Resultaten

11 - 20 van de 168 Resultaten
Toon producten van Zuid-Holland
 • R-net projecten (§ 16A SRM 2017)

  Gemeenten kunnen op grond van paragraaf 16A van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor de realisatie van infrastructurele maatregelen ten behoeve van R-net bus- en treincorridors in Zuid-Holland.

 • Natuurklachten, melding

  Voor klachten en meldingen over mogelijke overtredingen van de natuurwetgeving kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

 • Begroting provincie, terinzagelegging

  In de provinciale begroting staat waar de provincie haar geld aan uit gaat geven.

 • Interreg

  De provincie geeft cofinanciering aan projecten binnen de Interreg A-programma’s Nederland-Vlaanderen (uitgezonderd prioriteit 3: duurzame groei – milieu en hulpbronnen) en Twee Zeeën.

 • Milieubeheer, verzoek handhaving

  Bedrijven moeten zich houden aan de Wet milieubeheer. Deze wet zorgt ervoor dat vervuiling van het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de

 • Omgevingsvergunning

  Als u uw huis wilt verbouwen, een boom wilt kappen of een schuur wilt bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vergunning vervangt veel

 • POP3, 2.1: Kennisoverdracht water 2018, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor projecten die gericht zijn op de verbetering van waterkwaliteit in de landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • Omgevingsvergunning voor op- en overslag asbest aanvragen

  Heeft u een BRZO-i- of IPPC-Rie-4-bedrijf en wilt u asbest op- of overslaan? Dan vraagt u bij de provincie een reguliere omgevingsvergunning aan.

 • Ecologische hoofdstructuur, vaststelling

  De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Deze gebieden vormen de basis voor het natuurbeleid. De ecologische

 • Informatieverzoek - Wob

  Provincies moeten zich aan de informatieplicht houden. Dit staat beschreven in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen mag een verzoek om informatie bij de provincie indienen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties