Resultaten

11 - 20 van de 179 Resultaten
Toon producten van West Maas en Waal
 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.Oppervlaktewater is water in: sloten plassen vijvers kanalen meren beken rivieren

 • Weer gaan werken

  Sinds 1 januari 2016 is Werkzaak Rivierenland de nieuwe organisatie op het gebied van werk en inkomen. Werkzaak Rivierenland is er dus ook voor u als inwoner van de gemeente West Maas en Waal.Herintreden betekent dat u weer gaat werken nadat u een lange tijd niet gewerkt hebt. Werkzaak Rivierenland en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

 • Who-verzoek indienen

  Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw gebruiken. U dient een Who-verzoek in bij de gemeente.

 • Volwasseneneducatie

  Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen. Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) biedt opleidingen aan voor volwassenen. Ook leerlingen die vast zijn gelopen in het normale onderwijs en toch een diploma willen halen kunnen naar het ROC.Bij het ROC kunt u opleidingen doen zoals mavo, havo en beroepsopleidingen op verschillende niveaus. Bepaalde opleidingen kunt u overdag volgen en andere in de avond. U krijgt een diploma als u een examen haalt.

 • Voorwerp plaatsen op of aan de weg

  U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Als u dat toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Als u een geldige verblijfsvergunning hebt, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.Vreemdeling of vluchtelingAls u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vreemdelingen- maar een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente.De kosten voor een vreemdelingenpaspoort zijn:  € 53,95Wilt u met spoed een vreemdelingenpaspoort aanvragen? Dan betaalt u een toeslag van € 48,60(tarieven 2019)Afspraak maken

 • Vuur stoken

  U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt.Wilt u dit toch doen? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.Let opU hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties.U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

 • Verzorging pleegkind melden

  Als er problemen zijn in een gezin, wordt er eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Op het moment dat anderen de zorg voor het kind overnemen van de ouders, wordt een kind een pleegkind. Soms gebeurt dat doordat ouders zelf hulp inroepen, van bekenden of bij VraagWijzer, en soms doordat de Kinderrechter ingrijpt en het kind uit huis plaatst.Pleegkinderen zijn jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar. Het zijn gewone kinderen, met dit verschil dat ze vaak veel hebben meegemaakt en tekort zijn gekomen. Sommigen hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of hebben leer- of gedragsproblemen.Meer informatie vindt u op de website van Pleegzorg Nederland.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties