Resultaten

11 - 20 van de 127 Resultaten
Toon producten van Vlaardingen
 • Sloopmelding

  Wanneer u gaat slopen, moet u dit mogelijk aan de gemeente melden. U doet dit uiterlijk 4 weken voordat het slopen begint. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld wanneer u een monument of beschermd stadsgezicht wilt slopen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een sloopmelding moet indienen of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op www.omgevingsloket.nl de melding doen en de omgevingsvergunning aanvragen.

 • Exploitatievergunning seksinrichting

  Elke gemeente bepaalt zelf aan hoeveel seksinrichtingen er een vergunning kan worden verleend. Binnen de gemeente Vlaardingen wordt aan maximaal één seksinrichting vergunning verleend. Voor nieuwe vestigingen is op dit moment geen ruimte.

 • Landmeetkundige digitale gegevens

  U kunt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en verschillende andere kaarten, plattegronden, foto’s en digitale bestemmingsplannen vinden op maps.vlaardingen.nl/flamingo-portal-vlaardingen/page/open-data of op www.pdok.nl/viewer. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Wilt u buiten een horecagelegenheid tijdens een evenement zwak alcoholhoudende dranken zoals bier of (glüh)wijn schenken of verkopen dan heeft u een ontheffing nodig. Een ontheffing kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te dienen. Het kost € 41,35 en duurt maximaal 8 weken. Sterke drank mag tijdens een evenement niet verstrekt worden, hiervoor is geen ontheffing mogelijk.

 • Individuele Studietoeslag

  Veel studenten hebben een bijbaan om de studie te betalen. Voor studenten met een beperking is het vaak niet mogelijk om naast de studie te werken. Voor hen is de studietoeslag, een bedrag van € 762,- per jaar. Een steuntje in de rug om toch te kunnen studeren. U vraagt deze aan via het aanvraagformulier op de website van Stroomopwaarts.

 • Vergoeding kinderopvang

  In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Alleen met opvang uit dit register, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst, via www.belastingdienst.nl. Het duurt ongeveer 6 weken voor de Belastingdienst de eerste toelage stort. Tip: Vraag de toeslag direct aan als u het contract voor kinderopvang hebt ontvangen.

 • Grond afgraven en verplaatsen

  Wanneer u als particulier, bedrijf of instelling grond wilt afgraven en verplaatsen, meldt u dit bij de DCMR tel. (010) 246 8140. De DCMR beoordeelt of u zelf de grond mag verplaatsen of dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Wanneer de grond vervuild is, moet een daarvoor gecertificeerd bedrijf de grond afvoeren.

 • Wajong-uitkering

  Wanneer u op jonge leeftijd een ziekte of handicapt hebt gekregen en daardoor nu en in de toekomst niet kunt werken, kunt u misschien een Wajong uitkering krijgen. Wajong vraagt u aan bij het UWV. Kunt u nu of in de toekomst wel werken? Dan krijgt u geen Wajong. Meld u bij ons, wij helpen u bij het zoeken naar een passende baan.

 • Bijstand

  Heeft u niet voldoende geld om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Deze vraagt u digitaal via de website van Stroomopwaarts aan. Zodra u de uitkering heeft aangevraagd gaat u samen met Stroomopwaarts kijken wat nodig is om aan het werk te komen.

 • Brandpreventie, gebruiksvergunning

  Als eigenaar of beheerder van een gebouw moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u alleen een melding doen voor brandveilig gebruik. U betaalt hier eenmaal legeskosten voor. De behandeltermijn van een melding is 4 weken en voor een vergunning maximaal 26 weken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties