Resultaten

211 - 216 van de 216 Resultaten
Toon producten van Utrechtse Heuvelrug
 • Afval, grofvuil

  Grofvuil (of grof afval) is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is voor een kliko of verzamelcontainer. Waar kan het heen? Grofvuil of grof afval brengt u naar de milieustraat. Daar kunt u het scheiden zodat zoveel mogelijk gerecycled wordt. U kunt per keer maximaal twee m³ grofvuil afgeven bij de milieustraat. Kunt u niet naar de milieustraat? Voor € 15,00 per keer kunt u op afspraak uw afval laten ophalen. Hoe werkt het: gebruik de AfvalWijzer app of ga naar www.mijnafvalwijzer.nl en log in met uw postcode en huisnummer kies in het menu voor 'bestellen'. (Op de website vindt u dit helemaal onderaan de pagina ) selecteer de ophaaldag vul uw gegevens in geef aan wat u wilt laten ophalen klik op 'bestellen' u ontvangt een e-mail met daarin een beveiligde link naar iDeal voor de betaling pas na betaling is de afspraak bevestigd Op de afgesproken dag zet u de spullen die u heeft aangemeld voor uw woning op straat. De Biga Groep haalt dit op en brengt dit naar de milieustraat om het gescheiden in te leveren. Spelregels Per keer mag u niet meer dan 1 m3 meegeven U kunt maximaal 1 keer per ophaalronde en 4 keer per jaar gebruik maken van deze service U kunt niet alle soorten grofvuil laten ophalen. Onder Documenten vindt u een overzicht van wat mee wordt genomen Voor bedrijven Wilt u als bedrijf afval kwijt dan sluit u een overeenkomst af via een particuliere afvalinzamelaar.

 • Identiteitskaart

  Kinderen voor wie een reisdocument is aangevraagd moeten altijd aanwezig zijn bij het aanvragen en ophalen van een reisdocument. Ook de kinderen die niet zelfstandig kunnen tekenen. U bent welkom op afspraak. Voor het aanvragen en afhalen van uw documenten maakt u eerst een afspraak. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen. U kunt uw document ook laten bezorgen. Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent (identificatie). U kunt er ook mee reizen naar de meeste landen in Europa. Spoedaanvraag Als u uw identiteitskaart snel nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u de identiteitskaart 's ochtends aanvraagt, kunt u hem de volgende werkdag ophalen. U moet hiervoor wel extra betalen. Reizen met kinderen Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders. Als u met uw kind naar het buitenland reist en u hebt een andere achternaam dan uw kind, dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt. Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid. Verklaring van geen bezwaar voor reisdocument kind Vraagt u een identiteitsbewijs aan voor een kind jonger dan 12 jaar, en hebben beide ouders het gezag? Dan moeten beide ouders toestemming geven voor de aanvraag via het formulier ‘verklaring van geen bezwaar reisdocument minderjarig kind’. Neem de ingevulde en ondertekende verklaring mee met de aanvraag. Let op dat de handtekeningen op het formulier overeenkomen met de handtekeningen op de te tonen identiteitsbewijzen.

 • Gemeentearchief

  Regionaal Archief Zuid-Utrecht De gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug (de voormalige gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn) hebben informatie ondergebracht in het Regionaal Archief Zuid-Utrecht. Openbare historische archieven zijn naar het RAZU overgebracht, met uitzondering van een deel van de bouwvergunningen. Wilt u iets wil weten over uw familie, het huis of de straat waar u woont, over de geschiedenis van een van de dorpen of streken op de Utrechtse Heuvelrug dan kunt hier terecht. Zie ook https://www.razu.nl. Genealogie In de studiezaal van het RAZU in Wijk bij Duurstede zijn de akten van de Burgerlijke Stand uit de periode 1811-1912 (1942) en de bevolkingsregisters uit circa 1850-1940 van alle aangesloten gemeenten en hun rechtsvoorgangers te raadplegen op microfiche. Ook kunt u onderzoek doen in de voorlopers van de Burgerlijke Stand, de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters (DTB) van vóór 1811. Daarnaast vindt u in Wijk bij Duurstede de archieven van de dorps- en stadsgerechten, de notariële archieven en de Weeskamerarchieven van de vijf gemeenten.  Overig archief Andere archiefstukken dan de burgerlijke stand, het bevolkingsregister, de DTB-registers, de oud-rechterlijke of notariële archieven, foto’s, prenten, boeken of kranten van één van de deelnemende gemeenten zijn ook overgebracht naar het RAZU. U kunt in Wijk bij Duurstede terecht voor de openbare bestuursarchieven van de (voormalige) gemeenten Amerongen, Bunnik, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten, Leersum, Maarn, Rhenen en Wijk bij Duurstede. Voor bouwvergunningen van Bunnik (1964-1995), Houten (1900-2005), Rhenen (1926-2004), Amerongen (1926-2005), Doorn (1934-2005), Driebergen-Rijsenburg (1926-2005), Leersum (1926- 2005) en Maarn (1928-2005) neemt u contact op met de desbetreffende gemeente. Voor Cothen (1948-1995), Langbroek (1950-1995) en Wijk bij Duurstede (1935-1995) neemt u contact op met de gemeente Wijk bij Duurstede.  Archieven en collecties Het RAZU beheert op dit moment zo’n 360 verschillende archieven en collecties. Naast de al genoemde overheidsarchieven zijn er ook veel particuliere archieven bij het RAZU ondergebracht. Deze zijn door bedrijven, (kerkelijke) instellingen en personen geschonken of in bewaring gegeven. Het RAZU beheert ook collecties, zo is er een handbibliotheek, documentatie, jaargangen kranten en topografische kaarten, foto’s en prenten.

 • Afval, plastic, blik en drinkpakken

  Het grootste deel van het afval is PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken). Voorbeelden van PMD: Zakjes, bakjes, flessen, folies, schaaltjes, plastic potjes Blikjes en blikken, aluminiumfolie, kroondoppen Melkpakken, yoghurtpakken, vlapakken, pakjes en pakken van sap en soep Verpakkingen hoeven niet schoon te zijn maar wel leeg. Etiketten en doppen mogen blijven zitten. Het is belangrijk dat het verpakkingsafval is. (Een stalen buis of kapotte emmer hoort er dus niet bij). Wat is geen PMD: Samengestelde folies van plastic en aluminium, zoals de chips zakken en koffiepakken Piepschuim en 'schuimrubberachtig' materiaal, zoals fastfoodverpakking, sommige vleesbakjes en opvullingsmateriaal Metaal of hard plastic brengt u naar de milieustraat. Voor heel specifieke verpakkingen kijkt u in het document Uitzonderingen Verpakking PMD. Bij twijfel kunt u het afval het best bij het restafval doen; dan weet u zeker dat het verwerkingsproces niet verstoord wordt. Waar kan het heen? PMD wordt huis aan huis opgehaald maar kan ook in een van de verzamelcontainers. De inzameldagen en de dichtstbijzijnde PMD-container staan op www.mijnafvalwijzer.nl. Grote hard-plastic gebruiksvoorwerpen zoals speelgoed, tuinstoelen en metalen voorwerpen brengt u naar de milieustraat. Stickers op de kliko De stickers op de PMD kliko’s laten door weersinvloeden soms los. Tijd voor nieuwe stickers! Zo weet u zeker dat de inzamelaar van PMD uw kliko niet overslaat. Afhaalpunten PMD-stickers De PMD stickers liggen voor u klaar in de bibliotheek in uw dorp of bij de receptie van het Cultuurhuis in Doorn. In Maarsbergen en Overberg kunt u de stickers bij de fietsenmaker vinden. Plakinstructie Bevestig een sticker aan beide zijkanten van uw PMD-kliko Plaats ze onder de rand voor extra bescherming tegen zon en regen, naast de adressticker Maak deze plek eerst even goed schoon en wrijf het droog met een doekje

 • Evenement organiseren

  Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Vraag dan een evenementenvergunning aan in de gemeente waar u het evenement wilt houden.  Klein evenement, wel of niet een vergunning nodig U heeft geen vergunning nodig voor een evenement als: het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen het evenement tussen 10.00 uur en 24.00 uur plaatsvindt geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 24.00 uur het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats van een doorgaande weg of een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten er alleen maar kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 12 m2 per object er een organisator is Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan is geen vergunning nodig, wel moet u een melding doen. U kunt eenvoudig bepalen of een melding voldoende is met het stappenplan. Vul de vragenlijst in om te bepalen of een evenementenvergunning nodig is of niet. Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk. Wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet is een melding niet genoeg. In dat geval vraagt u een evenementenvergunning aan. Indieningstermijn De indieningstermijn verschilt per type evenement. Categorie A-evenement Alleen de politie en de afdeling Wijkbeheer van de gemeente brengen advies uit. Bij dit type evenementen is geen inzet van de politie nodig en worden geen wegen (tijdelijk) afgesloten. De minimale indieningstermijn is 4 weken. Voorbeelden van dit type evenement: toertochten (zonder wedstrijdkarakter); wandelmarsen; lampionoptochten; boekenbeurs op eigen terrein. Categorie B-evenement Politie, de afdeling Wijkbeheer, de veiligheidsregio, de omgevingsdienst en diverse adviseurs van de gemeente brengen advies uit. Voor dit type evenementen geldt dat inzet van de politie nodig is, er sprake kan zijn van bepaalde risicofactoren en dat er verkeersmaatregelen genomen moeten worden. De minimale indieningstermijn is 8 weken.Voorbeelden van dit type evenement: evenementen met betrekking tot sport en spel; carnavalsoptocht; kleinschalige beurzen en (feest)markten. Categorie C-evenement Vergunningaanvraag voor een grootschalig en complex evenement (diverse activiteiten op 1 of meerdere dagen). Voor dit type evenement is inzet van de politie nodig. Er zijn verhoogde risicofactoren. De indieningstermijn is minimaal 14 weken. Voorbeelden van de verhoogde risicofactoren: de doelgroep heeft een fysieke of verstandelijke beperking; het evenement wordt bij of op ijs of water georganiseerd; het betreft een evenement dat voor kinderen wordt georganiseerd; er wordt gebruik gemaakt van tent(en) waarin meer dan 50 personen kunnen verblijven; er wordt alcohol wordt geschonken; er worden (tijdelijk) wegen afgesloten; er wordt professioneel vuurwerk afgestoken; er wordt gebruik gemaakt van springkussens en/of klimmuren. Voorbeelden van dit type evenement zijn: viering van Koninginnedag; kermissen; corso’s; vliegshows; muziekfestivals (binnen en buiten); braderieën; controversionele evenementen en extreme sportevenementen. Bibob Vraagt u een een vergunning aan voor een vechtsportgala dan levert u bij de aanvraag ook een volledig ingevuld Bibob-formulier in.

 • Leerplicht, algemene informatie

  Een diploma halen is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst en sterker te staan in de maatschappij. De leerplicht geeft daar de mogelijkheid voor. De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Zonder goede reden niet naar school gaan is ongeoorloofd verzuim. Ouders kunnen in bepaalde gevallen extra verlof of een vrijstelling aanvragen. Leerplicht Een kind mag vanaf 4 jaar naar school maar is leerplichtig vanaf de dag dat het 5 jaar is geworden tot en met het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Hierna volgt de kwalificatieplicht. Kwalificatieplicht Jongeren van 16 tot 18 jaar geen diploma of niet voldoende opleiding zijn verplicht om een diploma te halen: een diploma voor havo, vwo of mbo (niveau 2 of meer). Een jongere kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken. Jongeren die na hun volledige leerplicht nog geen startkwalificatie hebben, moeten een volledig onderwijsprogramma volgen dat is gericht op het halen van een startkwalificatie. Dit kan volledig dagonderwijs zijn maar ook een combinatie van leren en werken via de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. Een uitzondering hierop zijn jongeren die verstandelijk niet in staat zijn een startkwalificatie te halen. Deze jongeren kunnen begeleid worden naar passend onderwijs of een werk/leertraject. Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen kunnen vrijgesteld worden van de kwalificatieplicht.  Niet naar school komen en spijbelen Als een kind regelmatig zonder geldige reden niet op school is, schakelt de school de leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet. Is dat niet het geval dan zoekt de leerplichtambtenaar samen met school en ouders naar een oplossing. Zijn de ouders of de leerling zelf schuldig aan het schoolverzuim dan kan dit gevolgen hebben. Bijvoorbeeld aan een officiële waarschuwing, inzet van Bureau Halt, kinderbijslag stopzetten of een proces-verbaal. Verlof buiten de schoolvakanties Onder bepaalde voorwaarden kan uw kind verlof van school krijgen. Verlof buiten de schoolvakanties vraagt u aan bij de schooldirecteur. Een voorwaarde is dat vakantie in één van de schoolvakanties niet mogelijk is door het beroep van één van de ouders. U moet aantonen dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt. Vraag het verlof minimaal 2 maanden van tevoren aan bij de schooldirecteur. Verlof in bijzondere omstandigheden In bepaalde familieomstandigheden of bij een medische of sociale indicatie is verlof soms ook mogelijk. Ook dit vraagt u aan u bij de directeur van de school. Stuur de benodigde bewijsstukken mee. Vrijstelling van de Leerplichtwet Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor een kind niet op een school ingeschreven hoeft te worden. U kunt dan om vrijstelling van de Leerplichtwet vragen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar. Vragen aan de leerplichtambtenaar U kunt de leerplichtambtenaren bereiken op telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt ook e-mailen naar leerplicht@heuvelrug.nl.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties