Resultaten

11 - 20 van de 141 Resultaten
Toon producten van Wierden
 • Hondenbelasting

  De hondenbelasting in de gemeente Wierden is per 1 januari 2018 afgeschaft.

 • Kermis organiseren

  Wilt u een kermis organiseren, dan hebt u een vergunning van de gemeente nodig.

 • Hulp bij het huishouden

  Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw: naam; adres; woonplaats; geboortedatum.

 • Voorwerp plaatsen op of aan de weg

  U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container of bouwmaterialen. Als u dat toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Adresonderzoek

    De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen. Als blijkt dat de adresgegevens niet kloppen, verandert de gemeente de gegevens. Organisaties die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken kunnen ook een adresonderzoek aanvragen.  

 • Voorwerp plaatsen bij hoogspanningslijnen

  De gemeente kan bepalen dat u geen voorwerpen of andere objecten mag plaatsen bij een hoogspanningslijn. Zij geeft hierbij een afstand aan waarbinnen dit niet mag. Het voorwerp mag niet hoger zijn dan 2 meter.

 • Weer gaan werken

  De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.Tarieven De tarieven vindt u op www.twentemilieu.nl/wierden en in de app van Twente Milieu.

 • Exploitatieovereenkomst

  In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld riolering, wegen, verlichting en het bouwrijp maken van grond. De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties