Resultaten

11 - 20 van de 123 Resultaten
Toon producten van Zeeland
 • Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman onderzoekt of de uitvoering van overheidstaken correct gebeurt. U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met het gedrag of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie, de Sociale Verzekeringsbank of de DUO. De ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek starten. 

 • Plaatsing strokenborden/bewegwijzering, toestemming

  Een strokenbord is een bord langs de weg dat een gebouw of terrein aangeeft. Het gebouw of terrein ligt aan of vlakbij een provinciale weg. Er zijn 2 soorten borden: bruin-witte borden verwijzen naar een toeristische of recreatieve bestemming blauw-witte borden verwijzen naar: een bedrijf een bedrijventerrein een instelling

 • Bouwen over een vaarweg, vergunning en ontheffing

  Wanneer u in, onder of over het water wilt gaan bouwen, is het verstandig eerst te controleren wie de eigenaar van deze vaarweg is. De provincie kan openbare vaarwegen in eigen beheer hebben. U moet dan bij de provincie een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken als viaducten of bruggen, maar ook een eenvoudige aanlegsteiger, een insteekhaven of tuinhuisjes.

 • Bouwen of werken openbare weg, vergunning en ontheffing

  Als u op, over of onder een weg wilt bouwen of werken, controleer dan eerst wie de eigenaar van deze weg is. De provincie heeft openbare wegen in eigen beheer. U moet dan bij de provincie een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken en activiteiten zoals bruggen, viaducten, kabels, een inrit, of een evenement. Een voorbeeld van zo'n evenement is een fietstocht.

 • Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding

  Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Ook een wijziging of uitbreiding moet u melden. Onder de meldingsplicht vallen: openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

 • Bezwaar tegen beslissing provincie

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als rechtstreeks door het besluit geraakt wordt. Organisaties kunnen collectief of algemeen belang hebben bij een besluit. Lees meer over belanghebbenden op Rechtspraak.nl.

 • Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting

  De provincie biedt hulp bij meningsverschillen tussen (verschillende) gemeentebesturen over hoe gemeentelijke regelingen moeten worden toegepast. Bestaat er een meningsverschil waar u samen niet uitkomt? Dan kan het gemeentebestuur het meningsverschil voorleggen aan de provincie. De provincie neemt dan een besluit.

 • Wedstrijden op de weg, ontheffing

  U bent verplicht om een ontheffing aan te vragen als u wedstrijden wilt houden op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van die weg. De ontheffing wordt alleen verleend als er aantoonbaar maatregelen zijn getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren. Hierbij geldt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

 • Gedragingen in waterwingebieden, ontheffing

  U kunt ontheffing vragen voor gedragingen in waterwingebieden voor: het hebben, gebruiken, vervoeren of op of in de bodem brengen van schadelijke stoffen; het tot stand brengen, hebben of gebruiken van constructies met het doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de bodem; het aanleggen, hebben of reconstrueren van wegen, parkeergelegenheden, terreinen die voor gemotoriseerd verkeer openstaan, waterwegen of spoorwegen; het tot stand brengen van zwembaden; het tot stand brengen van een gebouw in de zin van de Woningwet; het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van boorputten; het dieper roeren dan 1 meter onder het maaiveld van de grond of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren.

 • Verontreiniging bodem oppervlaktewater, meldingsplicht

  Als u op de hoogte bent van verontreiniging van de bodem of de oever van een oppervlaktewater, meld dit zo snel mogelijk aan de beheerder van het water. Veroorzaakt u deze verontreiniging? Dan bent u verplicht alle maatregelen te nemen om verontreiniging of aantasting te voorkomen of te beperken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties