Resultaten

11 - 20 van de 89 Resultaten
Toon producten van Winterswijk
 • Bestemmingsplannen inzien

  Wilt u weten welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan? Dan kunt u het bestemmingsplan van dat gebied raadplegen. Een bestemmingsplan beschrijft hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. Zo mag er bijvoorbeeld geen industrie gevestigd worden in gebied met de bestemming 'wonen'.

 • Betaling van de aanslag

  De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen kunt u in 2 termijnen betalen. Voor sommige aanslagen (o.a. toeristenbelasting en marktgelden) geldt een andere betalingstermijn. Deze vindt u op de aanslag zelf.

 • Bewijs van garantstelling/logiesverstrekking

  Krijgt u bezoek uit het buitenland van iemand die een visum voor kort verblijf in Nederland nodig heeft? Dan hebt u een bewijs van garantstelling of logiesverstrekking nodig met daarop een gelegaliseerde handtekening. Met een garantstelling verklaart u dat u financieel garant staat voor de kosten van het verblijf. Dit is nodig als uw bezoeker niet voldoende inkomsten heeft.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Het is nodig bij bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. U kunt het bewijs alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Bezwaar tegen belastingaanslag

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Ook belasting betalen bij bezwaar maken Gaat u bezwaar maken? Dan moet u de belasting wel betalen. Ook als u het niet eens bent met de aanslag en bezwaar heeft gemaakt, moet u de belasting betalen. Als blijkt dat uw bezwaar gegrond is, dan krijgt u het geld (of een deel ervan) terug. Hoogte belastingtarieven Tegen de hoogte van de belastingtarieven kunt u geen bezwaar maken. De gemeenteraad stelt deze tarieven vast.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft. Dit doet u binnen 6 weken nadat het besluit aan de aanvrager is bekendgemaakt.

 • Bijdrage kosten leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door een handicap? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.

 • Bomen kappen

  Bent u van plan om een boom te kappen of drastisch te snoeien? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Brandveiligheid gebouw (omgevingsvergunning)

  Beheert u een bedrijf, instelling of groepsaccommodatie of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om het brandveilig te gebruiken. U dient een gebruiksmelding in of u vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Buitenlandse echtscheiding

  Bent u in het buitenland gescheiden? Dan moet u ervoor zorgen dat uw echtscheiding bij de gemeente wordt geregistreerd.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties