Resultaten 211 - 220 van 247 resultaten

 • Traffic safety in the municipality, report

  What is it? To improve road safety in urban areas there are 30km/h zones established. Speed bumps, road narrowing, and narrow lanes need to slow down traffic. This mainly concerns residential areas, shopping areas, schools and other places where there are many pedestrians, cyclists and children. Report unsafe traffic situations to the municipality.In addition to the 30km/h zones, there are also 60km/h zones. These zones are also established to improve road safety. 60km/h zones are always outside urban areas, but are often also under control of the municipality. In 60km/h zones there are also speed bumps, road narrowing and smaller lanes to slow down traffic.

 • Regelingen voor mensen met een laag inkomen

  U kunt hiervoor contact opnemen met werk en Inkomen van de gemeente Leidschendam- Voorburg via 14070 keuze 2 Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld: een koelkast of wasmachine vervoerskosten sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)

 • Woning uit de woonruimtevoorraad halen

  Als huiseigenaar kunt u uw woning onttrekken aan de woonruimtevoorraad. De woning is dan niet meer geschikt om in te wonen voor dezelfde hoeveelheid mensen. Een woning onttrekken kan op de volgende manieren:•    U wilt een woning gebruiken voor iets anders, bijvoorbeeld als kantoor.•    U wilt 2 woningen samenvoegen.•    U wilt een woning slopen.•    U wilt een woning gebruiken voor kamerverhuur. Wilt u een woning op een van deze manieren veranderen en betreft het een woning die een huurprijs heeft onder de huurliberalisatiegrens? In dat geval dient u op grond van artikel 21 van de Huisvestingswet een onttrekkingsvergunning aan te vragen bij de gemeente.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken

  De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl. In een stedenbouwkundig plan geeft de gemeente aan hoe het gebied bebouwd gaat worden: hoogbouw of laagbouw woonruimten of kantoorruimten vrije sectorwoningen of woningen in de sociale huursector Een stedenbouwkundig plan is onderdeel van een bestemmingsplan.

 • Verplichte verbetering woning

  Als u eigenaar bent van een woning, woonkeet of woonwagen, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet meer aan deze eisen voldoet, kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. Als u dit niet doet kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u.

 • Rijbewijs

  Rijbewijzen langer geldig Corona en regels verlopen rijbewijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Na 6 werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Spoedaanvraag Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 12.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld. 

 • Disabled parking space

  What is it? A disabled parking space is a parking space meant for people with a physical disability. Whenever there are parking problems in your street, it is possible to obtain a personal disabled parking space near your house. This parking space is linked to your license plate. To qualify for a personal parking space you must possess a valid disabled person’s parking card. At the personal parking space a special road sign will be placed with your license plate number.  You apply for a disabled parking space at the municipality.

 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

  Elke gemeente moet de algemene gezondheidszorg bevorderen en infectieziekten bestrijden. Hiervoor hebben gemeenten de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) ingesteld. Meer informatie vindt u bij de GGD waarbij de gemeente is aangesloten. Bij een ramp werkt de GGD samen met de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Als er een landelijke epidemie is coördineert en ondersteunt het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) de gemeente bij deze taak.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties. U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

 • Bijstand, jaaropgave

  U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen. U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.