Resultaten

11 - 20 van de 96 Resultaten
Toon producten van Valkenburg aan de Geul
 • Opvragen persoonsgegevens

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij die van belang zijn voor de uitvoering van overheidstaken. Als u bijvoorbeeld trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit geregistreerd. Zo is er van elke inwoner een verzameling van persoonsgegevens. Deze gegevens legt de gemeente vast in de Basisregistratie Personen (BRP). Wie krijgt er informatie? De gemeente geeft niet aan iedereen informatie over personen. Dit hangt af van de organisatie of persoon die om de gegevens uit de BRP vraagt. Overheidsinstellingen De gemeente is verplicht om informatie te geven aan bepaalde overheidsinstellingen. Dat zijn bijvoorbeeld andere gemeenten, de Belastingdienst, politie, justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Organisaties met een wettelijke taak De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. Bijvoorbeeld aan advocaten en rechtbanken. De gemeente vraagt eerst toestemming als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd. Organisaties met een publiek doel De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens gebruiken voor een publiek doel. Bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, woningbouwverenigingen en vakorganisaties. De gemeente geeft geen informatie als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Voor het aanvragen een attestatie de vita dient u een afspraak te maken.  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit bewijs hebt u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. U vraagt de attestatie de vita aan bij de gemeente. Hebt u een bewijs van in leven zijn alleen in Nederland nodig? Dan kunt u een ‘bewijs van in leven zijn’ aanvragen bij de gemeente.

 • Bezwaar maken

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of uw buurman heeft een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. U doet dit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bij het gemeentebestuur. Hoe maak ik bezwaar? U kunt op twee manieren uw bezwaar indienen: Via het digitale formulier, met gebruik van DigiD; Voor rechtspersonen/ organisatie: via het formulier 'Bezwaarschrift rechtspersoon - organisatie' (zonder DigiD) Schriftelijk (per post). Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk. In het informatieblad ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ staat aan welke eisen uw bezwaarschrift moet voldoen.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De uitvoering van deze regeling is in handen van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. De website is http://www.socialezaken-mh.nl, telefoonnummer 043-3504040. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is de regionale sociale dienst van zes gemeenten in Zuid-Limburg. Het betreft de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

 • Boom kappen

  Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen. Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken. Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken tegen een bouwplan bij u in de buurt.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of bouwwerk moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Voor de meer risicovolle soorten gebruik moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik aanvragen, of een gebruiksmelding doen.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

    De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten alleen aanvragen bij de gemeente waar een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden heeft plaatsgevonden. Akte of afschrift burgerlijke stand voor kinderen tot 18 jaar Ouders kunnen ook voor kinderen tot 18 jaar een akte of afschrift burgerlijke stand aanvragen als zij allemaal op hetzelfde adres wonen.

 • Collecte

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

 • Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren

  De gemeente vraagt u soms om originele documenten te laten zien. Bijvoorbeeld: als u zich wilt inschrijven; een kind wilt erkennen of; uw huwelijk of echtscheiding meldt. Als het om buitenlandse documenten gaat, dan wil de gemeente zeker weten dat uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document. Legalisatie betekent dat u officieel laat maken dat uw document echt is. Dit doet u in het land waar uw document is opgesteld. Verificatie betekent dat u laat controleren of de inhoud van uw document betrouwbaar is. Dit regelt u bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties