Resultaten

11 - 20 van de 35 Resultaten
Toon producten van Capelle aan den IJssel
 • Geboorte aangeven

  Nadat een kind geboren is, moet u binnen 3 dagen aangifte van geboorte doen in de gemeente waar uw kind is geboren. Zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen tellen daarbij niet mee. Een ambtenaar van de burgerlijke stand neemt het kind op in de registers. Deze registratie is het bewijs van de geboorte van een persoon. U kunt alleen geboorteaangifte doen als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. Ouders niet getrouwd Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de partner het kind erkennen door een erkenningsakte bij de Burgelijke Stand te laten opmaken. Dit kan alleen met toestemming van de moeder. Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind beide toestemming geven. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. Meenemen Voor de aangifte neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs het legitimatiebewijs van de moeder (als u niet met de moeder bent getrouwd) met de aangever een bewijs van geboorte (bijvoorbeeld een doktersverklaring) een trouwboekje (indien van toepassing) een akte van erkenning van het kind (indien van  toepassing) Wie mag geboorteaangifte geboorte doen? U bent bevoegd aangifte van een geboorte te doen als: u de vader of moeder van het kind bent u bij de geboorte aanwezig was de geboorte in uw woning heeft plaatsgevonden u het hoofd of een gemachtigde van de inrichting bent waar het kind is geboren Als er geen bevoegd of verplicht persoon is, doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte van de geboorte. Verblijfsvergunning geboorte niet-Nederlands kind Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Vraag dan een verblijfsvergunning voor hem/haar aan. Neem hiervoor contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) via telefoonnummer:  088-0430430

 • Collecte: rooster en vergunning aanvragen

  Vraag een collectevergunning aan via het Contactformulier. Of neem contact op met de unit Handhaving en Vergunningen via trelefoonnummer 010-2848637. In het collecterooster ziet u welke organisaties een vergunning hebben om te geld in te zamelen in gemeente Capelle aan den IJssel. Vergunning aanvragen U heeft een collectevergunning nodig als u voor een goed doel geld wilt inzamelen. Voordat wij u de vergunning verlenen kijken we naar: het doel van de inzameling, de achterliggende organisatie,  het gewenste tijdstip van collecteren. Controleer of het tijdstip nog vrij is op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.  U of uw organisatie hoeft niet geregistreerd te staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving als u een collectevergunning aanvraagt voor een vrije periode. Een collectevergunning is gratis. Collecterooster Het collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Hier staat altijd een actueel overzicht van alle collectes per gemeente in een jaar. Ook vindt u hier alle informatie over collecteren en kledinginzameling. Beoordeling aanvraag U heeft een collectevergunning nodig als u voor een goed doel geld wilt inzamelen. De unit Handhaving en Vergunningen beoordeelt elke aanvraag van een collectevergunning. We kijken naar het doel van de inzameling, de achterliggende organisatie, maar ook naar het gewenste tijdstip van het collecteren. Bij honorering van uw aanvraag, krijgt u de vergunning en de rekening voor de aanvraag per post toegestuurd. Als we de door u aangevraagde vergunning niet kunnen afgeven, ontvangt u hiervan ook bericht.  U krijgt binnen 3 weken bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd. Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Aan welke regels een collecte moet voldoen is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • Persoonsgegevens corrigeren in de basisregistratie personen

  Kloppen uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet? Geef het door, zodat wij het snel in orde kunnen maken. U kunt een wijziging van uw gegevens in de basisregistratie laten maken als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. U merkt dit bijvoorbeeld op als u een document van de gemeente ontvangt. Nadat u het verzoek heeft ingediend, controleren wij de gegevens. Dit doen we door het nagaan van bijvoorbeeld uw geboorteakte. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Corrigeren gegevens: wat hebben we nodig Om uw persoonsgegevens te corrigeren hebben wij van u nodig: geldig legitimatiebewijs document waarin de onjuiste gegevens staan bewijs van de juiste gegevens (let op: als u documenten uit het buitenland toont dienen deze aan de legalisatie en verificatie-eisen te voldoen) Bericht van correctie Wij laten u bij sommige correcties schriftelijk weten dat de gegevens zijn aangepast. Als u geen schriftelijk bericht krijgt, geven wij dat aan bij de intakebalie. Correcties niet uitgevoerd? Hebben wij de correcties in de basisregistratie personen (BRP) niet uitgevoerd? U kunt hier tegen in bezwaar gaan.

 • Grond kopen of huren van de gemeente

  Wilt u grond van de gemeente kopen of huren?  U moet aan bepaalde criteria voldoen om gemeentegrond te kunnen kopen of huren. De afhandelingstermijn van uw aanvraag is maximaal 14 weken.  Bent u van plan om op de uitgegeven grond te bouwen? Vergeet niet te controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Aanvragen Voor het kopen of huren van gemeentegrond kunt u schriftelijk een aanvraag indienen. Uw aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en dergelijke) om welke grond het gaat, inclusief situatieschets of foto en afmetingen Stuur deze gegevens digitaal via ons Contactformulier. Stuur uw aanvraag per post naar: Gemeente Capelle aan den IJssel unit Grondzaken en Geo-informatie t.a.v. college van burgemeesters en wethouders Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Criteria grond kopen of huren Als u grond van de gemeente wilt kopen of huren, moet u aan de volgende criteria voldoen: De te kopen/huren grond grenst rechtstreeks aan uw perceel. U, de aanvrager, bent de eigenaar van dit perceel. Grond die op een later tijdstip nodig is bij de herinrichting van de openbare ruimte of bij andere stedelijke ontwikkelingen, wordt niet verkocht. Deze grond kan wel tijdelijk verhuurd worden. Als de grond de ruimtelijke structuur van de stad of wijk als geheel versterkt (wijkgroen of bovenwijks groen), is de grond niet beschikbaar voor uitgifte. Als de verkoop/verhuur van grond de kwaliteit van de buurt aantast, wordt de grond niet uitgegeven. Er moet voldoende afstand tot wegen, paden, speelplekken, parkeerplaatsen en boomstructuren blijven. Is dit door uitgifte niet meer het geval, dan is verkoop/verhuur ongewenst. Als een situatie na uitgifte vanuit verkeers- of sociaal oogpunt onveilig wordt, wordt de grond niet uitgegeven. Wij kijken bij beoordeling naar de situatie van verschillende gebruikers, zoals voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer en omwonenden. Bepaalde kabels van nutsvoorzieningen mogen niet in uit te geven grond liggen. In zo’n geval is de grond niet beschikbaar voor verkoop/verhuur. Civiele kunstwerken of omliggende bebouwing blijven na uitgifte goed bereikbaar. Zo niet, dan wordt de grond niet uitgegeven. Het onderhoud van de openbare ruimte blijft na uitgifte efficiënt. Kleine stukken restgroen zijn lastig en onnodig kostbaar in onderhoud. In zo’n geval wordt de grond niet uitgegeven. Kosten en afhandelingstermijn Kopen Particulier gebruik vaste grondprijs: eerste 100 m2 € 175 per m2 uitgeefbaar daaropvolgend: 100 - 200 m2 € 150 per m2 uitgeefbaar daaropvolgend: 200 - 500 m2 € 125 per m2 uitgeefbaar boven 500 m2: taxatie Genoemde tarieven zijn kosten koper. De kosten koper bestaan uit overdrachtsbelasting (2%), notariskosten en kadastraal recht. U kunt voor al deze kosten vrijblijvend een offerte bij een notaris aanvragen. Huren Particulier gebruik als (sier)tuin eerste 100 m2: € 15 per m2 daaropvolgend: 100 - 200 m2 € 13 per m2 daaropvolgend: vanaf 200 m2 € 11 per m2 Het minimum huurbedrag is € 75,-. Voor het afsluiten van een huurovereenkomst betaalt u eenmalig € 35,- administratiekosten. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI). Afhandelingstermijn Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u binnen 14 weken: een aanbiedingsbrief met koop- of huurovereenkomst, of een afwijzingsbrief waaruit blijkt dat de grond niet voor koop of huur in aanmerking komt. Groene erfafscheiding verplicht Als u gemeentegrond koopt of huurt, bent u verplicht om een groene erfafscheiding te plaatsen. Dit is bijvoorbeeld een groene haag of gaasconstructie met klimopbeplanting. Hiermee houdt u uw buurt groen. Bouwen? Omgevingsvergunning Bent u van plan om op de uitgegeven grond te bouwen? Vergeet niet te controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Meer informatie Bel nar 14010 en vraag naar de unit Grond, Geo en Wonen.

 • Handtekening legaliseren

  In sommige situaties heeft u een gelegaliseerde handtekening nodig. Dat is een handtekening waarvan de burgemeester heeft verklaard dat hij ‘echt’ is. Een gelegaliseerde handtekening heeft u bijvoorbeeld nodig als u een niet-Europeaan uitnodigt om in Nederland te verblijven. U kunt alleen een handtekening laten legaliseren als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. Afspraak maken Wilt u langskomen om uw handtekening te legaliseren? Maak dan digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Kosten Voor de legalisatie van uw handtekening betaalt u € 9,05. Let op: u kunt alleen met PIN betalen. Meenemen U moet zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Bewijs van garantstelling voor niet-Europeaan Wanneer een niet-Europeaan in Nederland wil verblijven, eist de ambassade dat hij een garantsteller heeft. Voor de garantstelling of uitnodiging van een vreemdeling heeft u een gelegaliseerde handtekening nodig. U kunt het formulier Bewijs van garantstelling (pdf 104,63) downloaden. Vul het formulier thuis vast in en maar plaats uw handtekening nog niet. Uw handtekening zet u pas op het gemeentehuis onder het formulier. De gemeente zet een stempel op het formulier. De stempel zegt alleen iets over uw handtekening, niet over de inhoud van het formulier.

 • Trouwen en geregistreerd partnerschap

  Wilt u trouwen of een partnerschapsregistratie aangaan in Capelle? Dan vind u hier een overzicht van de kosten, mogelijke trouwlocaties en trouwambtenaren. Let op: U kunt de datum van uw huwelijk of partnerschapsregistratie pas vastleggen nadat u de Melding voorgenomen huwelijk heeft gedaan. Kosten In het gemeentehuis: Na de zomervakantie wordt het gemeentehuis verbouwd. U kunt dan alleen in Capelle trouwen in één van de daarvoor aangewezen locaties. Kosteloze huwelijken worden (op donderdagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur) nog wel voltrokken in één van de vergaderkamers in het gemeentehuis. Op locatie: € 368,75 (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 20.00 uur) € 396,00 (zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur) Genoemde prijzen zijn exclusief de kosten voor de locatie. Annulering of wijziging: Bij wijziging van de datum of annulering van de voltrekking van een huwelijk of registratie partnerschap langer dan een maand van te voren € 54,50 binnen 1 maand voor de datum € 109,00 Bij wijziging van de datum of annulering van een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap € 54,50 Trouwboekje € 38,60 trouw-/registratieboekje kunstleer (inclusief uittreksel Burgerlijke Stand) € 50,70 trouw-/registratieboekje leer (inclusief uittreksel Burgerlijke Stand) Overige kosten: € 54,50 per getuige als de gemeente deze moet verzorgen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zorgen wij voor één of twee getuigen. € 65,00 omzetting partnerschap naar huwelijk € 136,50 eenmalige benoeming Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Locaties U kunt tijdens de verbouwing van het gemeentehuis geen gebruik maken van  de trouwzaal in het gemeentehuis. Wel kunt u terecht bij één van onderstaande trouwlocaties. Neem contact op met de eigenaar van de locatie over de mogelijkheden en de kosten van de locatie. De kosten van de locatie zijn exclusief de kosten voor de huwelijksvoltrekking zelf. Vergeet niet om huwelijksdatum en -tijdstip zowel bij de gemeente als bij de gekozen locatie vast te leggen. Van Capellenhuis Restaurant 't Hooghe Water Isala theater Restaurant de Johannahoeve Zalmhuis Brasserie Golf & Country Club Business Centre Nederland Restaurant Perceel Wijkpunt Torenhof Sparta Cricket 1888 Trouwambtenaar Met de trouwambtenaar (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) bespreekt u hoe uw  bijzondere dag er uitziet.  U kunt een voorkeur uitspreken voor de ambtenaar die uw huwelijk voltrekt. Het is ook  mogelijk om een trouwambtenaar van een andere gemeente te laten benoemen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Deze eenmalige benoeming moet minimaal 3 maanden voor de huwelijksdatum worden aangevraagd.   Een familielid of vriend kan een toespraak houden. Bespreek dit vooraf met de ambtenaar. Leen Vogelaar Sinds 1 april 2011 ben ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Capelle a/d IJssel. Trouwen is een feestelijke gebeurtenis en ik vind het leuk dat ik met mijn speech mag bijdragen aan deze bijzondere gelegenheid. Ik vind het een uitdaging om persoonlijke elementen uit het kennismakingsgesprek te verwerken in de speech, zodat deze een persoonlijk tintje krijgt en bijdraagt aan een geslaagde huwelijksdag! Margriet van der Linde Mijn beroep is manager team balie en receptie bij de gemeente Dordrecht, wij werken voor de gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht.11 jaar geleden ben ik begonnen als trouwambtenaar in de gemeente Rotterdam en sinds 2012 in Capelle aan den IJssel Het leukste aan deze functie is het voorgesprek met het bruidspaar. Dat is altijd heel ontspannen. Zo bespreken we altijd hoe de dag zal verlopen en kun je nog wat tips geven. Soms zijn er bijzondere verzoeken en daar hou ik wel van.  Bruidsparen krijgen van mij altijd wat huiswerk. Zo geven zij zelf voor het grootste deel invulling aan de toespraak. Nico Goezinne Al mijn werk heeft te maken met emoties, verhalen en theater. Zo ben ik acteur/rollenspeler, stadsgids in Rotterdam en trouwambtenaar. Het is zo bijzonder om heel verschillende mensen te ontmoeten en hun verhalen, ideeën en wensen te horen. Daarna gaat het erom samen hun Huwelijksceremonie vorm te geven. Daarbij kan veel, rekening houdend met de wet en de regels van de locatie. Want de huwelijksceremonies zijn net zo verschillend als de mensen. Van heel kort tot uitgebreid, formeel of informeel en al dan niet met oudhollandse of nieuw bedachte rituelen. Sowieso zal iedereen zich zijn/haar trouwdag herinneren, en ik vind het heel eervol daar aan te kunnen bijdragen. Melding voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie Lees meer over de melding voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie. Meer informatie over een huwelijk of partnerschapsregistratie Meer informatie over een huwelijk of partnerschapsregistratie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Klacht indienen

  Losliggende stoeptegel? Geluidsoverlast? Riool verstopt? Zwerfvuil? Of een andere klacht over de buitenruimte maak dan een melding openbare ruimte. Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Ook als u te weinig, onjuiste of misleidend bent geïnformeerd of geen reactie krijgt op vragen. Klacht indienen U kunt digitaal gebruikmaken van de klachtregeling.  Schriftelijk indienen Schriftelijke klachten stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met informatie over de wijze van behandeling. Stuur het volledig ingevulde Klachtenformulier (pdf, 57,29kb) naar:  Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. college van burgemeesters en wethouders Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Afhandeling klacht Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over medewerkers en afdelingen. Elk afdelingshoofd heeft een klachtencoördinator. De klachtencoördinator onderzoekt de situatie. U en degene over wie uw klacht gaat, krijgen beide de kans om het verhaal te vertellen. Het afdelingshoofd geeft vervolgens een oordeel over uw klacht. U krijgt schriftelijk bericht van het oordeel. Voor behandeling van klachten over afdelingshoofden, directeuren, een gemeentesecretaris of (leden van het) gemeentebestuur gelden aparte regels. De gemeentelijke ombudsman Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw klachtbehandeling, dan kunt u de klacht voor een onafhankelijk oordeel voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman.

 • Leerlingenvervoer

  Voor het aanvragen van leerlingenvervoer voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018  vult u het digitale aanvraagformulier leerlingenvervoer in.  Voor sommige kinderen is naar school gaan lastig. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of door een grote afstand tussen huis en de school. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer. Beoordeling aanvraag Nadat wij uw volledige aanvraag en de schoolverklaring hebben ontvangen, sturen wij u binnen 8 weken de definitieve beslissing. Om tot een goede beoordeling van uw aanvraag te komen kan het Wmo-loket besluiten een extern medisch adviseur in te schakelen. Hiervoor hebben wij de toestemming van u als ouder/verzorger nodig. Bent u te laat met het aanvragen van leerlingenvervoer? Dan kan het zijn dat wij (de vergoeding voor) het vervoer niet kunnen regelen vóór het schooljaar begint. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat.  Voor welke leerlingen wel? De regeling is bedoeld voor leerlingen die een van de hieronder genoemde schoolsoorten bezoeken: leerlingen in het speciaal onderwijs (SO); leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO); gehandicapte leerlingen in het gewone basis- en voortgezet onderwijs; leerlingen die een gewone basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor ver moeten reizen. Voor welke leerlingen niet? Leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs - inclusief praktijkonderwijs en leerweg-ondersteunend onderwijs - komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Wel komen zij in aanmerking als zij door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig kunnen reizen met fiets of openbaar vervoer. Aanvullende voorwaarden? Om in aanmerking te komen voor de regeling leerlingenvervoer is een individuele beoordeling noodzakelijk. Onderstaande 2 voorwaarden zijn van belang: De mogelijkheden van het kind en de ouders staan centraal: U bent er als ouder of verzorger zelf verantwoordelijk voor dat uw kind van en naar school gaat. Ook als u kinderen op meerdere scholen heeft of als u op tijd op uw werk moet zijn. Bij elke aanmelding onderzoeken wij ook uw eigen mogelijkheden om het vervoer van en naar school op te lossen. De afstand naar de dichtsbijzijnde, toegankelijke school is verder dan 6 km van uw huis: De dichtsbijzijnde, toegankelijke school moet passen bij de mogelijkheden van uw kind of bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Soorten vergoedingen Als gemeente onderzoeken wij welke vorm van leerlingenvervoer passend is voor uw kind. Dit kan een fietsvergoeding, een vergoeding voor het openbaar vervoer en als laatste aangepast vervoer of een vergoeding voor het eigen vervoer zijn. Fietsvergoeding Wij kijken of uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets naar school kan gaan. U krijgt hiervoor een vergoeding. Als wij vinden dat door de beperking van uw kind begeleiding nodig is, dan krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen. Vergoeding Openbaar vervoer Wij kijken of uw kind met het openbaar vervoer kan reizen. Uw kind krijgt hiervoor een vergoeding. Als wij vinden dat door de beperking van uw kind  begeleiding nodig is, krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen. Aangepast vervoer Uw kind wordt met een taxi of een busje naar school gebracht. Uw kind reist dan met anderen. U moet ervoor zorgen dat uw kind op tijd klaar staat. Ook moet er iemand aanwezig zijn als uw kind thuis of op school wordt afgezet. U kunt hierover meer lezen in de Gedragsregels Leerlingenvervoer (pdf 90,79 KB). Eigen vervoer Als wij ermee instemmen dat u uw kind zelf met de auto naar school brengt, krijgt u hiervoor een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de afstand naar de school. Regels Op de website Overheid.nl kunt u alle regels en voorwaarden terugvinden over het leerlingenvervoer. Verordening Leerlingenvervoer  Beleidsregels Leerlingenvervoer

 • Melding openbare ruimte

  Losliggende stoeptegels, stank, zwerfvuil, gat in de weg, graffiti, onveilige speelplaatsjes, ongedierte, riolering of onkruid? Maak een melding openbare ruimte. Uw melding wordt voor behandeling doorgezonden naar de betrokken afdeling. De melding wordt zo spoedig mogelijk opgepakt, als het langer duurt ontvangt u hiervan bericht. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met het Informatiecentrum, bel 14010. Gemeente aansprakelijk stellen Vindt u dat u schade heeft opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente in de openbare ruimte of door gemeentelijk handelen? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Naamgebruik wijzigen

  Naamgebruik is het recht om de geslachtsnaam te gebruiken van de (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner. Het gaat hierbij niet om wijziging van de geslachtsnaam, maar om het gebruiken van de geslachtsnaam.  Als u uw aanduiding wilt wijzigen kunt u een verzoek indienen bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis. Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee. Mogelijke aanduidingen Bij naamgebruik is er de mogelijkheid om te kiezen tussen de volgende vormen: aanschrijving alleen op eigen naam aanschrijving op eigen naam, gevolgd door de naam van de partner aanschrijving op de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam aanschrijving alleen op de naam van de partner Voor welke documenten Op de post die u ontvangt van overheidsinstanties zal de door u aangegeven naam gebruikt worden. Andere instanties moet u zelf informeren. Op officiële documenten als paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs wordt altijd de eigen achternaam vermeld, ongeacht welk naamgebruik u heeft gekozen. Wel kan de naam worden aangevuld met die van uw (overleden) partner. Tussen beide namen komt dan 'e/v' (echtgeno(o)t(e) van) of 'w/v' (weduwnaar/weduwe van) te staan.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties