Resultaten

211 - 220 van de 220 Resultaten
Toon producten van Appingedam
 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Er zijn drie soorten kaarten. Bestuurderskaart U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt zelf auto rijden. Passagierskaart  U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit. Instellingenkaart  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor: formele transacties, zoals het kopen van een huis; gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument. Let op Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

 • Openingstijden winkels

  Winkels mogen doordeweeks en op zaterdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur open zijn. Als u met uw winkel buiten deze openingstijden open wilt zijn, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.  Winkels zijn gesloten op:  Zondag  Nieuwjaarsdag  2e Paasdag  Hemelvaartsdag  2e Pinksterdag  1e en 2e Kerstdag   Daarnaast moet uw winkel na 19.00 uur gesloten zijn op:  Goede Vrijdag  4 mei (dodenherdenking)  24 december  Als u op deze dagen en tijden toch open wilt zijn met uw winkel, kunt u ook een ontheffing aanvragen bij de gemeente.  Koopzondagen  De gemeente bepaalt of er koopzondagen zijn en wanneer deze plaatsvinden. U bent niet verplicht om met uw winkel op koopzondagen open te zijn.

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. U kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als: uw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en; u hebt geen ander document om uw juiste gegevens aan te tonen. Verschil verklaring onder ede en belofte De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is. Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Hebt u een eigen woning of bedrijfsgebouw? Dan moet u aan de gemeente belasting betalen. Dit heet de onroerendezaakbelasting. In de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) staan de regels over deze belastingen. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van de waarde van uw woning of bedrijfsgebouw. De gemeente bepaalt de waarde voor alle gebouwen ieder jaar opnieuw. Dit noemen we de WOZ-waarde. Wij gebruiken de WOZ-waarde voor het berekenen van de OZB die u dit jaar moet betalen. De Belastingdienst en het Waterschap gebruiken dezelfde WOZ-waarde bij de berekening van hun belastingen.

 • Standplaats aanvragen

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. U kunt een standplaats vragen als u: staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. handelingsbekwaam bent. * Centrumgebied Voor het innemen van vaste (seizoen-/jaar)standplaatsen in het centrumgebied wordt geen vergunning verleend. Motivering: het voorkomen van aantasting van de cultuurhistorische en architectonische kwaliteit(welstandscriterium). Dit in verband met de bijzondere functie van de openbare ruimte als visitekaartje van de stad en de bijzondere kwaliteitseisen die dit met zich meebrengt. Bij een levendig en attractief stadshart hoort een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte die het kader moet vormen voor steeds afwisselende activiteiten. Een uitzondering wordt gemaakt voor het seizoensgebonden innemen van een standplaats voor een oliebollenkraam op het kerkplein bij de Nicolaïkerk voor de periode 1 november -31 december vanwege het sfeerverhogend karakter. * Overige locaties Vaste (seizoen-/jaar)standplaatsen kunnen alleen worden ingenomen op: - het Harddraversplein (winkelcentrum Opwierde) op de daarvoor gecreëerde locatie, voor maximaal 1 dag per week en alleen voor branches die niet in het winkelcentrum Opwierde zijn gevestigd; - het Woonplein aan de Farmsumerweg met toestemming van de eigenaar. Bijzondere bepalingen Per branche worden maximaal 2 standplaatsvergunningen verleend. Standplaatsvergunningen voor het Woonplein worden voor onbepaalde tijd verleend. In de overige gevallen wordt de tijdsduur beperkt tot 5 of 1 jaar. Kortdurende of ideële standplaatsen Voor standplaatsen ten behoeve van bijvoorbeeld voorlichtings-, vakbonds- of politieke activiteiten is meer ruimte aanwezig omdat het meestal om een aantal uren gaat dat van de standplaats gebruik wordt gemaakt. De locatie wordt per aanvraag beoordeeld. Wanneer gebruik wordt gemaakt van bussen of andere voertuigen wordt bij voorkeur standplaats ingenomen op het Professor Cleveringaplein.

 • Rioolverstopping

  De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein. Riool verstopt Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen.  Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten. Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen.  Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw grond. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool in uw grond. Als deze buiten uw perceelgrenzen ligt is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten. Doet de verstopping zich voor in uw deel van het riool dan komen de kosten van het ontstoppen voor uw rekening.

 • Afval, klein chemisch afval

  Ieder jaar wordt in Appingedam een afvalkalender huis-aan-huis verspreid. Hierin vindt u informatie over de verschillende afvalsoorten en het jaarrooster van de huisvuilinzameling. Het rooster is per straat verschillend. Heeft u geen kalender? Dan kunt u ook online de datums opzoeken. Klein chemisch afval (kca) Kca gooit u niet in de vuilnisbak. U kunt dit inleveren bij het kca-depot op de Stadswerf. Ook rijdt de chemokar vrijwel iedere maand een vaste route door de gemeente. In de afvalwijzer vindt u alle data waarop de chemokar rijdt. Let op! Het Kca-depot aan de Dijkhuizenweg is tot nader bericht gesloten. Dit in verband met de maatregelen rondom het coronavirus.

 • Duiven laten uitvliegen

  Als u uw duiven wilt loslaten, moet u er rekening mee houden dat duiven niet altijd mogen uitvliegen. In het voorjaar zorgen wilde duiven namelijk vaak voor schade aan de akkers van boeren. Daarom kan de gemeente een periode vaststellen waarin u uw duiven binnen moet houden, zodat jagers het aantal wilde duiven kunnen uitdunnen. Die periode kan een week duren, maar bijvoorbeeld ook een dag per week. De gemeente overlegt vooraf met postduifverenigingen hierover. Als u uw duiven in dezelfde periode wilt laten uitvliegen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties