Resultaten

221 - 221 van de 221 Resultaten
Toon producten van Midden-Delfland
  • Verhuizing doorgeven

    Een verhuizing geeft u door aan de  gemeente waar u gaat wonen. Als u naar of binnen Midden-Delfland verhuist, geeft u dat aan ons door. Doe dit op tijd, uiterlijk vijf dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, is dit mogelijk vanaf vier weken voor de datum van verhuizing. Als u vanuit onze gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk vijf dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente Daarvoor is het noodzakelijk dat u persoonlijk langskomt bij het loket burgerzaken. Bij Verhuizen naar het buitenland leest u wat u moet doen. Direct regelen: Digitaal Geef uw verhuizing snel en gemakkelijk online door met DigiD. Mijn verhuizing online doorgeven Persoonlijk Wilt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven? Maak dan eerst een afspraak. Maak een afspraak Geef toestemming om iemand op uw adres in te laten schrijven. Verklaring van inwoning (pdf) Pdf-documenten Mijn verhuizing doorgeven (pdf)  Datum van adreswijziging Geeft u een verhuizing in de toekomst door? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging. Als u na de verhuizing uw adreswijziging doorgeeft, dan is de datum van verhuizing ook de datum van adreswijziging. U moet dit dan wel binnen vijf dagen na verhuizing aan ons doorgeven. Geeft u het later door, dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente de officiële datum van adreswijziging. Het is belangrijk om uw verhuizing op tijd door te geven. Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. Voorkom dat wij uw adresgegevens niet aan kunnen passen en geef alle gegevens door die wij nodig hebben. Zie daarvoor ‘Wat heb ik nodig?’. Wie mag de verhuizing doorgeven? De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven: iedereen van 16 jaar en ouder (voor zichzelf) samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners (voor elkaar, alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen) de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen) meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen) de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven Iemand machtigen Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie: 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).'  Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.Of maak gebruik van het machtigingsformulier bij 'direct regelen'. Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien: zijn of haar geldige identiteitsbewijs; (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs; een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen; de ondertekende machtigingsbrief.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties