Resultaten

11 - 20 van de 222 Resultaten
Toon producten van Wassenaar
 • Gemeentearchief, inzage

  Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf. U kunt het beste eerst een afspraak maken om in het gemeentearchief te zoeken.Het gemeentearchief bevat in de eerste plaats de schriftelijke neerslag van de administratieve handelingen van de gemeente en haar rechtsvoorgangers (voormalige gemeente en het ambachtsbestuur). Daarnaast bevat het archieven van particulieren en instellingen uit de gemeente (o.m. kerkgenootschappen, verenigingen, stichtingen en bedrijven). Als u zelf een bezoek aan het gemeentearchief wilt brengen, kunt u daar na een telefonische afspraak zo snel mogelijk terecht. Bij een verzoek om informatie per e-mail of brief wordt uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling genomen.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen: Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent. Gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is. U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

 • Landmeetkundige gegevens

  Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over hoogte en oppervlakte van grond of gebouwen. Maar ook gegevens uit metingen over bomen, kabels en leidingen en erfgrenzen. De gemeente gebruikt deze gegevens bij het maken van bestemmingsplannen.Wilt u gaan bouwen of wilt u weten waar de erfgrens ligt? Dan hebt u de landmeetkundige gegevens van het terrein nodig.

 • Straatartiest optreden

  U mag niet zomaar in het openbaar muziek maken, dansen, een toneelvoorstelling houden of uw beeldende kunst exposeren. Dit mag alleen op daarvoor aangewezen plaatsen.

 • Geluidhinder

  Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluid te maken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen kunt u ontheffing aanvragen.

 • Inburgeren

  De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald. Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013? Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013? Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.

 • Afval, oud papier

  Oud papier wordt door de gemeente ingezameld. De gemeente haalt oud papier op, maar u kunt het ook wegbrengen naar een inzamelpunt van de gemeente.

 • Onroerende zaak kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van onroerend goed,  zoals huizen en gebouwen. Wilt u een huis of gebouw van de gemeente kopen, huren of pachten? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

 • Drank- en horecavergunning

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld: slijterij horecabedrijf (café of restaurant) sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant supermarkten met aparte drankafdeling U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld: levensmiddelenbedrijven supermarkten Als u in een cafetaria alcohol schenkt, hebt u wel een drank- en horecavergunning nodig. Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Alcohol schenken

  Meestal mogen alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties