Resultaten

11 - 20 van de 252 Resultaten
Toon producten van Utrecht (Utr)
 • Artsenparkeerplaats aanvragen

  Hebt u een huisartsenpraktijk of verloskundigenpraktijk? Dan kunt daarvoor u een artsenparkeerplaats aanvragen voor bij uw praktijk. De artsenparkeerplaats is bedoeld voor noodoproepen en spoedgevallen. Vraag artsenparkeerplaats aan U krijgt binnen 8 weken schriftelijk bericht. Kosten Kostprijs voor het maken van de parkeerplaats (u krijgt vooraf een prijsopgave). Voorwaarden Uw praktijk ligt in de gemeente Utrecht. Uw praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt bewijzen dat u op oproepbasis spoedeisende medische hulp geeft. De praktijk krijgt geen artsenparkeerplaats als er een parkeerplaats op eigen terrein is.

 • Abonnement openbare gemeentelijke parkeergarage

  Vraag hier een abonnement aan voor onze eigen gemeentelijke openbare garages. Bekijk alle garages en de mogelijkheden op www.utrecht.nl/garages. Gemeentelijke openbare garages: Parkeergarage Berlijnplein Parkeergarage Croeselaan Parkeergarage De Grifthoek Parkeergarage Kop van lombok Parkeergarage Vaartsche Rijn Aanvragen Vraag een garageabonnement aan met DigiD Vraag een garageabonnement bedrijf aan met eHerkenning

 • Oud papier inzamelen scholen en verenigingen, vergunning aanvragen

  Wilt u met uw school of vereniging oud papier inzamelen? Hiervoor is een vergunning nodig. Ook is het mogelijk een subsidie te krijgen voor het inzamelen van oud papier. Over de subsidie kunt u meer lezen in de verordening over het inzamelen van oud papier.Vraag vergunning aan voor inzameling oud papier

 • Ouderlijk gezag

  Elke minderjarige staat onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt beslissingen voor en over het kind. Het kan gaan om ouderlijk gezag of de voogdij door een ander. Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap Als de vader of duomoeder het kind heeft erkend en u bent ongehuwd en heeft geen geregistreerd partnerschap, dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind. Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan. Nadat het kind erkend is en geboren, kunt u eenvoudig het gezamenlijk gezag aanvragen. U doet dit bij de rechtbank. Huwelijk of geregistreerd partnerschap Allebei de ouders hebben automatisch het gezag over de kinderen die geboren worden binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat geldt ook als de duomoeder het kind in deze situatie nog niet heeft erkend of geadopteerd. Adoptie De adoptieouder(s) heeft/hebben ook het gezag. Uittreksel gezag U kunt bij de gemeente een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen waarop staat vermeld wie het gezag heeft. U logt in met uw DigiD.Staat uw kind in het gezagsregister van de rechtbank geregistreerd dan kunt u daarvan bij de rechtbank een uittreksel opvragen. Ouders Waar van ouders wordt gesproken, gaat het om: moeder: de vrouw waaruit het kind wordt geboren duomoeder vader

 • Huren gemeentelijke locaties

  Coronavirus Lees wat de maatregelen tegen corona betekenen voor: Binnensport Buitensport Hebt u een (buurt)initiatief of wilt u zelf een activiteit organiseren? Huur dan een ruimte. Bijvoorbeeld voor: sporten bewegen elkaar ontmoeten repeteren geven van een cursus Huur sportlocatie     Huur buurtcentrum Overzicht sportlocaties en buurtcentra Wilt u eerst een indruk krijgen van de locaties en ruimtes en waar u ze allemaal voor kunt gebruiken? Bekijk onze websites: Sportlocaties Buurtcentra Weet u niet of een sportlocatie of buurtcentrum past bij uw activiteit? Kijk dan ook eens op www.makelpunt-utrecht.nl. Daar vindt u nog meer locaties die in de stad beschikbaar zijn. Huurprijzen Prijzen sportlocaties Prijzen buurtcentra Gebruiksvoorwaarden Algemene voorwaarden verhuur sportlocaties en ruimten in buurtcentra

 • Nadeelcompensatie (vergoeding voor winst- of inkomstenverlies) aanvragen

  Bent u ondernemer en hebt u winst- of inkomstenverlies door de uitvoering van werkzaamheden door de gemeente? Denk hierbij aan werkzaamheden aan weg en riool of (verkeers-)besluiten (zoals het afsluiten van wegen). In sommige gevallen kunt u een deel van de schade een vergoeding krijgen. Dit heet nadeelcompensatie. Voorwaarden We spreken van nadeelcompensatie als het gaat om: gemeentelijke besluiten/of gemeentelijke werkzaamheden die behoren tot de publieke taak schade  verband tussen het besluit en/of de gemeentelijke werkzaamheden en de schade een grotere last die niet valt tot het normale ondernemersrisico of maatschappelijke risico schade niet te voorzien was schade niet op een andere wijze is verzekerd Inwoner/persoon Met DigiD Vraag nadeelcompensatie aan Zonder DigiD Vraag nadeelcompensatie aan Organisatie/bedrijf Zonder eHerkenning Vraag nadeelcompensatie aan Behandeling verzoek We behandelen uw aanvraag als u voldoet aan de voorwaarden. Soms vragen wij advies van een onafhankelijk adviseur. We nemen een besluit binnen 8 weken. Is een uitgebreid onderzoek nodig of moet een onafhankelijk adviseur worden ingeschakeld? Dan duurt dit langer. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Meer informatie Bel dan met Juridische Zaken via telefoonnummer: 14 030. Geef aan dat het om nadeelcompensatie gaat.Hebt u andere schade opgelopen door de gemeente? Bekijk de voorwaarden om hiervoor de gemeente aansprakelijk te stellen.

 • Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Of is uw paspoort of id-kaart gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit is nodig om misbruik ervan te voorkomen. Het melden van een vermissing (verloren of gestolen) van een reisdocument is gratis. Zijn er meerdere reisdocumenten kwijt of gestolen? Geef dan per document een vermissing door. Geef vermissing reisdocument door Wilt of kunt u uw vermissing niet online doorgeven? Maak een afspraak Document ongeldig! Hebt u een paspoort of identiteitskaart als vermist opgegeven? Dan is het paspoort of identiteitskaart niet meer geldig. Zo nodig kunt u een nieuw reisdocument aanvragen. Weet u niet zeker of een document vermist is? Zoek dan eerst goed of u het nog kunt vinden. Want zodra u een reisdocument als vermist opgeeft, kunt u het niet meer gebruiken. Ook niet als u het terugvindt. U moet een teruggevonden paspoort of identiteitskaart inleveren bij de gemeente. Wie mag een vermissing doorgeven? Personen vanaf 18 jaar Eén van de ouders van kinderen tot en met 11 jaar Kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Dit mag ook gedaan worden door 1 van de ouders. Vermissing rijbewijs Is uw rijbewijs weg of gestolen? Dan kunt u dit helaas nog niet digitaal aan ons doorgeven. Dit is namelijk wettelijk nog niet toegestaan Op de pagina 'Rijbewijs aanvragen/verlengen’ vindt u hoe u dit kunt doorgeven.

 • Omgevingsvergunning, indienen zienswijze

  Gebruik dit formulier alleen om te reageren op een ontwerpbesluit omgevingsvergunningen. Uitgebreide procedure, indienen zienswijze Als iemand een omgevingsvergunning heeft aangevraagd waarvoor de uitgebreide procedure van de Wabo moet worden doorlopen, dan zal de gemeente een ontwerpbesluit ter inzage leggen. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u een zienswijze indienen. De vergunning is dan nog niet verleend. In de zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het verlenen van de vergunning bent. De gemeente publiceert alle ontwerp omgevingsvergunningen op www.utrecht.nl/gemeenteberichten Het ontwerpbesluit ligt dan 6 weken vanaf de publicatie datum bij de gemeente ter inzage. U krijgt de tijd om binnen deze 6 weken uw zienswijze in te dienen. Reguliere procedure, reageren per e-mail Voor omgevingsvergunningen waarvoor de reguliere procedure van de Wabo wordt doorlopen kunt u informatie krijgen of een reactie geven per e-mail onder vermelding van het kenmerk van de aanvraag. De reguliere aanvragen worden ook gepubliceerd op www.utrecht.nl/gemeenteberichten. Zienswijze indienen Dien zienswijze op omgevingsvergunning in Het indienen van een zienswijze is gratis. U maakt  uw zienswijze op ontwerpbesluiten kenbaar binnen 6 weken na de publicatie en richt deze aan: Gemeente Utrechtp/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen.Dit kan per post of digitaal. Meer informatie Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning en andere berichten.

 • Samenvoegen woonruimte, vergunning

  Wilt u meerdere woningen samenvoegen? Dan hebt u een samenvoegingsvergunning nodig als iemand anders in de woning gaat wonen of de ruimte gaat gebruiken als kantoor of praktijk. De samenvoegingsvergunning is er om de woningvoorraad voor starters en doorstromers op de woningmarkt te beschermen.Daarnaast hebt u ook een omgevingsvergunning nodig als u gaat verbouwen of wilt afwijken van een bestemmingsplan. Vraag de samenvoegingsvergunning aan Inwoner/persoon Met DigiD Vraag vergunning aan Zonder DigiD Vraag vergunning aan Organisatie/bedrijf Zonder eHerkenning Vraag vergunning aan Voorwaarden Er wordt voldaan aan de algemene leefbaarheidstoets:Er wordt gekeken naar de weerbaarheid van de buurt, het onderhoudsniveau van het pand en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook neemt de gemeente het klachtenpatroon uit de buurten en het algemeen buurtoordeel uit de Utrechtse Wijkenmonitor mee bij de belangenafweging. Het kan zijn dat de vergunning wordt geweigerd omdat de leefbaarheid wordt aangetast door het samenvoegen van de woonruimte (voor het samenvoegen van een woning gelden geen fysieke leefbaarheidseisen). Er wordt voldaan aan de volkshuisvestelijke toets:De gemeente weegt het belang van de aanvrager af tegen het belang van het behoud van de zelfstandig woonruimte. Als het belang van het behoud van de zelfstandige woonruimte zwaarder weegt, dan moet u compensatie betalen voor het samenvoegen van de zelfstandige woonruimten. Kosten 2021 € 2.446,95  per woning die verloren gaat.€    241,00  compensatie per vierkante meter woonruimte die verloren gaat. Voegt u een woonruimte samen zonder aan de regels te voldoen? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen van maximaal € 18.500,00. Wet -en regelgeving Huisvestingswet Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Beleidsregels: wijziging samenstelling woonruimtevoorraad (woningsplitsen en omzetten)

 • Kentekenwijziging parkeervergunning huurauto of leenauto

  Koppel uw vergunning aan uw huurauto of leenauto. Nodig U hebt het kenteken van de tijdelijke auto nodig.Buitenlands kenteken? Dan kunt u het tijdelijke kenteken alleen doorgeven via telefoonnummer 14 030. Hoe lang duurt het? U kunt zelf de datum kiezen waarop het tijdelijke kenteken in moet gaan. Wat kost de wijziging? Het wijzigen van het kenteken is gratis. Wijzigen U mag 12 keer per jaar parkeren met een huurauto of leenauto. Elke keer mag dit maximaal 5 dagen duren. Kenteken opgeven U kunt ook bellen naar 14 030 op werkdagen van 8.30–17.30 uur en donderdagavond tot 20.00 uur.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties