Resultaten

11 - 20 van de 240 Resultaten
Toon producten van Waddinxveen
 • Woonwagen (standplaats)

  De gemeente heeft speciale standplaatsen voor woonwagens. Vraag de gemeente waar de standplaatsen zijn en of u er met een woonwagen mag staan. Wilt u een eigen standplaats? Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). Als u een woonwagen hebt, mag die niet overal staan. De gemeente heeft speciale standplaatsen voor woonwagens. Vraag de gemeente waar deze standplaatsen zijn en of u er met uw woonwagen mag staan. Als u een standplaats krijgt toegewezen, hebt u een omgevingsvergunning nodig om uw woonwagen daar neer te zetten.

 • Vrijwilligersverzekering

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit houdt in dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

 • Vuur stoken

  U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt. Als u dit toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. Let op U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk afsteken bij evenement of feest Consumentenvuurwerk mag alleen vlak voor de jaarwisseling vergunningvrij worden afgestoken. De rest van het jaar mogen alleen bedrijven met een vergunning en speciaal opgeleide medewerkers vuurwerk afsteken. Bijvoorbeeld bij vuurwerkshows, kermissen en theatervoorstellingen. Voor het afsteken van maximaal 20 kg theatervuurwerk of maximaal 200 kg consumentenvuurwerk is een melding aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voldoende. Voor grotere hoeveelheden en ander (professioneel) vuurwerk dient u een vergunning aan te vragen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, telefoon 088-5450000. Als u vuurwerk afsteekt tijdens een evenement, dient u ook een evenementenvergunning bij de gemeente Waddinxveen aangevraagd worden.

 • Vuurwerk verkopen

  U hebt een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen aan particulieren. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Vaak moet u zich ook houden aan de eisen voor de opslag van het vuurwerk.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor: formele transacties, zoals het kopen van een huis; gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument. Let op Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

 • Water, plaatsen voorwerpen in

  U mag niet zomaar reclame of een terras boven het water plaatsen. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een vergunning aan bij het waterschap/hoogheemraadschap. Bij sommige waterschappen is het genoeg als u een melding doet. Vraag hiernaar bij het waterschap in uw omgeving.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Maar niet naar uw land van herkomst. Ook kunt u het vluchtelingenpaspoort in Nederland gebruiken als geldig legitimatiebewijs. U vraagt het vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. De geldigheidsduur van uw vluchtelingenpaspoort is afhankelijk van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning (minimaal 1 en maximaal 3 jaar).

 • Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg

  Het is verboden een voertuig op de openbare weg te parkeren om te verkopen. U hebt hiervoor een ontheffing nodig. Let op U mag wel rondrijden met uw voertuig waarop u een papiertje ‘te koop’ geplakt hebt.

 • Volwasseneneducatie

  Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen. Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC)  biedt opleidingen aan voor volwassenen. Ook leerlingen die vast zijn gelopen in het normale onderwijs en toch een diploma willen halen kunnen naar het ROC. Bij het ROC kunt u opleidingen doen zoals mavo, havo en beroepsopleidingen op verschillende niveaus. Bepaalde opleidingen kunt u overdag volgen en andere in de avond. U krijgt een diploma als u een examen haalt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties