Resultaten

191 - 200 van de 203 Resultaten
Toon producten van Olst-Wijhe
 • Textielinzameling

  Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. Breng ze naar een kringloopwinkel Het Goed of speciale kledingcontainer. Soms wordt het ook door een goede doeleninstelling of vereniging huis aan huis opgehaald. Daar is toestemming voor nodig. Wilt u oude kleding en schoenen ophalen voor...

 • Erkenning en de Nederlandse nationaliteit

  De vader kan een kind erkennen als hij niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Heeft de moeder een vrouwelijke partner? Dan kan deze partner het kind erkennen als zij niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Dit kan ook als de verwekk...

 • Erkenning ongeboren vrucht

  Verwacht u samen een kindje en bent u niet getrouwd met- of geregistreerd partner van elkaar? Dan is het raadzaam het kindje tijdens de zwangerschap te erkennen. We noemen dit erkenning ongeboren vrucht. Hiervan wordt een akte opgemaakt. Bij erkenning van het eerste kindje uit uw relatie is gesla...

 • Tijdelijke verhuur woningen, vergunning

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig.U kunt deze vergunning aanvragen voor:Woonruimte in een gebouw bestemd voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting...

 • Omgevingsvergunning, vooroverleg

  Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor bouwen of verbouwen, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Het vooroverleg voor uw (uitgebreide) bouw- of verbouwplannen is een informeel en informatief gesprek. Als u nog niet zeker weet of uw plannen haalbaar zijn, kan het ver...

 • Asverstrooiing, ontheffing

  Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De beheerder van het crematorium bewaart de asbus met daarin de as minimaal 1 maand. De urn blijft op het crematorium. Daarna kunt u de as een eigen bestemming geven op één van de gemeentelijke begraafplaatsen (link naa...

 • Gladheidbestrijding

  Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom strooien wij bij gladheid de belangrijkste (primaire) wegen, hoofdfietspaden en wegen waar het openbaar vervoer gebruik van maakt. Dit doen we voor u en voor onze hulpdiensten.Wij voorzien niet alle wegen preventief van strooizou...

 • Afkoppelen dakoppervlak hemelwater

  Schoon hemelwater wordt via de regenpijp in veel wijken rechtstreeks afgevoerd naar het openbaar gemengd riool. In het riool wordt het schone hemelwater vermengd met vuil afvalwater en vervolgens afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie. Dit is onnodig. U kunt uw dakoppervlak namelijk afkoppelen ...

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Hebt u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u nu in leven bent. Geef wel aan waarom u het uittreksel nodig hebt.Hebt u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Ne...

 • Burgerlijke stand, uittreksel of afschrift

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding, partnerregistratie of ontbinding daarvan schriftelijk wilt bewijzen, hebt u een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit kan bij...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties