Resultaten

191 - 198 van de 198 Resultaten
Toon producten van Nijkerk
 • Afval, grofvuil

  Grof huisvuil of grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels of vloerbedekking. U kunt uw grofvuil zelf storten bij de Milieustraat. Adres van de Milieustraat is Blekkerserf 4, de openingstijden zijn van 07.45 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.30 uur. Op zaterdag is de Milieustraat open van 07.45 tot 14.00 uur. De gemeente haalt het meeste grofvuil op. Behalve bijvoorbeeld bouw- en sloopafval. En bielzen worden bijvoorbeeld niet meegenomen. Dit is chemisch afval vanwege de aanwezige teer en andere middelen die rotting tegen moeten gaan. Dit afval moet u zelf afvoeren naar de Milieustraat.Puin en grond passen mogelijk wel in een koopzak of container, maar vallen niet onder het gewone huishoudelijke restafval. Dit afval moet u zelf afvoeren naar de Milieustraat.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Als u iemand uit een visumplichtig land uitnodigt voor vakantie korter dan 3 maanden en deze persoon bij u zal verblijven, dan heeft deze persoon van u een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig ter onderbouwing van zijn/haar reisdoel. Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen hebben soms een visum nodig. Dit hangt af van het land waar de persoon vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien. Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan stuurt u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking naar die persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren.

 • Evenement organiseren

  Let op: i.v.m. met de maatregelen door het Coronavirus zijn de regels voor het organiseren van evenementen veranderd.  Zie hiervoor de speciale informatie op onze Coronavirus-Covid-19 pagina. Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert, braderie of rommelmarkt organiseren? U hebt dan een evenementenvergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen bij het loket bouwen, wonen en vergunningen. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen. Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Openingstijden winkels

  Winkels mogen doordeweeks en op zaterdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur open zijn. Als u met uw winkel buiten deze openingstijden open wilt zijn, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.  Winkels zijn gesloten op:  Nieuwjaarsdag  2e Paasdag  Hemelvaartsdag  2e Pinksterdag  1e en 2e Kerstdag   Daarnaast moet uw winkel na 19.00 uur gesloten zijn op:  Goede Vrijdag  4 mei (dodenherdenking)  24 december  Als u op deze dagen en tijden toch open wilt zijn met uw winkel, kunt u ook een ontheffing aanvragen bij de gemeente.  Koopzondagen  De gemeente bepaalt of er koopzondagen zijn en wanneer deze plaatsvinden. U bent niet verplicht om met uw winkel op koopzondagen open te zijn.  Winkels in de gemeente Nijkerk mogen op zondag geopend zijn tussen 6.00 en 22.00. Of een winkel open is en op welke tijden, is aan de winkelier zelf om te beslissen.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Bel 14 033 om een afspraak te maken! Vanwege de coronapandemie gelden op dit moment andere regels voor het maken van een afspraak voor dit product. Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent u getrouwd bent met de moeder u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Vergunning gebouwen Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis. Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen. Melding terreinen en overige plaatsen Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

 • Paspoort

  Is het nodig dat u het paspoort aanvraagt/verlengt? Doe de check>> U vraagt een paspoort aan bij de gemeente. Na 6 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen. Spoedaanvraag Als u uw paspoort snel nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het paspoort voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. U moet voor een spoedaanvraag wel extra betalen. Reizen met kinderen Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders. Als u met uw kind naar het buitenland reist en u hebt een andere achternaam dan uw kind, dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt. Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid.  U vraagt een paspoort aan bij de gemeente. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen. Spoedaanvraag Als u uw paspoort snel nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het paspoort 's ochtends aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. U moet voor een spoedaanvraag wel extra betalen. Reizen met kinderen Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders. Als u met uw kind naar het buitenland reist en u hebt een andere achternaam dan uw kind, dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt. Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid.

 • Inzageverzoek persoonsgegevens (AVG)

  U kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt met een inzageverzoek achterhalen of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt door deze in te zien of een afschrift (kopie) hiervan aan te vragen. Op die manier moet duidelijk worden voor u waar de gegevens vandaan komen en met wie wij de gegevens eventueel delen of hebben gedeeld. Het recht van inzage heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.  In bepaalde gevallen mag de gemeente een vergoeding vragen die overeenkomt met de administratiekosten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verzoeken om meerdere kopieën en of herhaaldelijke verzoeken. Bij onredelijke of buitensporige verzoeken mag de gemeente het verzoek ook weigeren . Er volgt dan uitleg waarom het verzoek wordt geweigerd. Wilt u gebruik maken van bovenstaande recht? Dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente door onderstaand online formulier in te vullen of een brief te sturen naar postadres: Gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk onder vermelding van het verzoek dat u doet. Om u goed te kunnen helpen, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn over uw persoonsgegevens en zo duidelijk mogelijk te omschrijven hoe u contact heeft gehad met de gemeente Nijkerk en waarover. Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u dit via onderstaand online formulier doen. Wij vragen u om in te loggen met DigiD. Zo kunnen we vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient. Direct een inzageverzoek doen Wat doen we als we een inzageverzoek van u krijgen? Voordat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen, controleren we altijd uw identiteit: U kunt een afspraak maken op het stadhuis zodat u zich persoonlijk kunt identificeren. Bij het online formulier heeft u zich al geïdentificeerd door het gebruik van DigiD. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Soms vragen wij u aanvullend een afspraak te maken op het stadhuis zodat u zich persoonlijk kunt identificeren. Als het gaat om gegevens van een kind onder de 16 jaar, moet u het ouderlijk gezag hebben. Na identificatie nemen we uw verzoek in behandeling. Als we alle benodigde gegevens hebben en uw verzoek aan de wettelijke eisen voldoet, streven we ernaar uw verzoek binnen een maand af te handelen en u een bericht te sturen. Is uw verzoek niet duidelijk genoeg, dan  kunnen we u daarover nog aanvullende vragen stellen. We laten u dan weten of en hoe we aan uw verzoek voldoen. Als het verzoek complex is of als we veel inzageverzoeken van u moeten behandelen, dan kunnen we de termijn verlengen tot drie maanden nadat we uw verzoek hebben ontvangen.  Als we de termijn moeten verlengen, dan laten we het u ook binnen een maand weten. Voldoen we niet of gedeeltelijk aan uw verzoek, dan leggen we in ons besluit altijd uit waarom. Soms mogen we bepaalde gegevens vanwege de openbare orde of veiligheid niet delen. Ook is het niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als het bestand of document waarin u inzage wilt gegevens van andere personen bevat, dan kunnen we uw verzoek weigeren vanwege de privacyrechten van die andere persoon. Als u het niet eens bent met ons besluit, dan heeft u het recht om een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit. In de brief leggen we uit hoe u dit kunt doen en binnen welke termijn. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties