Resultaten

201 - 210 van de 212 Resultaten
Toon producten van Kapelle
 • Openingstijden winkels

  Winkels mogen doordeweeks en op zaterdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur open zijn. Als u met uw winkel buiten deze openingstijden open wilt zijn, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.  Winkels zijn gesloten op:  zondag  Nieuwjaarsdag  2e Paasdag  Hemelvaartsdag  2e Pinksterdag  1e en 2e Kerstdag   Daarnaast moet uw winkel na 19.00 uur gesloten zijn op:  Goede Vrijdag  4 mei (dodenherdenking)  24 december  Als u op deze dagen en tijden toch open wilt zijn met uw winkel, kunt u ook een ontheffing aanvragen bij de gemeente.  Koopzondagen  De gemeente bepaalt of er koopzondagen zijn en wanneer deze plaatsvinden. U bent niet verplicht om met uw winkel op koopzondagen open te zijn. De actuele openingstijden van de winkels in Kapelle, kunt u vinden op https://www.openingstijden.nl/Zeeland/Kapelle/

 • Rijbewijs

  U kunt een rijbewijs aanvragen als u bent geslaagd voor een theorie- en praktijkexamen of wanneer uw huidige rijbewijs verloopt. U maakt hiervoor een afspraak. U betaalt bij de aanvraag. Uw rijbewijs ligt meestal na vijf werkdagen voor u klaar (afhalen is ook op afspraak). Eerder nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Hiervoor betaalt u extra. Soms heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Lees op deze pagina of u deze nodig heeft. Rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 1 februari  2020 en 1 september 2020 blijven tijdelijk langer geldig. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Bestuurders kunnen vanaf de verloopdatum nog 7 maanden doorrijden met het verlopen rijbewijs. U blijft verzekerd en krijgt hiervoor geen boete als u staande wordt gehouden Afspraak maken aanvraag rijbewijs Afspraak maken ophalen rijbewijs Afspraak maken omwisselen buitenlands rijbewijs Afspraak maken rijbewijs aanvragen met vermissing

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Vergunning gebouwen Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis. Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen. Melding terreinen en overige plaatsen Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

 • Luchtruim gebruiken

  Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.  Vliegen met een drone Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone. Ballons U hebt meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloedt.

 • Zorgtoeslag

  Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om zorgtoeslag te krijgen moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Of u een zorgtoeslag krijgt, hangt af van uw situatie. U mag niet te veel verdienen. In 2018 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 28.720 per jaar.  Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 35.996 per jaar. Uw vermogen mag niet te hoog zijn. Op 1 januari 2018 mag u niet meer vermogen hebben dan € 113.415. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 143.415. Op de website van de belastingdienst kunt alle voorwaarden voor zorgtoeslag vinden.

 • Bijstand, vakantie melden

  Als u een uitkering ontvangt, mag u maximaal vier weken (28 dagen) per jaar met behoud van uw uitkering  in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek. Weekenden tellen daarbij ook mee. U hoeft de dag van vertrek niet mee te rekenen, de dag dat u terugkomt wel. U geeft uw vakantie door aan gemeenschappelijke regeling De Bevelanden/ afdeling WIZ, een samenwerkingsverband van vijf Bevelandse gemeenten waaronder de gemeente Kapelle. Op de website van de gemeenschappelijke regeling GR de Bevelanden vindt u meer informatie. Naar vakantieregels en -aanvraag afdeling WIZ

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is. Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Klacht indienen

  Meldingen en klachten Ga naar website meldingen/ klachten Klacht over ambtenaren/ bestuurders Indien u vindt dat u onheus bejegend bent door een medewerker van de gemeente en er is geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar of het aantekenen van beroep, dan kunt u een klacht indienen. Deze klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld. U dient uw klacht (schriftelijk) in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Er vindt een interne beoordeling van uw klacht plaats. Het is mogelijk dat u verzocht wordt uw klacht mondeling toe te lichten. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan krijgt u hierover schriftelijk bericht. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak kunt u externe beoordeling van uw klacht bij de externe klachtvoorziening aanvragen (bijvoorbeeld een ombudsman). Ga naar informatie klacht over ambtenaren/ bestuurders

 • Huisverbod bij huiselijk geweld

  Bij huiselijk geweld of ernstige dreiging van huiselijk geweld, kan de burgemeester een huisverbod geven. Dit verbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening wordt gestart. Tijdens het huisverbod mag de dader 10 dagen lang niet in de woning komen en geen contact hebben met de bewoners van het huis. Het verbod kan worden verlengd tot 28 dagen. Onder huiselijk geweld valt: lichamelijk geweld kindermishandeling seksueel misbruik verwaarlozing bedreiging stalking eerwraak Als u slachtoffer bent van geweld door een (ex-)partner, gezinslid, familielid of huisvriend, meld dit dan zo snel mogelijk bij de politie.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap Scheldestromen. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties