Resultaten

201 - 210 van de 212 Resultaten
Toon producten van Kapelle
 • Idee voor wijk of buurt

  Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners worden uitgenodigd om met inwonersinitiatieven te komen. Het gaat hier niet alleen om ideeën maar om concrete plannen. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur en groen, verbeteringen voor het dorp, de wijk of straat. Of initiatieven om meer te bewegen, het voorkomen van eenzaamheid. Alle ideeën zijn welkom, of het nu gaat om klein en overzichtelijk of behoorlijk ingewikkeld. Het gaat om initiatieven waarbij één of meer inwoners belangeloos een bijdrage leveren aan de samenleving. Verder worden nu geen kaders of voorwaarden gesteld. Gemeente denkt mee en faciliteert De gemeente wil samen met de initiatiefnemer(s) kijken naar de haalbaarheid van het plan, helpen met contacten leggen of voorwaarden creëren voor een succesvolle uitvoering. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ieder initiatief ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Ook betekent dit niet dat de gemeente het plan oppakt. Het blijft het idee van de initiatiefnemers. De gemeente wil op de achtergrond meedenken en faciliteren. Indienen inwonersinitiatief Bij het indienen van een inwonersinitiatief ontvangen wij graag: uw naam (namen); contactgegevens (sowieso een emailadres en telefoonnummer); een omschrijving van het idee; hoe u de uitvoering van uw idee ziet; of er geld voor nodig is. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier voor de inwonersintiatieven.

 • Grafmonument

  De gemeente biedt aan nabestaanden de mogelijkheid om op een graf of een urnenbewaarplaats een monument aan te brengen. Hiervoor dient een vergunning van burgemeester en wethouders te worden aangevraagd. Voor die vergunning zijn leges verschuldigd. Na plaatsing van het monument is de gemeente de eigenaar ervan. De rechthebbenden, de nabestaanden, blijven echter aansprakelijk en verantwoordelijk voor het monument.  De gemeenteraad van Kapelle heeft gekozen voor een termijn van grafrust van minimaal 40 jaar. Dat betekent dat een grafmonument maximaal 40 jaar na het begraven op een graf mag blijven staan. Voor een koopgraf geldt dat de termijn van uitsluitend recht, en daarmee de aanwezigheid van een grafmonument, na 40 jaar kan worden verlengd, telkens met 10 jaar. Voor een algemeen graf geldt dit niet. Dat is na 40 jaar ter beschikking van de gemeente. Het monument kan dan worden verwijderd, en het graf kan worden geruimd. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt hangt af van de situatie.

 • Openingstijden winkels

  Winkels mogen doordeweeks en op zaterdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur open zijn. Als u met uw winkel buiten deze openingstijden open wilt zijn, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.  Winkels zijn gesloten op:  zondag  Nieuwjaarsdag  2e Paasdag  Hemelvaartsdag  2e Pinksterdag  1e en 2e Kerstdag   Daarnaast moet uw winkel na 19.00 uur gesloten zijn op:  Goede Vrijdag  4 mei (dodenherdenking)  24 december  Als u op deze dagen en tijden toch open wilt zijn met uw winkel, kunt u ook een ontheffing aanvragen bij de gemeente.  Koopzondagen  De gemeente bepaalt of er koopzondagen zijn en wanneer deze plaatsvinden. U bent niet verplicht om met uw winkel op koopzondagen open te zijn. De actuele openingstijden van de winkels in Kapelle, kunt u vinden op https://www.openingstijden.nl/Zeeland/Kapelle/

 • Rijbewijs

  U kunt een rijbewijs aanvragen als u bent geslaagd voor een theorie- en praktijkexamen of wanneer uw huidige rijbewijs verloopt. U maakt hiervoor een afspraak. U betaalt bij de aanvraag. Uw rijbewijs ligt meestal na vijf werkdagen voor u klaar (afhalen is ook op afspraak). Eerder nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Hiervoor betaalt u extra. Soms heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Lees op deze pagina of u deze nodig heeft. Voor EU-rijbewijzen en rijbewijzen met code 95 heeft de Europese Unie de geldigheid verlengd. Op de website van de RDW staat een overzicht van alle geldende afspraken. Afspraak maken aanvraag rijbewijs Afspraak maken ophalen rijbewijs Afspraak maken omwisselen buitenlands rijbewijs Afspraak maken rijbewijs aanvragen met vermissing

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Vergunning gebouwen Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis. Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen. Melding terreinen en overige plaatsen Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

 • Luchtruim gebruiken

  Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.  Vliegen met een drone Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone. Ballons U hebt meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloedt.

 • Zorgtoeslag

  Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om zorgtoeslag te krijgen moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Of u een zorgtoeslag krijgt, hangt af van uw situatie. U mag niet te veel verdienen. In 2018 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 28.720 per jaar.  Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 35.996 per jaar. Uw vermogen mag niet te hoog zijn. Op 1 januari 2018 mag u niet meer vermogen hebben dan € 113.415. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 143.415. Op de website van de belastingdienst kunt alle voorwaarden voor zorgtoeslag vinden.

 • Bijstand, vakantie melden

  Als u een uitkering ontvangt, mag u maximaal vier weken (28 dagen) per jaar met behoud van uw uitkering  in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek. Weekenden tellen daarbij ook mee. U hoeft de dag van vertrek niet mee te rekenen, de dag dat u terugkomt wel. U geeft uw vakantie door aan gemeenschappelijke regeling De Bevelanden/ afdeling WIZ, een samenwerkingsverband van vijf Bevelandse gemeenten waaronder de gemeente Kapelle. Op de website van de gemeenschappelijke regeling GR de Bevelanden vindt u meer informatie. Naar vakantieregels en -aanvraag afdeling WIZ

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is. Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Klacht indienen

  Meldingen en klachten Ga naar website meldingen/ klachten Klacht over ambtenaren/ bestuurders Indien u vindt dat u onheus bejegend bent door een medewerker van de gemeente en er is geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar of het aantekenen van beroep, dan kunt u een klacht indienen. Deze klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld. U dient uw klacht (schriftelijk) in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Er vindt een interne beoordeling van uw klacht plaats. Het is mogelijk dat u verzocht wordt uw klacht mondeling toe te lichten. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan krijgt u hierover schriftelijk bericht. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak kunt u externe beoordeling van uw klacht bij de externe klachtvoorziening aanvragen (bijvoorbeeld een ombudsman). Ga naar informatie klacht over ambtenaren/ bestuurders

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties