Resultaten

11 - 20 van de 29 Resultaten
Toon producten van Waterschap Noorderzijlvest
 • Verzoek om informatie (Wob)

  Het waterschap verstrekt veel informatie in allerlei vormen, bijvoorbeeld op de website. Mist u toch nog informatie, dan kunt u dit bij ons opvragen.Dan kunt u een verzoek indienen op grond van Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Bezwaar maken tegen een belastingbesluit

  Vindt u dat uw aanslag voor de waterschapsbelasting niet klopt, bijvoorbeeld omdat hij gebaseerd is op verkeerde gegevens? Of vindt u dat de aanslag niet terecht aan u is opgelegd? Dan kunt u bezwaar maken bij het noordelijkbelastingkantoor.nl.

 • Melding lozen huishoudelijk afvalwater

  Lozen van huishoudelijk afvalwater moet u melden. Uw gemeente is het eerste aanspreekpunt voor lozing van huishoudelijk afvalwater. Een melding op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens kan digitaal via het Omgevingsloket online worden gedaan.

 • Melding noodsituatie of incident

  Ziet u een noodsituatie? Meld dit direct bij ons via 050 304 89 11. Ook 's avonds, 's nachts en in het weekend zijn we bereikbaar. Een incident kunt u melden via het contactformulier.

 • Inspraak - indienen zienswijze

  Het bestuur van het waterschap besluit regelmatig over plannen, projecten, regels of vergunningen. Deze besluiten bereiden we zorgvuldig voor. Sommige besluiten legt het bestuur daarom eerst ter inzage, voordat het een definitief besluit neemt. Dit heet dan een ontwerpbesluit. Het is mogelijk om op een ontwerpbesluit te reageren. Dit heet een zienswijze indienen.

 • Nadeelcompensatie

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u online nadeelcompensatie aanvragen.

 • Aanvragen MIA\Vamil subsidie

  Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

 • Schadeclaim indienen

  Als u schade heeft die door het waterschap veroorzaakt is kunt u een schadeclaim indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het digitale formulier.

 • Klacht aanbesteden

  Bent u het niet eens met een aanbesteding of een onderdeel van een aanbesteding? Gebruik het formulier ‘Klacht aanbesteden’ om uw klacht in te dienen bij het Klachtenmeldpunt Aanbesteden waterschap Noorderzijlvest.

 • Wettelijke klacht indienen

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. U kunt online een klacht indienen als u te maken heeft gehad met onbehoorlijk gedrag van een van onze medewerkers of bestuurders.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties