Resultaten

211 - 220 van de 221 Resultaten
Toon producten van Doesburg
 • Parkeervergunning

  In de binnenstad van Doesburg geldt een parkeerregime. U kunt als inwoner of ondernemer een aanvraag indienen voor een parkeervergunning. Per adres wordt maximaal een vergunning verstrekt. Indien u in aanmerking komt voor een vergunning dan krijgt u deze voor een bepaald gebied of straat. De vergunning staat niet op kenteken, dit betekent dat u elke auto met deze vergunning kunt parkeren, bijvoorbeeld als u bezoek hebt. U moet dan uw eigen auto ergens anders neerzetten. Er is beperkte ruimte in de binnenstad, dat betekent dat niet elke aanvraag (direct) gehonoreerd kan worden. Voor veel locaties bestaan wachtlijsten.  Het is mogelijk om voor kortdurende werkzaamheden (installateurs, hoveniers) een dag, week of maandvergunning aan te vragen. Aannemers die voortdurend veel opdrachten hebben in de binnenstad kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een aannemersvergunning.  Mantelzorg- en hulpverleners kunnen in aanmerking komen voor een vergunning indien zij zorg verlenen aan een inwoner in het gebied waar het parkeerregime is ingevoerd. In het geval van een hulpverlenersvergunning moet de zorg verleend worden door een professionele zorginstelling. Bij een mantelzorgvergunning moet de zorgvraag door een professionele instantie worden geïndiceerd. 

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent u getrouwd bent met de moeder u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

 • Trouwen

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen conform het burgerlijk recht. Wilt u in Doesburg trouwen? U neemt contact op met het Publieksbureau voor het reserveren van een datum en tijdstip. Vervolgens doet u schriftelijk melding van voorgenomen huwelijk in onze gemeente.  Een maand van te voren hebt u een gesprek met de ambtenaar burgerlijke stand die het huwelijk gaat voltrekken. Met de ambtenaar bepaalt u de verdere vorm en inhoud van de ceremonie. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten. Huwelijken worden voltrokken op het stadhuis in Doesburg. Het is in sommige gevallen mogelijk om in Doesburg op locatie te trouwen, neem voor meer informatie contact op met het KCC, 0313-481390.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Vergunning gebouwen Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis. Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen. Melding terreinen en overige plaatsen Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

 • Dieren houden

  Het is verboden om grote hoeveelheden dieren, wilde dieren, gevaarlijke dieren, zeldzame dieren of beschermde dieren te hebben. Als u deze dieren toch wilt houden, dan kunt u soms een ontheffing op het verbod krijgen. U moet dan voldoende huisvestings- en beveiligingsmaatregelen nemen. Doe dit voordat u de aanvraag doet. U krijgt geen ontheffing voor beschermde diersoorten. Instellingen zoals opvangcentra, asielcentra en dierentuinen hebben al een ontheffing op dit verbod. Hobbydieren U mag hobbydieren, zoals schapen, geiten en pluimvee in een kleine hoeveelheid houden. Het is belangrijk dat u uw hobbydieren laat registeren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dan zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te achterhalen als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, zoals MKZ.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Heeft u een aanvraag gedaan voor bijvoorbeeld een vergunning, een subsidie of een uitkering of heeft u een bezwaarschrift ingediend en wacht u op een besluit? De gemeente streeft ernaar om binnen de wettelijke termijn te besluiten. Helaas lukt dat niet altijd. Is de beslistermijn verstreken? Verstrijkt de wettelijke termijn toch zonder dat de gemeente een besluit heeft genomen? Dan kunt u de gemeente ‘in gebreke stellen’ omdat u nog geen besluit heeft ontvangen. U kunt daarvoor het onderstaande PDF-formulier gebruiken. De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de Wet Dwangsom en Beroep daaraan twee gevolgen: De dwangsom begint automatisch te lopen als u de gemeente in gebreke gesteld heeft  en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan heeft u mogelijk recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal € 1.260,00). U kunt direct beroep instellen als u de gemeente in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente Doesburg. De gemeente dekt hiermee de kosten van de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval door Circulus-Berkel. Ieder jaar krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing. Naast het vastrecht, betaalt u een bedrag per keer dat u de container aanbiedt of restafval in de ondergrondse container doet. Diftar In Doesburg noemen we het afvalinzamelingssysteem Diftar. Dit systeem gaat uit van gedifferentieerde (=verschillende) tarieven. De kosten bestaan uit een vast- en een variabelbedrag. De vaste kosten zijn voor elk huishouden gelijk. De hoogte van het variabel deel is afhankelijk van het formaat container (groot of klein) de soort container (grijs of groen) het formaat van de trommel op een ondergrondse container (30 of 60 liter) en het aantal keren dat de container aan de weg staat of u een trommel opent op de ondergrondse container Bedrijven en winkels regelen zelf de inzameling van hun afval. Aanslag De aanslag afvalstoffenheffing (vastrecht en variabel) wordt jaarlijks in februari opgelegd. het vastrecht van de afvalstoffenheffing wordt opgelegd voor het aankomende jaar (vooraf) het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing wordt opgelegd over het vorig jaar (achteraf)

 • Verhuizing doorgeven

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven (Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing). Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. Naar het buitenland Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Indien u niet allen van een adres tegelijk naar het buitenland vertrekt moet u persoonlijk aangifte van vertrek aan de balie doen. U kunt uw verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk doorgeven.

 • Graafmelding

  U mag niet zomaar graven in grond waarin kabels en leidingen liggen. Doe eerst een graafmelding. U krijgt dan informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. Zo voorkomt u schade aan de kabels en leidingen. De meeste hoofdnetten bevinden zich in de openbare ruimte. Woningen en bedrijven zijn via huisaansluitingen hierop aangesloten. U moet een graafmelding doen als u dieper graaft dan een halve meter. U doet de melding bij het Kadaster. Om de werkzaamheden in de bodem (aanleg nieuwe netten, maar ook reparatie en onderhoud van bestaande netten) zonder schade en met zo min mogelijk overlast uit te voeren heeft de gemeente een wettelijke coördinatieplicht.  Graven in particulier terrein Het aanvragen van aansluitingen voor woningen en bedrijven op de verschillende nuts- en telecommunicatienetten kan via de Website van Mijnaansluiting  Een rioolaansluiting (dit is een gemeentelijk product) kan worden aangevraagd op de website van de gemeente Doesburg.

 • Openingstijden winkels

  Winkels mogen geopend zijn tussen 6.00 uur en 22.00 uur. Dit geldt ook voor de meeste zon- en feestdagen. Winkels moeten gesloten zijn op: 1e Pinksterdag 1e Paasdag 1e Kerstdag Daarnaast moet uw winkel na 19.00 uur gesloten zijn op:  Goede Vrijdag  4 mei (dodenherdenking)  24 december  Ontheffing Als u met uw winkel buiten de openingstijden open wilt zijn, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.  Koopzondagen  De gemeente Doesburg heeft geen koopzondagen vastgesteld omdat voor de zondag een vrijstelling is geregeld in de winkeltijdenverordening.  Iedere ondernemer bepaalt zelf om de winkel te openen op zon- en feestdagen. Voor de reguliere openingstijden van de winkels in Doesburg verwijzen wij u naar de website van Openingstijden.nl

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties