Resultaten

11 - 20 van de 162 Resultaten
Toon producten van Zuid-Holland
 • Natuurklachten, melding

  Voor klachten en meldingen over mogelijke overtredingen van de natuurwetgeving kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

 • Begroting provincie, terinzagelegging

  In de provinciale begroting staat waar de provincie haar geld aan uit gaat geven.

 • Interreg

  De provincie geeft cofinanciering aan projecten binnen de Interreg A-programma’s Nederland-Vlaanderen (uitgezonderd prioriteit 3: duurzame groei – milieu en hulpbronnen) en Twee Zeeën.

 • Milieubeheer, verzoek handhaving

  Bedrijven moeten zich houden aan de Wet milieubeheer. Deze wet zorgt ervoor dat vervuiling van het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de

 • Omgevingsvergunning

  Als u uw huis wilt verbouwen, een boom wilt kappen of een schuur wilt bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vergunning vervangt veel

 • POP3, 2.1: Kennisoverdracht water 2018, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor projecten die gericht zijn op de verbetering van waterkwaliteit in de landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • Omgevingsvergunning voor op- en overslag asbest aanvragen

  Heeft u een BRZO-i- of IPPC-Rie-4-bedrijf en wilt u asbest op- of overslaan? Dan vraagt u bij de provincie een reguliere omgevingsvergunning aan.

 • Ecologische hoofdstructuur, vaststelling

  De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Deze gebieden vormen de basis voor het natuurbeleid. De ecologische

 • Informatieverzoek - Wob

  Provincies moeten zich aan de informatieplicht houden. Dit staat beschreven in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen mag een verzoek om informatie bij de provincie indienen.

 • Mobiliteit (SRM 2017)

  De Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en vervoer Zuid-Holland 2013 bevat het juridisch kader voor het uitvoeren van de Wet BDU verkeer en vervoer.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties