Resultaten

11 - 20 van de 54 Resultaten
Toon producten van Waterschap De Dommel
 • Aangifte tabelbedrijven (digitaal) invullen

  Heeft u een tabelbedrijf? Dan kunt u digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

 • Grondwater lozen

  Soms komt er grondwater vrij bij werk zoals bronnering en sanering. Dit water gaat weer terug de grond in, of wordt geloosd in beek of sloot.

 • Lozen door veehouderij- of openteeltbedrijven

  Heeft u een veehouderij of bedrijft u open teelt en wilt u afvalwater lozen? Dan moet u een melding maken.

 • Forfaitaire heffing bedrijven, aanvraag

  Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in beken of sloten loost, moet u hiervoor zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing betalen. De hoogte hangt af van de hoeveelheid en het soort afvalwater dat u per jaar loost.

 • Uw belastingaanslag digitaal ontvangen met MijnOverheid

  U kunt bepaalde belastingaanslagen van Waterschap De Dommel digitaal ontvangen in uw berichtenbox op MijnOverheid. Lees hoe u kunt aanmelden.

 • Automatisch betalen

  Als u gebruik wilt maken van de automatische incasso, dan kunt u die op verschillende manieren aanvragen.

 • Lozen door glastuinbouwbedrijven

  Heeft u een glastuinbouwbedrijf of wilt u er een oprichten? Dan moet u hiervoor melding doen bij het waterschap.

 • Grondwater onttrekken

  Voor het oppompen van grondwater gelden regels. Het kan nodig zijn dat u een watervergunning heeft. Bij grotere oppervlakten is toestemming van de provincie nodig.

 • Zuiveringsheffing bedrijven

  Bedrijven die afvalwater afvoeren in het riool betalen hiervoor belasting. Dit is de zuiveringsheffing. Het waterschap gebruikt deze belasting voor het schoonmaken van rioolwater.

 • Bezwaar tegen de belastingaanslag

  Het kan voorkomen dat de aanslag niet terecht is. U kunt dan binnen zes weken bezwaar indienen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties