Resultaten

201 - 210 van de 210 Resultaten
Toon producten van Sint Anthonis
 • Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie

  Waar moet ik zijn voor het aanvragen van een indicatie voor het verzorgingshuis? Wenst u in aanmerking te komen voor een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis? De indicatiestelling hiervoor wordt regionaal verzorgd. Als u nadere informatie wilt hebben en/of u wilt zich aanmelden, kunt u zich wenden tot het CIZ (Centrum Indicatie Zorg). Adres: Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen. Telefoon: 024-7891560 (bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur)

 • Verkeersonveilige situatie melden

  Om de verkeersveiligheid in uw leefomgeving te verhogen, zijn 30 km/u-gebieden ontwikkeld. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. De gemeente heeft de uitvoering van 30 km/u-gebieden gepland. Uiteindelijk moet landelijk 80% van alle binnen de bebouwde kom gelegen wegen als 30 km/u-gebied worden ingericht. Dit geldt vooral voor woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen. Het kan zijn dat u een onveilige verkeerssituatie ziet. Bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of een onoverzichtelijke oversteekplaats. Of u vindt dat uw straat of wijk een 30 km/u-gebied moet worden.

 • Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

  Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:zelf uw huishouden doenverplaatsen in en om uw woningverplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddelnormaal gebruikmaken van uw woningandere mensen ontmoetenKunt u hulp van de gemeente krijgen? Dan doet u hiervoor een aanvraag bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Sint Anthonis. Telefoon: 0485-388888. Op de site van Regelhulp vindt u algemene informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en huishoudelijke hulp. 

 • Weer gaan werken

  Bent u jarenlang niet aan het werk geweest en wilt u weer aan de slag? Voor veel mensen is het moeilijk weer aan de slag te gaan als zij enige tijd buiten het arbeidsproces zijn geweest om bijvoorbeeld de kinderen te verzorgen. Speciaal voor deze groepen zijn maatregelen ontwikkeld om hun terugkeer te vereenvoudigen. Voor meer informatie kunt u terecht bij UWV Werkbedrijf Land van Cuijk. Adres: Zwaanstraat 5, 5431 BP  Cuijk. Telefoon: 0485-786600. Klik hier voor de algemene site van UWV Werkbedrijf. Op deze site staan ook vacatures.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. U kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als: uw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en; u hebt geen ander document om uw juiste gegevens aan te tonen. Verschil verklaring onder ede en belofte De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is. Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Afval, huishoudelijk afval

  Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel organiseert de huis-aan-huis inzameling van restafval, gft-afval en plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons. Ook wordt aan het begin van het jaar uw kerstboom aan huis opgehaald. Voor alle informatie hierover kijkt u op de website www.afvalaanbieden.nl. Heeft u daar niet de informatie kunnen vinden die u zoekt, belt u dan met de Afvalinfolijn – (0485) 338 352 – of stuur een e-mail naar info@afvalaanbieden.nl.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent u getrouwd bent met de moeder u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

 • Hulp bij geldzaken en schulden

  Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. Lukt het u niet om uw schulden af te lossen? Dan kunt u schuldhulp vragen bij verschillende instanties. Voor schuldhulpverlening werkt de gemeente Sint Anthonis samen met PLANgroep. Alle informatie over mogelijkheden om hulp te krijgen bij het oplossen van schulproblematiek vindt u op de speciaal voor inwoners van de gemeente Sint Anthonis ingerichte website van Plangroep. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties