Resultaten

11 - 20 van de 75 Resultaten
Toon producten van Zwijndrecht
 • Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Zwijndrecht

  Op 12 mei 2016 is de nieuwe Bibob-beleidslijn voor de gemeente Zwijndrecht in werking getreden. In dit beleid staat beschreven voor welke onderwerpen de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) wordt toegepast. Wet Bibob Deze wet heeft als doel te voorkomen dat de overheid door het verlenen van vergunningen, subsidies, het gunnen van overheidsopdrachten of het aangaan van vastgoedtransacties onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Op deze manier wil de overheid het faciliteren van criminaliteit voorkomen. Door deze wetgeving kunnen malafide of criminele organisaties buiten de deur worden gehouden. Door het laten invullen van een Bibob-vragenformulier met verplichte bijlagen (o.a. bedrijfsadministratie, belastingaanslagen en financieringsstukken) en het houden van intake gesprekken met aanvragers van een vergunning, subsidie e.d. kan de gemeente onderzoeken of er sprake is van malafide praktijken en de vergunning of overeenkomst weigeren. Toepassing Wet Bibob Per 12 mei 2016 wordt door de gemeente Zwijndrecht de Wet Bibob toegepast voor de volgende onderwerpen: Omgevingsvergunning Bouwactiviteit Omgevingsvergunning Milieu Exploitatievergunning horecabedrijf, seksinrichting en escortbedrijf Vergunning op grond van de Drank- en horecawet Evenementenvergunningen Vergunning speelautomatenhal Subsidies Vastgoedtransacties Aanbestedingen voor de milieusector, informatie-communicatie-technologie (ICT)sector of bouwsector

 • Bijstand voor zelfstandigen tijdens corona

  Het Coronavirus kan (grote) gevolgen hebben voor uw bedrijf en werknemers.

 • Bingo en andere kleine kansspelen organiseren

  Wilt u als vereniging een klein kansspel (zoals bingo) organiseren? Dan doet u hiervan melding bij de gemeente.

 • Briefadres aanvragen

  Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. De persoon waarbij u briefadres heeft, zorgt ervoor dat uw post bij u komt.

 • Buitenlandse (bron)documenten

  De gemeente werkt uw gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP) als u een akte of een document heeft uit het buitenland.

 • Collectevergunning

  Wilt u geld inzamelen voor een goed doel of een intekenlijst aanbieden? Vraag dan een collectevergunning aan.

 • Demonstratie, stille tocht of betoging

  Wilt u een demonstratie, stille tocht of een betoging houden? Geef dit dan minstens 48 uur van tevoren schriftelijk door aan de burgemeester.

 • Drank- en horecavergunning

  Samenvatting Voor het bedrijfsmatig (anders dan om niet) verstrekken van alcoholhoudende dranken heeft u een op grond van de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecawetvergunning nodig. Een vergunning is vereist bij inrichtingen waar bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Er zijn twee typen horecabedrijven, Commerciële horecabedrijven en Paracommerciële horecabedrijven. Commerciële horecabedrijven zijn bijvoorbeeld: cafés, restaurants en slijterijen Voor de exploitatie van een horecabedrijf heeft u ook altijd een exploitatievergunning nodig. Tijdens de openingstijden moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die vermeld staat op het aanhangsel van de Drank- en horecawetvergunning. Bestuurders/ondernemers die enige zeggenschap hebben binnen het horecabedrijf worden gezien als een leidinggevende in het kader van de Drank- en Horecawet. Bij het aanvragen van een Drank- en Horecawetvergunning is het Bibob beleid van toepassing. De Wet Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. De Wet geeft de gemeente meer mogelijkheden om bij het verlenen van horecavergunningen na te gaan of er bijvoorbeeld geld wordt witgewassen dan wel het horecabedrijf wordt gefinancierd met gelden verkregen uit het criminele circuit. Paracommerciële horecabedrijven (bedrijven met een ander hoofddoel dan horeca bedrijven) zijn bijvoorbeeld: sportkantines kantines in buurthuizen kantines bij verenigingen Tijdens de openingstijden moet altijd een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel van de Drank- en Horecawetvergunning of een barvrijwilliger die de instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd aanwezig zijn. Het aantal leidinggevenden dat op het aanhangsel van de Drank- en Horecawetvergunning moet worden vermeld is gesteld op minimaal twee. Voorwaarden voor een Drank- en Horecawetvergunning zijn onder andere: De inrichting voldoet aan het besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. De leidinggevende(n) voldoen aan de volgende vereiste: -  zij zijn 21 jaar of ouder; -  zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; -  zij staan niet onder curatele en/of uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet; -  zij zijn in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne. Aanvullend voor paracommerciële horecabedrijven Vastgesteld bestuursreglement waarin wordt gewaarborgd da de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt. Daarnaast dient tevens het volgende in het reglement te worden vastgelegd: welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen; de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het reglement; de wijze waarop de registratie van de barvrijwilligers wordt bijgehouden. Deze registratie of een afschrift daarvan dient in de inrichting aanwezig te zijn.

 • Echtscheiding inschrijven

  Als u wilt scheiden, heeft u een advocaat of procureur nodig. Deze dient voor u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in. Zodra de procedure is afgerond stuurt uw advocaat de stukken naar de gemeente om de echtscheiding in te laten schrijven in het register van de burgerlijke stand.

 • Erkenning kind

  Met de erkenning neemt u wettelijk het ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet per se de biologische ouder te zijn.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties