Resultaten

11 - 20 van de 175 Resultaten
Toon producten van Urk
 • Vuurwerk verkopen

  U hebt een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen aan particulieren. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Vaak moet u zich ook houden aan de eisen voor de opslag van het vuurwerk.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel.Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor: formele transacties, zoals het kopen van een huis; gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument.Let opKopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.Oppervlaktewater is water in: sloten plassen vijvers kanalen meren beken rivieren

 • Weer gaan werken

  De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.Herintreders zijn: Personen (27 t/m 64 jaar), die geen uitkering van het UWV of de gemeente ontvangen Die niet werken, of minder dan 12 uur per week werken Die zich voor tenminste twintig uur per week hebben ingeschreven als werkzoekende bij het UWVVoldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u contact opnemen met de klantmanagers van de gemeente Urk als u ondersteuning nodig hebt bij het vinden van werk.

 • Who-verzoek indienen

  Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw gebruiken. U dient een Who-verzoek in bij de gemeente.

 • Wildkamperen

  Wildkamperen is kamperen op een andere plek dan een camping of kampeerterrein. Om de natuur te beschermen, is dit verboden. Op de website van Staatsbosbeheer vindt u wel plekken waar u mag 'paalkamperen'. Op deze plekken middenin de natuur heeft Staatsbosbeheer palen neergezet. In een straal van 10 meter van zo'n paal mag u dan kamperen.Als u op een andere plek wilt kamperen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Wob-verzoek indienen

  Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

 • Woning splitsen

  Als huiseigenaar kunt u uw woning splitsen. Zo kunt u de ruimte ombouwen tot meerdere appartementen. Als u dit wilt doen, hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

 • Woning zoeken, sociale huur

  Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Woning zoeken, urgentieverklaring

  Als u in een noodsituatie zit en met spoed een woning nodig hebt, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning. U kunt bijvoorbeeld een urgentieverklaring nodig hebben als: uw relatie voorbij is en u - met uw kind(eren) - het huis uit moet; er geldproblemen zijn die niet uw schuld zijn en die u niet hebt kunnen voorkomen; u ernstig ziek bent en u niet meer in uw huis kunt wonen; uw huis wordt gesloopt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties