Resultaten

11 - 20 van de 59 Resultaten
Toon producten van Zwijndrecht
 • Drank- en horecavergunning

  Samenvatting Voor het bedrijfsmatig (anders dan om niet) verstrekken van alcoholhoudende dranken heeft u een op grond van de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecawetvergunning nodig. Een vergunning is vereist bij inrichtingen waar bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Er zijn twee typen horecabedrijven, Commerciële horecabedrijven en Paracommerciële horecabedrijven. Commerciële horecabedrijven zijn bijvoorbeeld: cafés, restaurants en slijterijen Voor de exploitatie van een horecabedrijf heeft u ook altijd een exploitatievergunning nodig. Tijdens de openingstijden moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die vermeld staat op het aanhangsel van de Drank- en horecawetvergunning. Bestuurders/ondernemers die enige zeggenschap hebben binnen het horecabedrijf worden gezien als een leidinggevende in het kader van de Drank- en Horecawet. Bij het aanvragen van een Drank- en Horecawetvergunning is het Bibob beleid van toepassing. De Wet Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. De Wet geeft de gemeente meer mogelijkheden om bij het verlenen van horecavergunningen na te gaan of er bijvoorbeeld geld wordt witgewassen dan wel het horecabedrijf wordt gefinancierd met gelden verkregen uit het criminele circuit. Paracommerciële horecabedrijven (bedrijven met een ander hoofddoel dan horeca bedrijven) zijn bijvoorbeeld: sportkantines kantines in buurthuizen kantines bij verenigingen Tijdens de openingstijden moet altijd een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel van de Drank- en Horecawetvergunning of een barvrijwilliger die de instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd aanwezig zijn. Het aantal leidinggevenden dat op het aanhangsel van de Drank- en Horecawetvergunning moet worden vermeld is gesteld op minimaal twee. Voorwaarden voor een Drank- en Horecawetvergunning zijn onder andere: De inrichting voldoet aan het besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. De leidinggevende(n) voldoen aan de volgende vereiste: -  zij zijn 21 jaar of ouder; -  zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; -  zij staan niet onder curatele en/of uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet; -  zij zijn in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne. Aanvullend voor paracommerciële horecabedrijven Vastgesteld bestuursreglement waarin wordt gewaarborgd da de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt. Daarnaast dient tevens het volgende in het reglement te worden vastgelegd: welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen; de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het reglement; de wijze waarop de registratie van de barvrijwilligers wordt bijgehouden. Deze registratie of een afschrift daarvan dient in de inrichting aanwezig te zijn.

 • Echtscheiding

  Het verzoek tot echtscheiding wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank. U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand in.

 • Emigratie

  De datum van uitschrijven is de dag waarop u uw emigratie online doorgeeft of aan de balie staat. Op deze datum eindigt onder andere uw zorgverzekering, eventuele zorg- of huurtoeslag en uitkering. Op de dag van vertrek kunt u makkelijk online uw emigratie doorgeven. Voorbeeld: vult u op 16 september dit formulier in of staat u aan de balie, dan bent u per 16 september uitgeschreven Vertrekt u naar de Nederlandse Antillen of Aruba dan heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Dit verstrekken wij gratis. Geeft u online uw emigratie door? Vul dan het adres in waar wij het bewijs naar toe kunnen sturen. Op het moment dat u naar het buitenland verhuist dan kunt u dit met het volgende webformulier Aangifte emigratie doorgeven. Hiervoor heeft u wel DigiD nodig. U kunt het ook schriftelijk doorgeven. Klik hier om het emigratie document te downloaden. Deze moet u volledig invullen, ondertekenen en opsturen. Doordat u de aangifte schriftelijk doet moet er ten alle tijde een geldige kopie van uw legitimatiebewijs worden meegestuurd.

 • Erkenning kind

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader. Ook als u niet de biologische vader van het kind bent. Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet. Bent u niet de geregistreerd partner of niet gehuwd met de moeder van het kind, dan kunt u door  erkenning de wettelijke ouder worden. Erkennen kan voor of na de geboorte van een kind. U kunt dan meteen vastleggen welke achternaam het kind krijgt. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen dezelfde (gekozen) achternaam. Erkennen kan ook bij het doen van aangifte van geboorte, alleen moet de moeder bij het eerste kind uit een relatie wel persoonlijk aanwezig zijn voor de naamskeuze. U regelt dit bij de burgerlijke stand van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Voorwaarden Klik hier voor de voorwaarden. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders. Kosten De erkenning is kosteloos, een afschrift van de akte kost €13,40 (zie legesverordening). Een afschrift van de akte heeft u nodig bij het aangeven van de geboorte. Meer informatie Klik hier voor meer informatie.

 • Exploitatievergunning

  Voor het exploiteren van een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig. De bepalingen voor deze vergunning staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Zwijndrecht. Onder horecabedrijf wordt onder andere verstaan, een: hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek. Als u een terras wilt exploiteren kunt u dit op het aanvraagformulier aangeven. Wanneer u alcoholhoudende dranken verstrekt in uw horecabedrijf heeft u ook een Drank- en Horecawetvergunning nodig. Bij het aanvragen van een exploitatievergunning is het Bibob beleid van toepassing. De Wet Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. De Wet geeft de gemeente meer mogelijkheden om bij het verlenen van horecavergunningen na te gaan of er bijvoorbeeld geld wordt witgewassen.

 • Geboorteaangifte

  Aangifte van de geboorte van een kind doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een geboorteakte op. Deze akte is het wettelijk bewijs van de geboorte van een persoon.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Hoe doet u de aanvraag? Per post U print het formulier 'Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart', vult dit in en stuurt het op naar de gemeente. Download het Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (pdf, 145 kb) Aan de balie U maakt hiervoor een afspraak via de link of u belt met de gemeente op nummer 14 078. Medisch advies Bij de 1e aanvraag gehandicaptenparkeerkaart moet u altijd voor een medisch advies naar een arts van Argonaut Advies. De kosten hiervoor betaalt u vooraf aan Argonaut. De arts van Argonaut bepaalt daarna of u een volgende keer opnieuw gekeurd moet worden. Dit vermeldt hij in uw dossier. Hoe lang duurt het? Uw aanvraag duurt maximaal 8 weken. Als u eerst voor een medisch advies naar het spreekuur moet, stuurt de gemeente uw aanvraag door naar Argonaut. U krijgt van hen een oproep voor het spreekuur aan het Stationsplein 17 in Dordrecht. De arts beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en geeft hierover advies aan de gemeente. De arts mag met uw toestemming bij uw huisarts of specialist informatie opvragen. Met het advies van Argonaut neemt de gemeente een beslissing. U krijgt een brief met onze beslissing. Voorwaarden Bestuurderskaart als u door ziekte of handicap voor langere tijd niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen. Ook niet met een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een rollator Passagierskaart als u door ziekte of handicap voor langere tijd niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen. Ook niet met een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een rollator als u bij vervoer van deur tot deur volledig afhankelijk bent van hulp van de bestuurder Instellingenkaart als uw instelling mensen met een handicap vervoert die zelf ook voor een bestuurderskaart of passagierskaart in aanmerking komen als uw instelling valt onder Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Kosten U betaalt €98,- voor het medisch advies U betaalt  €50,00 extra indien u voor de keuring een huisbezoek wenst De kosten voor het medisch advies betaalt u vooraf binnen 10 dagen op rekeningnummer NL32 RABO 0314 1907 24. aan Argonaut. Als het bedrag ontvangen is krijgt u een oproep voor de medische keuring. U betaalt €55,50 voor de gehandicapte parkeerkaart, dit bedrag betaalt u bij het ophalen van de kaart aan de balie bij publiekscontacten, gemeentewinkel Zwijndrecht. U krijgt geen geld terug als u uw aanvraag intrekt of als de gemeente uw aanvraag afwijst. Meenemen bij het afhalen U, of iemand anders, neemt bij het ophalen van uw gehandicaptenparkeerkaart (GPK) mee: twee pasfoto's een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) brief met toekenningsbesluit uw oude GPK, als u deze eerder heeft gehad Vernieuwen kaart U vraagt ongeveer acht weken voor het verlopen van uw gehandicapten parkeerkaart een nieuwe kaart aan.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een individuele invalidenparkeerplaats is een parkeerplaats waar uitsluitend de auto van een gehandicapte met een bepaald kenteken mag parkeren. Een individuele invalidenparkeerplaats is te herkennen aan een paal met een verkeersbord met daaronder het kenteken van de auto en aan de parkeervakbelijning op het wegdek. Medisch advies Bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats moet u altijd voor een medisch advies naar een arts van Argonaut Advies. De kosten hiervoor betaalt u vooraf aan Argonaut. Hoe lang duurt het? Uw aanvraag duurt maximaal 12 weken. Als u eerst voor een medisch advies naar het spreekuur moet, stuurt de gemeente uw aanvraag door naar Argonaut. U krijgt van hen een oproep voor het spreekuur aan het Stationsplein 17 in Dordrecht. De arts beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en geeft hierover advies aan de gemeente. De arts mag met uw toestemming bij uw huisarts of specialist informatie opvragen. Met het advies van Argonaut neemt de gemeente een beslissing. U krijgt een brief met onze beslissing.

 • Gehandicaptenparkeerplaats kenteken wijzigen

  Een individuele gehandicaptenparkeerplaats mag alleen worden gebruikt voor de auto van degene, aan wie deze parkeerplaats is toegewezen. Wanneer u uw kenteken op uw gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wilt wijzigen maakt u een afspraak bij de Gemeentewinkel.

 • Geheim adres en persoonsgegevens

  Overheidsinstanties en de door de minister aangewezen instellingen, krijgen gegevens uit de basisregistratie personen (BRP). Deze gegevens hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun taken. De gemeente is verplicht uw gegevens aan hen te verstrekken. Denk hierbij aan: Belastingdienst Justitie Pensioenfondsen Sociale Verzekeringsbank Instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek) De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel kan zij gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Dit alleen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van hun taak. Als u dat niet wilt, kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen. Kosten Deze aanvraag is gratis. Online aanvragen Bij de gemeente Zwijndrecht kunt u inloggen met uw DigiD. Als u inlogt controleren wij uw gegevens zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt te zijn. Alle informatie die u daarna invult, wordt vertrouwelijk behandeld. Afspraak maken U kunt ook langs komen in de Afdeling Gemeentewinkel. Geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u persoonlijk aan de balie aanvragen of afmelden. Maak hiervoor online een afspraakVergeet uw geldig identiteitsbewijs niet!. Vorige woonplaats Als u wilt dat uw vorige woonplaats uw gegevens ook geheim houdt, vraagt u ook daar geheimhouding aan. Dit gaat niet automatisch wanneer u naar een andere gemeente verhuist.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties