Resultaten

11 - 20 van de 22 Resultaten
Toon producten van Waterschap Limburg
 • Klacht over gedrag bestuurder of ambtenaar

  Bent u ontevreden over de manier waarop u door een bestuurder of ambtenaar van het waterschap bent behandeld? Lees hier hoe u een klacht indient.

 • Landbouwkundige grondwaterputten

  Buiten de verdroogde natuurgebieden mag u in bepaalde gevallen, zonder een melding te doen, grondwater onttrekken.

 • Lozingen

  Gaat u afvalwater, neerslag of andere stoffen in een beek of plas lozen? Lees hier wanneer u dit moet melden of een vergunning nodig heeft

 • Melding bouwen en activiteiten in en bij oppervlaktewater

  Wilt u iets aanleggen in of bij oppervlaktewater? Lees wanneer en onder welke voorwaarden dat mag.

 • Milieu-informatie aanvraag

  Wilt u specifieke informatie over het milieu ontvangen? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij Waterschap Limburg.

 • Nationale Ombudsman

  Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Waterschap Limburg? Dan kunt u dit melden bij de Nationale ombudsman. 

 • Rondleiding rioolwaterzuiverings installatie (RWZI)

  Hoe wordt afvalwater uit uw huis of bedrijf schoongemaakt zodat dit weer richting beken kan stromen? Volg een rondleiding bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

 • Schade bij dijkversterking

  Is er schade ontstaan waarvan u denkt dat de oorzaak aantoonbaar bij Waterschap Limburg ligt? Meld het hier.

 • Sponsorbeleid

  Aanvragen sponsoring.

 • Verzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob)

  Waterschap Limburg verspreidt zelf allerlei informatie over het beleid, bijvoorbeeld via brochures of websites. Wilt u meer informatie? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij ons bestuur.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties