Resultaten

191 - 200 van de 203 Resultaten
Toon producten van Echt-Susteren
 • Paspoort en identiteitskaart zonder vaste woon- of verblijfplaats (vow)

  Wanneer u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, of VOW geregistreerd staat (vertrokken onbekend waarheen) kunt u in een aantal gemeentes in Nederland terecht voor de aanvraag van een paspoort en/of identiteitskaart. Eén van deze gemeentes is gemeente Echt-Susteren.

 • Energievisie & beleidskader

  De Energievisie is de stip op de horizon voor het energiebeleid van de gemeente Echt-Susteren tot 2040. In de Energievisie staat ook het uitvoeringsprogramma voor de periode 2018 tot 2022 beschreven. Het beleidskader beschrijft de uitgangspunten voor initiatiefnemers van zonneparken en windparken.

 • Vervoersvoorziening

  Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Daardoor kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen doen. Of kunt u geen andere mensen meer ontmoeten. Dan zijn er diverse mogelijkheden.

 • Procedure bestemmingsplan

  Voordat een bestemmingsplan geldig is, volgt de gemeente een procedure. Deze zorgt ervoor dat inwoners van Echt-Susteren volop mee kunnen denken. Hun mening wordt afgewogen in het besluit van de gemeenteraad. De procedure bestaat uit drie fasen: voorontwerp, ontwerp en plan. In de ontwerpfase kunt u uw zienswijze indienen. Bent u het niet eens met een vastgesteld plan dan kunt u in beroep gaan.

 • Nieuwe rioolaansluiting

  De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente sluit het riool aan tot de grens van uw terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

 • Regionale Energie Strategie (RES)

  In de Regionale Energie Strategie werkt de gemeente Echt-Susteren samen met alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis. De belangrijkste opgave van de RES is om afspraken te maken over hoeveel de regio kan bijdragen aan de landelijke doelstellingen (klimaattafel elektriciteit) van het klimaatakkoord. Deze ambitie is om in 2030 70% van de elektriciteit duurzaam op te wekken. 

 • Uittreksel basisregistratie personen

  Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Echt-Susteren woont. Op het standaarduittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en -datum. Een uittreksel basisregistratie personen kunt u digitaal aanvragen voor uzelf. U heeft daarvoor een DigiD nodig. Er zijn diverse opties mogelijk afhankelijk van het doel waarvoor u het uittreksel nodig heeft. Moeten er nog andere gegevens op het uittreksel vermeld staan? Of wilt u een uittreksel voor iemand anders aanvragen? Dan kunt u daarvoor op afspraak terecht.

 • Structuurvisie

  In een structuurvisie gaat het om de toekomst. Hoe wil de gemeente haar grondgebied straks ontwikkelen? Richt Echt-Susteren zich vooral op recreatie? Of juist op woningbouw? Of een combinatie daarvan? Een structuurvisie geeft richting aan alle ruimtelijke plannen.

 • Hulp bij geldproblemen

  Door de coronacrisis kan uw inkomen minder worden of wegvallen. Merkt u dat u moeite heeft om rond te komen? Heeft u weinig reserves? Maakt u zich zorgen? Zoek dan hulp! Het is heel belangrijk dat uw geldproblemen niet groter worden. In de gemeente Echt-Susteren zijn verschillende manieren om hulp en advies te krijgen.

 • Trouwen in Echt-Susteren

  Als u gaat trouwen, maakt u met de gemeente afspraken over het sluiten van uw huwelijk. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie er uit komt te zien.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties