 

 • Subsidie, incidenteel en structureel

  Incidentele subsidieSubsidie ten behoeve van (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Structurele subsidieSubsidie die per boekjaar aan een instelling wordt verstrekt en waarvan de activiteit op reguliere/structurele basis gedurende het jaar wordt uitgevoerd door de subsidieontvanger. Subsidie Uithoorn 200 jaar Als u subsidie wilt aanvragen voor een evenement in het kader van Uithoorn 200 jaar, kijk dan op Feest Uithoorn 200 jaar. Subsidie, incidenteel en structureel  Subsidie, incidenteel en structureel 

 • (Huis)nummeraanduiding aanvragen of wijzigen

  Huizen en bedrijfspanden krijgen een adres met huisnummer van de gemeente. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Alle adressen zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De gemeente kan niet zomaar huisnummers gebruiken of wijzigen. Als uw huisnummer niet klopt, kunt u dit melden bij de gemeente. Wilt u een nieuw pand bouwen of een pand opsplitsen? Dan heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Opnieuw inschrijven in Nederland

  U woonde vroeger in Nederland. Nu verhuist u vanuit het buitenland weer naar Nederland. U schrijft zich dan opnieuw in bij een gemeente. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven. U doet dan een ‘eerste inschrijving’.

 • Vuurwerk opslaan of verkopen

  U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Voor het opslaan van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding bij de gemeente. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken. Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Of professioneel vuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor het verkopen van vuurwerk heeft u een vergunning van de gemeente nodig.Vuurwerk opslaan of verkopen  Vuurwerk opslaan of verkopen 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties