Resultaten

191 - 199 van de 199 Resultaten
Toon producten van Kampen
 • Avondwinkel openen

  Als u als winkelier een avondwinkel wilt openen, heeft u een ontheffing nodig. Deze moet u aanvragen voor het openhouden van de winkel buiten de normale openingstijden.

 • Rioolheffing betalen

  Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen.

 • Bodemonderzoek aanvragen

  Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u te maken krijgen met bodemonderzoek.

 • Zienswijze indienen

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze.

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  Welk uittreksel heeft u nodig?

 • Afval inleveren

  Bij Recycling Kampen kunt u uw afval brengen. Het gaat om niet-herbruikbaar grofvuil of afval in grote hoeveelheden, zoals tuinafval.

 • Container, steiger, bouwkeet of spandoek plaatsen

  Een bouwkeet, steiger of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Voor het plaatsen van dit soort voorwerpen op, aan of boven de openbare weg heeft u geen vergunning nodig.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties