Resultaten

211 - 217 van de 217 Resultaten
Toon producten van Amstelveen
 • Subsidie voor ideeën / initiatieven van en door de jeugd

  Je kunt subsidie/geld aanvragen als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet; Je bent tussen de 12 en 20 jaar oud, Je woont in Amstelveen, Je hebt een haalbaar en realistisch idee/ initiatief, Je hebt een idee/ initiatief welke je, in samenwerking met een ondersteuningsorganisatie*, zelf wilt organiseren en uitvoeren en waarbij een groep jongeren wordt betrokken, Je idee/ initiatief vindt plaats in Amstelveen, Het idee/ initiatief staat los van bestaande en lopende initiatieven van jongerenwerk, Je hebt je idee/ initiatief (in samenwerking met een ondersteuningsorganisatie*) goed voorbereid door middel van een beknopt projectplan/draaiboek (waarin een motivatie, planopzet en begroting aan de orde komt), Je idee/ initiatief heeft draagvlak onder andere jongeren en Je hebt een ondersteuningsorganisatie* gevonden die je begeleidt bij het plan en zorg draagt voor het financieel beheer

 • Gladheidbestrijding

  Tijdens de wintermaanden is er kans op gladheid. De gemeente Amstelveen zorgt ervoor dat u zo veilig mogelijk de weg op kunt, maar gladheid is moeilijk te bestrijden. Houdt u bij gladheid rekening met gevaarlijke situaties. De gemeente wil gladheid voorkomen en strooit altijd preventief. Dat is mogelijk bij “normale” winterse omstandigheden. Soms zijn de weersomstandigheden zo extreem, dat het onmogelijk is alle wegen goed begaanbaar te houden. In die gevallen krijgen de belangrijkste wegen voorrang. Andere wegen kunnen dan nog glad zijn! Zout helpt niet onmiddellijk, maar heeft tijd nodig om in te werken. Bij meer dan 10 graden vorst vermindert de werking van zout op de weg.

 • Urgentieverklaring huurwoning aanvragen

  De woningmarkt is en blijft naar verwachting krap. Het kan voorkomen dat u door uw woonsituatie dusdanige sociale of medische problemen ondervindt, dat u in uw dagelijks functioneren wordt belemmerd. In dat geval kunt u een woonurgentie voor een sociale huurwoning aanvragen. Van alle vrijkomende huurwoningen in de sociale sector is elk jaar een beperkt aantal woningen beschikbaar voor woonurgentie. Met een woonurgentie krijgt u voorrang op de woningmarkt van de gemeente. Onder voorwaarden kunt u een woonurgentie ook gebruiken in een andere gemeente binnen de Stadsregio Amsterdam. Het geven van voorrang aan de één betekent echter wel, dat andere woningzoekenden langer moet wachten. Daarom verleent de gemeente alleen een urgentie aan woningzoekenden die in een acute noodsituatie verkeren en op zeer korte termijn een woning nodig hebben.

 • Woonvormen voor ouderen

  Als u door toegenomen beperkingen of een gemis aan sociale contacten in uw woonomgeving problemen ervaart bij het wonen dan kan u hier melding van maken bij uw gemeente. Uw melding doet u bij het team Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een indicatieadviseur zal naar aanleiding van uw melding contact met u opnemen en een huisbezoek met u plannen. Tijdens het huisbezoek gaat de indicatieadviseur met u in gesprek over de problemen die u op woongebied ervaart. Samen kunt u bespreken welke mogelijkheden er zijn om uw woonprobleem op te lossen. Dit kan een indicatie voor een woning met dienstverlening/aanleunwoning zijn maar ook een woningaanpassing kan wellicht een oplossing zijn voor uw probleem. Tijdens het gesprek kan u ook andere problemen aankaarten zoals bijvoorbeeld op het gebied van verplaatsen, vervoer of dagbesteding. Als u in aanmerking komt voor een woning met dienstverlening of een aanleunwoning dan wordt u op een wachtlijst geplaatst in afwachting van bemiddeling. Meer informatie hierover ontvangt u tijdens een huisbezoek.

 • Drank- en horecavergunning

  De drank- en horecawet maakt onderscheid tussen commerciële horeca en paracommerciële horeca voor een drank- en horecavergunning. Als u alcoholhoudende dranken wilt schenken in uw horecagelegenheid heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Commerciële horeca Een hotel, restaurant en café zijn voorbeelden van commerciële horeca. Deze horeca hebben winst als doel en betalen over die winst ondernemersbelasting. Voor het exploiteren van commerciële horeca dient u een Aanvraagformulier commerciële drank- horecavergunning in. Bij uw aanvraag dient u een plattegrond, schaal 1:100 en oppervlakte in m2 van uw horecagelegenheid en eventueel uw terras. Tevens is vaak een exploitatievergunning nodig. Daarnaast dient u het formulier Bibob en de bijlage in met de bijbehorende documenten. Bekijk onderstaand de voorwaarden voor de horecavergunning.

 • Omgevingsvergunning op een andere naam zetten

  U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. Dan staat de vergunning op uw naam. U kunt uw omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten. Alle afspraken en toestemmingen gelden dan voor de persoon aan wie u de vergunning overdraagt. U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd voor een verbouwing. U gaat verhuizen voor u met verbouwen begint. Wil de nieuwe eigenaar doorgaan met de verbouwing? Dan kunt u bij de gemeente aanvragen om de vergunning over te dragen. 

 • Soorten afval

  Door afval gescheiden in te zamelen, sparen we grondstoffen en energie. En daarmee het milieu. Hier leest u hoe u de verschillende soorten afval kunt scheiden en waar u het moet aanbieden. In Nederland is het wettelijk verplicht om specifieke huishoudelijke afvalstoffen te scheiden. Onderstaande categorieën dient u gescheiden aan te bieden: groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval), Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD-afval), klein chemisch afval (KCA-afval), glas, oud papier en karton, textiel, wit- en bruingoed, verbouwingsafval, verduurzaamd hout, grof tuinafval, asbest en asbesthoudend afval, grof huishoudelijk afval, huishoudelijk restafval en schroot.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties