Resultaten

191 - 200 van de 200 Resultaten
Toon producten van Waalwijk
 • Gemeentegrond gebruiken

  Wilt u grond gebruiken van de gemeente voor het plaatsen van een container of voor het plaatsen van bouwmaterialen? Dan meldt u dit aan de gemeente. Gebruik hiervoor het digitale formulier. Meldt u het verzoek tot het gebruik aan de gemeente en houdt u zich aan de voorwaarden* die in het formulier staan, dan krijgt u automatisch toestemming om de grond te gebruiken. Let op, gaat het om een enkele bouwcontainer, dan geldt de toestemming voor maximaal 1 maand. Wilt u de bouwcontainer langer gebruiken, dan vraagt u na deze maand opnieuw toestemming. U mag dan de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar. Doet u dit niet dan is het gebruik illegaal. Wij laten dan de container of bouwmaterialen verwijderen. Deze kosten komen voor uw rekening.  Let op! Voor het gebruiken van de grond betaalt u belasting. Gebruik gemeentegrond online melden

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  Op dit moment zijn er veel huiseigenaren die dubbele woonlasten hebben omdat zij reeds een nieuwe woning hebben gekocht, maar hun oude woning nog niet hebben verkocht. Een optie is dan om de oude woning tijdelijk te verhuren in afwachting van de verkoop. Echter in Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. Dat houdt in dat het voor de verhuurder (bijvoorbeeld bij verkoop van de woning) niet eenvoudig is om eenzijdig de huurovereenkomst op te zeggen. De Leegstandwet maakt het mogelijk om bepaalde woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren, waarbij een aantal huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn.

 • Ramp of crisis

  Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van:   De brandweerzorg De rampenbestrijding en de crisisbeheersing De geneeskundige hulpverlening    De kans dat er een grote ramp of crisis uitbreekt bij u in de buurt, is klein. U hoort dit dan door de sirene. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender.Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes getest. Dit proefalarm bestaat uit een signaal dat hoorbaar is om 12.00 uur. Hoort u de sirene op dit tijdstip, dan weet u dat er niets aan de hand is.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Denk aan aanvragen om een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een voorziening op grond van de Wmo of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren. De gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag. Beslist de gemeente niet op tijd, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een vergoeding (dwangsom) of kunt u direct beroep instellen bij de rechter. Dit geldt ook als de gemeente niet op tijd heeft beslist op een bezwaarschrift.  

 • Huisnummer aanvragen of veranderen

  De gemeente moet elk gebouw een nummer geven. Hebt u een nieuwbouwhuis gekocht of gehuurd en weet u niet wat uw huisnummer is? Dan vraagt u dit op bij de gemeente. Dit doet u ook als u een extra huisnummer nodig hebt, omdat u uw woning splitst. Als u woningen of bedrijven gaat samenvoegen, doet u bij de gemeente een verzoek tot het laten vervallen van de huisnummering. Als er ook een omgevingsvergunning nodig is voor de splitsing of vervangende nieuwbouw, is het toekennen van een nummeraanduiding hieraan gekoppeld. Bij een omgevingsvergunning waarbij sprake is van samenvoeging, zal een nummeraanduiding komen te vervallen.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Om reden van orde en veiligheid en de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente is het nodig dat er regels zijn bij voornemens tot verandering van de weg. Het maken van een inrit of uitweg behoort daar toe. In de algemene plaatselijke verordening is daarom bepaald, dat het verboden is zonder vergunning van burgemeester en wethouders: Een uitweg te maken naar de weg. Van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir). Verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente.

 • Identiteitskaart

  U kunt een nieuwe identiteitskaart op twee manieren aanvragen. Digitaal of persoonlijk aan de balie. U moet uw digitale aanvraag nog steeds persoonlijk afronden op het stadhuis. Een digitale aanvraag is ook mogelijk als uw identiteitskaart kwijt of gestolen is. U kunt digitaal geen spoedaanvraag doen. Wilt u volgend jaar reizen naar het Verenigd Koninkrijk? Denk eraan dat u hier vanaf 1 oktober 2021 een paspoort voor nodig heeft. Let op! Uw nieuwe identiteitskaart heeft vanaf 4 januari 2021 een extra functie. Dit geldt dus alleen voor identiteitskaarten die vanaf 4 januari 2021 worden aangevraagd. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl. U kunt op twee manieren uw identiteitskaart aanvragen: Digitaal met Digid (vanaf 12 jaar) Aan de balie aanvragen Digitaal met Digid (vanaf 12 jaar) Online aanvragen Als u de aanvraag gedaan heeft, maakt u een afspraak aan onze balie. Samen met u maken wij de aanvraag compleet. Voordelen Start de aanvraag wanneer het u uitkomt. U kunt direct afrekenen. De afhandeltijd aan de balie is korter. Wat moet u meenemen? Al uw huidige reisdocumenten: paspoorten en/of identiteitskaarten, geldig of niet geldig. Heeft u geen reisdocument meer, neem dan een ander geldig identiteitsbewijs (met foto en handtekening) mee. Een recente pasfoto, niet ouder dan een half jaar. Let op de eisen. Geen DigiD? Vraag nu aan Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt. Aan de balie aanvragen Afspraak maken In sommige gevallen kunnen wij u alleen helpen als u langs komt op het stadhuis: Spoedaanvraag. Uw identiteitskaart is bij een spoedaanvraag binnen 2 werkdagen klaar. Als u het identiteitskaart vóór 14.00 aanvraagt, kunt u deze soms zelfs al de volgende werkdag ophalen. Jonger dan 12 jaar. Wat moet u meenemen? Al uw huidige reisdocumenten: paspoorten en/of identiteitskaarten, geldig of niet geldig. Heeft u geen reisdocument meer, neem dan een ander geldig identiteitsbewijs (met foto en handtekening) mee. Een recente pasfoto, niet ouder dan een half jaar. Let op de eisen. Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag. Voor kinderen jonger dan 12 jaar neemt u daarnaast mee: Een origineel of een kopie identiteitsbewijs van beide ouders, of degene die het gezag heeft. Een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring. U kunt uw toestemming ook online regelen. Dit werkt gemakkelijker en sneller. Identiteitskaart kwijt of gestolen, geen nieuw document nodig? Wilt u alleen een vermissing doorgeven en geen nieuwe identiteitskaart aanvragen? Het is belangrijk om meteen aangifte van vermissing bij de gemeente te doen. Hierdoor kan er geen misbruik van uw reisdocument gemaakt worden. Meer informatie over vermissing. Bezorgen mogelijk Voor het ophalen van uw identiteitskaart hoeft u helemaal niet meer naar het stadhuis. U kunt ervoor kiezen om deze te laten bezorgen. U regelt dit bij de aanvraag. Voor het bezorgen werken wij samen met AMP Groep. U kunt uw paspoort of identiteitskaart thuis laten bezorgen. Maar dit kan bijvoorbeeld ook op uw werk of een ander adres waar u op dat moment bent.  Reizen met kinderen Reist u met minderjarige kinderen, dan krijgt u te maken met een aantal extra regels. U leest hier meer.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Levenloos geboren kind registeren Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont.  Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.  Indienen verzoek Als u dit wenst kunt u een verzoek sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar u ingeschreven staat in de BRP. Dit kan via bovenstaand digitaal formulier. U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. Maak hiervoor een brief die door u is ondertekend en stuur een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee. Wilt u het verzoek liever persoonlijk doen? Maak dan telefonisch een afspraak bij de Burgerlijke Stand balie via ons klant contactcentrum op 0416-683456. Uw verzoek bevat in ieder geval de volgende informatie: Uw naam, adres en geboortedatum Uw verzoek om de gegevens van uw kind in uw persoonsgegevens op te nemen De gegevens van uw kind (geboortedatum, geboorteplaats en de volledige naam Als er een akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte en u heeft hiervan een kopie, stuurt u deze dan mee met uw verzoek Is er een akte opgemaakt, maar u heeft hiervan geen kopie: geef dan in uw verzoek door op welke datum en in welke plaats de geboorte heeft plaatsgevonden. De gemeente Waalwijk zal de akte dan opvragen bij de betreffende gemeente. Als er geen akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte dan moet u eerst contact opnemen met de gemeente waar de geboorte plaats heeft gevonden om de akte op te laten maken. Daarna kunt u in de gemeente waar u ingeschreven staat verzoeken om registratie in uw persoonsgegevens. Afhandeling verzoek Binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek moet hieraan gevolg worden gegeven. De gegevens van uw kind worden dan op de persoonslijst van de verzoekende ouder opgenomen. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging van de gemeente. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en bij de medewerkers van de gemeente die geautoriseerd zijn om deze gegevens te zien. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind. Het verzoek om gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen is een persoonlijk verzoek. Elke ouder moet om die reden zelfstandig een verzoek indienen. Meer informatie? Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk. Op onderstaande website kunt u alle informatie vinden over dit onderwerp: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/registratie-levenloos-geboren-kind

 • Rijbewijs

  U kunt een nieuw rijbewijs op twee manieren aanvragen. Digitaal of persoonlijk aan de balie. U moet uw digitale aanvraag nog steeds persoonlijk afronden op het stadhuis. Een digitale aanvraag is ook mogelijk als uw rijbewijs kwijt of gestolen is. U regelt uw vermissing meteen met de aanvraag voor uw nieuwe rijbewijs. U kunt digitaal geen spoedaanvraag doen. Moet u nog gekeurd worden? U kunt de aanvraag pas doen als u de goedkeuring van het CBR binnen heeft. Ben je onder de 18 jaar? Je moet eerst de begeleiderspas hebben aangevraagd, voordat je digitaal je rijbewijs kunt aanvragen. U kunt uw rijbewijs op twee manieren aanvragen: Digitaal met Digid (vanaf 16 jaar) Aan de balie aanvragen Digitaal met Digid (vanaf 16 jaar) Online aanvragen Als u de aanvraag gedaan heeft, maakt u een afspraak aan onze balie. Samen met u maken wij de aanvraag compleet. Voordelen Start de aanvraag wanneer het u uitkomt. U kunt direct afrekenen. De afhandeltijd aan de balie is korter. Wat moet u meenemen? Uw huidige rijbewijs als u dat heeft. Een geldig identiteitsbewijs. Een recente pasfoto, niet ouder dan een half jaar. Let op de eisen. Bent u uw rijbewijs kwijt geraakt door diefstal en is daarvan door de politie proces-verbaal opgemaakt? Neem dan ook dit proces-verbaal mee naar de afspraak.  Geen DigiD? Vraag nu aan Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt. Aan de balie aanvragen Afspraak maken In sommige gevallen kunnen wij u alleen helpen als u langs komt op het stadhuis: Spoedaanvraag. Uw rijbewijs is bij een spoedaanvraag binnen 2 werkdagen klaar. Als u het rijbewijs vóór 14.00 aanvraagt, kunt u deze soms zelfs al de volgende werkdag ophalen. Wat moet u meenemen? Uw huidige rijbewijs als u dat heeft. Een geldig identiteitsbewijs. Een recente pasfoto, niet ouder dan een half jaar. Let op de eisen. Bent u uw rijbewijs kwijt geraakt door diefstal en is daarvan door de politie proces-verbaal opgemaakt? Neem dan ook dit proces-verbaal mee naar de afspraak.  Een bankpas of geld. Rijbewijs kwijt of gestolen, geen nieuw document nodig? Wilt u alleen een vermissing doorgeven en geen nieuwe rijbewijs aanvragen? Het is belangrijk om meteen aangifte van vermissing bij de gemeente te doen. Hierdoor kan er geen misbruik van uw reisdocument gemaakt worden. Meer informatie over vermissing. De Gezondheidsverklaring In sommige gevallen is voor verlenging van uw rijbewijs een gezondheidsverklaring nodig. Bijvoorbeeld als u 75 jaar of ouder bent of bij een medische indicatie. Maar ook als u rijexamen gaat doen. Lees meer over het aanvragen van een gezondheidsverklaring. Rijbewijs omwisselen/Exchanging your driver's licence Information in English Informacje po Polsku  Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U hoeft uw rijbewijs niet meteen om te wisselen. U mag tijdelijk nog in Nederland rijden met een buitenlands rijbewijs. Lees meer over het omwisselen van uw rijbewijs.

 • Paspoort

  U kunt een nieuw paspoort op twee manieren aanvragen. Digitaal of persoonlijk aan de balie. U moet uw digitale aanvraag nog steeds persoonlijk afronden op het stadhuis. Een digitale aanvraag is ook mogelijk als uw paspoort kwijt of gestolen is. U kunt digitaal geen spoedaanvraag doen. U kunt op twee manieren uw paspoort aanvragen: Digitaal met Digid (vanaf 18 jaar) Aan de balie aanvragen Digitaal met Digid (vanaf 18 jaar) Online aanvragen Als u de aanvraag gedaan heeft, maakt u een afspraak aan onze balie. Samen met u maken wij de aanvraag compleet. Voordelen Start de aanvraag wanneer het u uitkomt. U kunt direct afrekenen. De afhandeltijd aan de balie is korter. Wat moet u meenemen? Al uw huidige reisdocumenten: paspoorten en/of identiteitskaarten, geldig of niet geldig. Heeft u geen reisdocument meer, neem dan een ander geldig identiteitsbewijs (met foto en handtekening) mee. Een recente pasfoto, niet ouder dan een half jaar. Let op de eisen. Geen DigiD? Vraag nu aan Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt. Aan de balie aanvragen Afspraak maken In sommige gevallen kunnen wij u alleen helpen als u langs komt op het stadhuis: Spoedaanvraag. Uw paspoort is bij een spoedaanvraag binnen 2 werkdagen klaar. Als u het paspoort vóór 14.00 aanvraagt, kunt u deze soms zelfs al de volgende werkdag ophalen. Jonger dan 18 jaar. Wat moet u meenemen? Al uw huidige reisdocumenten: paspoorten en/of identiteitskaarten, geldig of niet geldig. Heeft u geen reisdocument meer, neem dan een ander geldig identiteitsbewijs (met foto en handtekening) mee. Een recente pasfoto, niet ouder dan een half jaar. Let op de eisen. Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag. Voor kinderen jonger dan 18 jaar neemt u daarnaast mee: Een origineel of een kopie identiteitsbewijs van beide ouders, of degene die het gezag heeft. Een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring. U kunt uw toestemming ook online regelen. Dit werkt gemakkelijker en sneller. Paspoort kwijt of gestolen, geen nieuw document nodig? Wilt u alleen een vermissing doorgeven en geen nieuw paspoort aanvragen? Het is belangrijk om meteen aangifte van vermissing bij de gemeente te doen. Hierdoor kan er geen misbruik van uw reisdocument gemaakt worden. Meer informatie over vermissing. Bezorgen mogelijk Voor het ophalen van uw paspoort hoeft u helemaal niet meer naar het stadhuis. U kunt ervoor kiezen om deze te laten bezorgen. U regelt dit bij de aanvraag. Voor het bezorgen werken wij samen met AMP Groep. U kunt uw paspoort of identiteitskaart thuis laten bezorgen. Maar dit kan bijvoorbeeld ook op uw werk of een ander adres waar u op dat moment bent.  Reizen met kinderen Reist u met minderjarige kinderen, dan krijgt u te maken met een aantal extra regels. U leest hier meer.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties