Resultaten

211 - 212 van de 212 Resultaten
Toon producten van Waalwijk
  • Kamerverhuur

    Wilt u kamers in uw pand verhuren aan 3 of meer personen? Of wilt u uw woning verbouwen tot meerdere zelfstandige woningen? Of wilt u een deel van uw woning voor een andere functie dan wonen gaan gebruiken? Dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Verhuurt u uw woning aan één hoofdhuurder die de woning doorverhuurt, dan bent u als eigenaar ook verplicht een omzettingsvergunning aan te vragen. U moet de vergunning hebben voordat u de verhuur start. In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning (voor bijvoorbeeld bouwen en / of strijdig gebruik) nodig voor uw activiteiten. Omzettingsvergunning online aanvragen Zie ook Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  • Levenloos geboren kind registreren

    Levenloos geboren kind registeren Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont.  Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.  Indienen verzoek Als u dit wenst kunt u een verzoek sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar u ingeschreven staat in de BRP. Dit kan via bovenstaand digitaal formulier. U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. Maak hiervoor een brief die door u is ondertekend en stuur een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee. Wilt u het verzoek liever persoonlijk doen? Maak dan telefonisch een afspraak bij de Burgerlijke Stand balie via ons klant contactcentrum op 0416-683456. Uw verzoek bevat in ieder geval de volgende informatie: Uw naam, adres en geboortedatum Uw verzoek om de gegevens van uw kind in uw persoonsgegevens op te nemen De gegevens van uw kind (geboortedatum, geboorteplaats en de volledige naam Als er een akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte en u heeft hiervan een kopie, stuurt u deze dan mee met uw verzoek Is er een akte opgemaakt, maar u heeft hiervan geen kopie: geef dan in uw verzoek door op welke datum en in welke plaats de geboorte heeft plaatsgevonden. De gemeente Waalwijk zal de akte dan opvragen bij de betreffende gemeente. Als er geen akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte dan moet u eerst contact opnemen met de gemeente waar de geboorte plaats heeft gevonden om de akte op te laten maken. Daarna kunt u in de gemeente waar u ingeschreven staat verzoeken om registratie in uw persoonsgegevens. Afhandeling verzoek Binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek moet hieraan gevolg worden gegeven. De gegevens van uw kind worden dan op de persoonslijst van de verzoekende ouder opgenomen. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging van de gemeente. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en bij de medewerkers van de gemeente die geautoriseerd zijn om deze gegevens te zien. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind. Het verzoek om gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen is een persoonlijk verzoek. Elke ouder moet om die reden zelfstandig een verzoek indienen. Meer informatie? Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk. Op onderstaande website kunt u alle informatie vinden over dit onderwerp: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/registratie-levenloos-geboren-kind

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties