Resultaten

231 - 239 van de 239 Resultaten
Toon producten van De Ronde Venen
 • Wonen in een recreatieverblijf

  Inschrijven in de Basisregistratie Personen en wonen in een recreatieverblijf Volgens de Wet basisregistratie personen bent u verplicht om u in te schrijven op het adres waar u daadwerkelijk woont. Dat moet u ook doen als u in een recreatieverblijf woont. Als u zich niet inschrijft op het adres waar u daadwerkelijk woont, dan loopt u risico om een boete te krijgen. Bovendien is het voor de gemeente belangrijk om te weten waar iemand woont, bijvoorbeeld in geval van een calamiteit. Als de gemeente uw inschrijving in de Basisregistratie Personen accepteert, betekent dat niet dat de gemeente uw inschrijving in een recreatieverblijf goedkeurt of dat het is toegestaan om in het recreatieverblijf te wonen.

 • Precarioheffing

  Om welk bedrag gaat het? In totaal krijgt één huishouden/bedrijf in 2019 €180,56 terug van de gemeente. Dit bedrag bestaat uit: De vergoeding voor precario waterbedrijven: €140,56 (= vergoeding tot en met 2019). De vergoeding voor precario op gas en elektra: €40,00 (= vergoeding over 2019). Heeft u geen korting voor de precarioheffing op uw gemeentebelastingen ontvangen? Vraag dan alsnog de korting aan bij de gemeente door een e-mail te sturen naar gemeente@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 1616. De gemeente berekent dan of u toch recht heeft op korting. Zo ja, dan krijgt u alsnog uw geld terug. Vanaf 2020 verrekent de gemeente de vergoeding ‘precario waterbedrijven’ direct met Vitens Dat betekent dat u vanaf 2020 de korting ‘waterleidingbedrijven’ van ongeveer € 65,00 niet meer op uw aanslag gemeentebelasting ziet. U betaalt dit bedrag dan immers ook niet aan Vitens. Daarom ontvangt u ook geen korting meer van de gemeente. Op uw aanslag gemeentebelastingen van 2020 krijgt u nog wel een korting voor precario op gas en elektra Dat is een vergoeding van €40 per jaar. Vanaf 2022 vervallen alle precarioheffingen Dat betekent dat u vanaf dat moment geen precarioheffing meer hoeft te betalen. U krijgt dan hiervoor ook geen korting meer op uw aanslag gemeentebelastingen.

 • Kerstbomen inleveren

  Na de feestdagen verzamelt de gemeente oude kerstbomen. Op woensdag 6 januari 2021 kunt u de kerstbomen inleveren op verschillende locaties in de gemeente. Voor elke kerstboom die wordt ingeleverd, ontvangt u € 0,50. De kerstbomen graag aanleveren zonder kruis, spijkers of kluit. Bij de verzamelpunten nemen wij uiteraard de coronamaatregelen in acht. Wij vragen iedereen die bomen komt inleveren, dit ook te doen. Houd afstand en geef elkaar de ruimte.  Abcoude Locatie Tijd Afvalbrengstation Bovenkamp 13.00 uur - 15.00 uur Amstelhoek Locatie Tijd Piet Heinlaan, nabij vijver 13.00 uur - 13.45 uur Menno Simonszstraat, hoek Mennonietenbuurt 13.45 uur - 14.00 uur Baambrugge Locatie Tijd Ichthus School, pr. Margrietstraat  13.00 uur - 15.00 uur De Hoef Locatie Tijd Merelslag, nabij speelplaats aan De Hoef Oostzijde 13.00 uur - 14.00 uur Mijdrecht Locatie Tijd Diamant, ter hoogte van rioolgemaal 13.00 uur - 15.30 uur Paltrok, grasveld bij Viergang 13.00 uur - 15.30 uur Parkeerterrein aan de Grutto 13.00 uur - 16.00 uur Zuster den Hertoglaan, oude marktplein 13.00 uur - 13.30 uur Pimpernel, bij brug naar Walstro 13.45 uur - 14.30 uur Vinkeveen Locatie Tijd Loopveltweg, bij trapveld met glasbak 13.00 uur - 15.30 uur Winkelcentrum Zuiderwaard, parkeerterrein, ingang Plevierenlaan 13.00 uur - 16.00 uur Vinkeveld: Voorbancken/Mijdrechtse Dwarsweg 13.00 uur - 14.30 uur Waverveen Locatie Tijd Selijnsweg, nabij speelplaats 14.30 uur - 15.30 uur Wilnis Locatie Tijd Julianastraat hoek Raadhuisstraat 13.00 uur - 13.45 uur Pieter Joostenlaan (CSW) 13.00 uur - 16.00 uur Hoek Veenman/Mandemaker 14.00 uur - 14.45 uur Heeft u méér dan 20 kerstbomen? Dan komt de gemeente die bij u ophalen, als u dit voor dinsdag 5 januari 2021, 15.00 uur aanvraagt via onderstaande knop. Nu meer dan 20 kerstbomen aanmelden om te laten ophalen, zonder inloggen Nu meer dan 20 kerstbomen aanmelden om te laten ophalen, met DigiD

 • Ruimtebehoefteonderzoek

  De gemeente beschikt over zes bedrijventerreinen. Het gaat om twee terreinen in Abcoude (Hollandse Kade en Bovenkamp), één in Baambrugge (Baambrugge Noord), twee in Vinkeveen (Spoorlaan en Voorbancken) en één in Mijdrecht (Bedrijventerrein Mijdrecht). De terreinen huisvesten een belangrijk deel van het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB), maar ook grote, (inter)-nationale spelers. De zes terreinen bieden samen werk aan circa 6.500 mensen, verdeeld over 630 bedrijven in diverse sectoren. Goed voor 36% van het totaal aantal arbeidsplaatsen. Uit de macro-economische prognose en de online marktpeiling onder ondernemers uit De Ronde Venen blijkt dat er behoefte is aan uitbreidingsruimte. Uit de online marktpeiling destilleren we een ruimtevraag op korte termijn (5 jaar) van circa 5,5 hectare. We verwachten vooral dat grootschalige bedrijven van 0,5 hectare of groter ‘knel’ (komen te) zitten. Deze bedrijven zijn op dit moment vooral gevestigd op Bedrijventerreinen Mijdrecht of op een solitaire locatie in het buitengebied. De bedrijven zijn honkvast en blijven bij voorkeur in de huidige kern/gemeente gevestigd. De leegstand is onder/rond frictieniveau en er is nauwelijks beschikbaar aanbod aan bedrijventerreinareaal. Daarom wil de gemeente De Ronde Venen inzetten op het realiseren van 12 hectare netto bedrijventerreinareaal binnen de gemeente. Er wordt hiervoor een locatie gezocht, bij voorkeur grenzend aan Bedrijventerrein Mijdrecht. Hiervoor gaan we de lobby aan in de regio en met de provincie Utrecht in gesprek. Tevens zetten we in op kwaliteitsverbetering op de bestaande bedrijventerreinen. Uit externe expertise van Stec groep is gebleken dat we op de bestaande bedrijventerreinen samen met het bedrijfsleven 1,5 hectare ruimtewinst kunnen boeken, bijvoorbeeld door het verhogen van panden. Er komt een bedrijventerreinstrategie in 2020, waarbij per bedrijventerrein de te ondernemen acties voor het toekomstbestendig houden zijn bepaald. Ook heeft het college van B&W besloten niet actief te gaan inzetten op het creëren van Blueport Amstelhoek. We constateren dat er in 2019 nauwelijks marktvraag is voor water-/kadegebonden bedrijvigheid. Daarmee komt de haalbaarheid van de Blueport Amstelhoek verder onder druk te staan. Wilt u zich vestigen of uitbreiden? Neem contact met ons op via bedrijven@derondevenen.nl.

 • Dementievriendelijk

  Documentaire Voor informatie en voorlichting hebben wij vanwege het coronavirus, naar een alternatief gezocht. Dat is een documentaire geworden over de verschillende fasen van dementie. Van ‘er is iets niet pluis’ tot de laatste fase op een gesloten afdeling. ‘De fasen van dementie’ schetst een indringend en ontroerend portret van het verloop van deze aandoening bij mevrouw Bogers die hiervoor twee jaar lang gevolgd is. Freek Gillissen van het Alzheimer Centrum Amsterdam geeft als afsluiting van elk van de vier afleveringen een toelichting bij de beelden. De documentaire is gebaseerd op een uitgebreidere documentaire RTV Rijnmond en tot stand gekomen dankzij de Alzheimer Cafés De Ronde Venen, en Alzheimer Nederland. Via ons YouTube-kanaal kunt u de documentaire, bestaande uit 4 afleveringen, bekijken.  Documentaireserie 'De fasen van Dementie' Bekijk hier de promo van de documentaireserie: https://www.youtube.com/watch?v=3So50lJxV6s  Aflevering 1 Bekijk hier de eerste aflevering: https://www.youtube.com/watch?v=-puaSMHnVLQ&t=4s  Aflevering 2 Bekijk hier de tweede aflevering: https://www.youtube.com/watch?v=OL40dFVzp4U&t=86s  Aflevering 3 Bekijk hier de derde aflevering: https://www.youtube.com/watch?v=LaH6-mBd_X0&t=15s  Aflevering 4 Bekijk hier de vierde aflevering: https://www.youtube.com/watch?v=ZI7kwgndOps&t=8s  Voorlichting Met voorlichting over dementie proberen we zoveel mogelijk mensen te informeren over: wat is dementie? welke vormen zijn er? hoe herken je dementie? hoe je kunt omgaan met iemand met dementie? Niet alleen een naaste, maar ook iemand die je tegenkomt op straat, in een winkel, of via je werk. Want als iemand op begrip en zo nodig hulp kan rekenen, kan hij of zij langer blijven meedoen in de samenleving. Themapagina’s 3 à 4 keer per jaar verschijnt er een pagina over dementie in de krant.   Bijeenkomsten Daarnaast worden er gerichte activiteiten georganiseerd, zoals de Alzheimercafés in Abcoude en Vinkeveen. Met grote dank aan de vrijwilligers die hier veel tijd in steken. Inwoners met dementie komen hier, hun mantelzorgers en vaak ook zorgverleners. Er is altijd een inhoudelijk programma over een bepaald thema. Maar mensen komen ook voor de sociale contacten en om ervaringen uit te wisselen. Mantelzorgers Om dementievriendelijk te worden is ook aandacht voor mantelzorgers belangrijk. Mantelzorgers verdienen ons grootste respect. Zij verrichten zoveel werk om het leven van degene die zij verzorgen draaglijker te maken. In dit verband iemand met dementie, maar mantelzorg strekt zich natuurlijk ook uit over andere aandoeningen en beperkingen. Wij proberen mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen met informatie en respijtzorg, maar ook voor een cursussen en een luisterend oor. Een keer per jaar tonen we onze dankbaarheid via de mantelzorgwaardering, een cadeautje als dank voor alles wat zij doen. Bij de welzijnsstichting Tympaan-De Baat werkt een mantelzorgmakelaar die mantelzorgers zoveel mogelijk helpt bij alles wat zij nodig hebben. Informatie is te vinden op www.mantelzorgderondevenen.nl 

 • Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

  Er is in Nederland geen verschil meer tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. Bij de huwelijksceremonie moet het ja-woord gegeven worden, bij een geregistreerd partnerschap is dat niet verplicht. De gang van zaken op de grote dag is verder precies hetzelfde, dit geldt ook voor de kosten. Het huwelijk wordt wereldwijd erkend, een geregistreerd partnerschap wordt niet in alle landen geaccepteerd. Als u gaat trouwen, meldt u uw trouwplannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. U kunt uw trouwplannen al 1 jaar voor uw trouwdag melden. De laatste mogelijkheid is 2 weken voor uw huwelijk. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen. Maar let op: Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houdt u er rekening mee dat 2 weken dan te kort kunnen zijn. Verschillende ceremonies Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn als u elkaar het jawoord geeft. De getuigen moeten meerderjarig zijn. Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden voor ceremonies. Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap Minstens één van de partners moet wonen in gemeente De Ronde Venen. Een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap is mogelijk op donderdagochtend om 09.00 uur of 09.30 uur. De duur van de ceremonie is maximaal 10 minuten. Er is geen persoonlijke toespraak van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij deze ceremonie mogen alleen het (bruids) paar en de getuigen (minimaal 2, maximaal 4) aanwezig zijn. Bescheiden ceremonie huwelijk/geregistreerd partnerschap Deze ceremonie is mogelijk op maandagmiddag om 14.00 uur of vrijdagochtend om 10.00 uur. Het maximaal aantal aanwezigen is 10 personen (inclusief bruidspaar, getuigen en kinderen, ongeacht de leeftijd). De duur van de ceremonie is maximaal 15 minuten. U kunt geen voorkeur opgeven voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Er is geen persoonlijke toespraak van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Uitgebreide ceremonie huwelijk/geregistreerd partnerschap Deze ceremonie is mogelijk van maandag t/m zaterdag in de trouwzaal van het gemeentehuis of op een andere officiële huwelijkslocatie. U kunt ook een eigen locatie eenmalig als huwelijkslocatie laten aanwijzen. Bij de ceremonie in de trouwzaal van het gemeentehuis mogen maximaal 20 personen aanwezig zijn (inclusief bruidspaar, getuigen en kinderen, ongeacht de leeftijd). De duur van de ceremonie is maximaal 45 minuten. U kunt een voorkeur opgeven voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) De babs houdt een persoonlijke toespraak en neemt hiervoor tijdig contact met u op. Sinds 1 januari 2018 trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen.   Wij brengen administratiekosten in rekening als u uw huwelijk / geregistreerd partnerschap annuleert, nadat de melding voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap heeft plaatsgevonden.  Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan online melden met DigiD

 • Wie kent een Rondeveense Topper?

  Goed voorbeeld doet goed volgen Gemeente De Ronde Venen wil kinderen die zich maatschappelijk inzetten en daarmee een voorbeeld zijn voor hun omgeving en anderen in het zonnetje zetten. Dat zijn tenslotte toppers en die verdienen onze waardering. Door betrokken te zijn bij de mensen om ons heen inspireer je andere kinderen en draag je bij aan een samenleving waarin we voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. Natuurlijk is elke prestatie op zich al bijzonder, maar er zijn altijd prestaties die zich onderscheiden en bovengemiddeld bijzonder zijn. Hiervoor verdient het kind een Rondeveense Topper! Wie zijn Rondeveense Toppers? Kinderen die inspireren, die iets bijzonders doen waardoor ze anderen motiveren. Bijvoorbeeld door zich in te zetten als vrijwilliger of door met een actie geld op te halen voor een goed doel. Of door op een bijzondere manier en met veel inzet aandacht te vragen voor een maatschappelijk thema. Dat zijn Rondeveense Toppers. Wie komen in aanmerking voor een Rondeveense Topper? Kinderen tot 14 jaar kunnen een Rondeveense Topper ontvangen. Iedereen kan een kind voordragen. Je kan niet jezelf voordragen. Alle aanmeldingen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie, waarna de indiener en de ouders van het kind op de hoogte worden gesteld van een nominatie. Wanneer een kind niet wordt genomineerd door de beoordelingscommissie, krijgt alleen de voorsteller bericht. Kinderen die worden voorgedragen ontvangen dus niet automatisch een nominatie. De inzet van het kind moet toetsbaar en onderscheidend zijn. Om teleurstelling bij de kinderen te voorkomen is het belangrijk dat de aanmelding geheim blijft voor het betreffende kind. De inschrijving sluit op vrijdag 13 november 2020. Wanneer wordt de Rondeveense Topper uitgereikt? In verband met de maatregelen rondom het coronavirus wordt de uitreiking anders ingevuld dan normaal. Vanaf eind januari zullen wij iedere week een Rondeveense Topper online in het zonnetje zetten, aangezien een gezamenlijke bijeenkomst niet mogelijk is. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.  Nominatie Wilt u een bijzonder kind nomineren? Meld hem of haar dan aan door een mail te sturen naar h.vanofferden@derondevenen.nl. Let op: Vermeld duidelijk alle onderstaande informatie in de e-mail. Onvolledige aanmeldingen vertragen het proces aanzienlijk. o Uw volledige naam o Uw e-mailadres en telefoonnummer o Naam en leeftijd van het kind o Waarom verdient dit kind een Jeugdlintje? (uitgebreid beschrijven wat het kind heeft gedaan) o Wat voor effect heeft dit gehad? o Waarom is het kind een voorbeeld voor anderen? o Waarom is dit een bijdrage aan een samenleving waarin we voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken? o Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de ouders. o Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon voor wie het kind deze actie heeft uitgevoerd (individueel persoon of organisatie - diegene die het verhaal kan bevestigen)

 • Bediening bruggen

  De Angstel: Hulksbrug, Heinkuitenbrug en Derde brug (Abcoude) 16 april t/m 31 mei dagelijks:09.00–12.30 uur, 13.30 -16.30 uur, 17.30–19.00 uur 1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–16.30 uur, 17.30–20.00 uur 1 sept. t/m 15 okt dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–16.30 uur, 17.30–19.00 uur 16 okt. t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij) * 09.00–16.30 uur 16 okt. t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening Voor bediening drukken op de rode knoppen. Wachttijd kan oplopen tot een halfuur. * Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16.   Dorpsbrug en Donkervlietsebrug in Baambrugge 16 april t/m 31 mei dagelijks:09.00–12.30 uur, 13.30–19.00 uur 1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–20.00 uur 1 sept. t/m 15 okt dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–19.00 uur 16 okt. t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij) * 09.00–16.30 uur 16 okt. t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening Voor bediening drukken op de rode knoppen. Wachttijd kan oplopen tot een halfuur. * Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16. Het Gein: Dorpsbrug (Abcoude) 16 april t/m 31 mei dagelijks:09.00–12.30 uur, 13.30–16.30 uur, 17.30–19.00 uur 1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–16.30 uur, 17.30–20.00 uur 1 sep t/m 15 okt dagelijks 09.00–12.30 uur, 13.30–16.30 uur, 17.30–19.00 uur 16 okt t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij) * 09.00–16.30 uur 16 okt t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening Voor bediening drukken op de rode knoppen. Wachttijd kan oplopen tot een halfuur. * Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16. De Winkel: Nellesteinsebrug, Botholsebrug 16 april t/m 31 mei dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-19.00 uur 1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-20.00 uur 1 sept t/m 15 okt dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-19.00 uur 16 okt t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij)* 09.00-16.30 uur 16 okt t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening * Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16. ** Op 4 zaterdagen vóór aanvang van het voorseizoen en 4 zaterdagen na aanvang van het naseizoen bediening op verzoek van 9-16.30 uur. Aanvragen van ma. t/m vr. (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16. De Waver: Stokkelaarsbrug, Voetangelbrug 16 april t/m 31 mei dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-19.00 uur 1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-20.00 uur 1 sept. t/m 15 okt dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30- 19.00 uur 16 okt. t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij)* 09.00-16.30 uur 16 okt. t/m 15 april zaterdag en zon en feestdagen geen bediening * Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. (0297) 29 16 16. ** Op 4 zaterdagen vóór aanvang van het voorseizoen en 4 zaterdagen na aanvang van het naseizoen bediening op verzoek van 9-16.30 uur. Aanvragen van ma. t/m vr. (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de gemeente De Ronde Venen, T. (0297) 29 16 16. Kromme Mijdrecht: Oude spoorbrug De Hoef 16 april t/m 15 okt. ma t/m vrij 07.00-21.00 uur 16 april t/m 15 okt. zaterdag 07.00-13.00 uur, 14.00-21.00 uur 16 april t/m 15 okt. zon- en feestdagen 08.00-13.00 uur, 14.00-20.00 uur 16 okt. t/m 15 april ma t/m vrij 08.00-19.00 uur 16 okt. t/m 15 april zaterdag 08.00-13.00 uur 16 okt. t/m 15 april zondag geen bediening Oproepen van de brugwachter via een drukknop bij de brug. Als er na 15 minuten nog geen bediening is dan kunt u bellen met T. 06 51 56 96 35. * Bediening op verzoek, aanvragen op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur bij de brugwachter De hoef, via T. 06 51 56 96 35. Overzetbrug 1 jan. t/m 31 dec. dagelijks 00.00-24.00 uur Brug wordt handmatig bediend door drukknop op remmingwerk bij brug. Landverkeer: Tussen 20.00 – 6.00 uur brug open voor scheepvaart en gesloten voor landverkeer (fietsers). Tussen 20.00 – 22.00 uur brug bedienbaar voor landverkeer door middel van knop op brug. Tussen 22.00 – 6.00 uur brug niet bedienbaar voor landverkeer en brug staat open voor scheepvaarverkeer. Brug heeft beroepsvaart. Ringvaart: Dorpsbrug Mijdrecht, Steffensbrug, Hefbrug Rondweg, Burgemeester Voogtbrug Wilnis, Heinoomsbrug Wilnis 16 april t/m 31 mei dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur 1 juni t/m 31 aug. dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-20.00 uur 1 sept. t/m 15 okt. dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur 16 okt. t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij)*09.00-16.30 uur 16 okt. t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening Oproepen van de brugwachter via een drukknop bij de brug. Als er in Mijdrecht na 15 minuten nog geen bediening is dan kunt u bellen met T. 06 10 46 77 21. Als er in Wilnis na 15 minuten nog geen bediening is dan kunt u bellen met T. 06 10 70 96 40. * Bediening aanvragen van ma. t/m vr (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10.00 uur op T.: (0297) 29 16 16. Spoordijkbrug 1 jan. t/m 31 dec.  dagelijks 07.30-22.00 uur, zelfbediening via drukknop bij brug Vinkeveense plassen Gemeenlandse Vaartbrug, Middenweteringbrug, Heulbrug en Geuzenbrug 16 april t/m 15 juni dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-20.00 uur 16 juni t/m 31 aug ma t/m do* 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-22.00 uur 16 juni t/m 31 aug vrij t/m zo* 09.00-12.30 uur, 13.30-22.00 uur (extra brugbediening) 1 sept t/m 15 okt dagelijks* 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-20.00 uur 16 okt t/m 15 april ma t/m vrij **09.00-12.30 uur, 13.30-17.00 uur 16 okt t/m 15 april zaterdag **09.00-13.00 uur 16 okt t/m 15 april zon- en feestdagen geen bediening * Als er tijdens bedieningstijden geen bediening is dan kunt u bellen met T. 088 61 91 201. ** Voor de Gemeenlandse Vaartbrug en de Middenweteringbrug de brugwachter oproepen met een drukknop bij de brug. Voor de Heulbrug de brugwachter oproepen door een €2,00 munt in een automaat te doen. Als er na 30 minuten nog geen bediening is dan kunt u bellen met T. 06 10 70 96 40. Waverveen: Waverbrug 16 april t/m 31 mei dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur 1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-20.00 uur 1 sep t/m 15 okt dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-19.00 uur 16 okt t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij) *09.00-16.30 uur 16 okt t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening * Bediening aanvragen van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen, voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16. Geer: Oudendambrug, Hoek van Spengen 16 april t/m 31 mei dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur 1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur 1 sep t/m 15 okt dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur 16 okt t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij) * 09.00-16.30 uur 16 okt t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening * Bediening aanvragen van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0346 24 10 34. Pontveer Nessersluis 1 jan t/m 31 dec ma t/m vrij 06.00-20.00 uur 1 april t/m 31 okt zaterdag en zondag 09.00-20.00 uur 1 nov t/m 31 maart zaterdag en zondag 09.00-18.00 uur Feestdagen open als op zondag in die periode met uitzondering van 1e kerstdag en nieuwjaarsdag, koningsdag wordt niet als feestdag gerekend. Bediening op afroep tijdens bedrijf. Tarief pontveer Enkele reis Kortingskaart 10x Kortingskaart 10 x bewoners Nessersluis Voetganger  €0,50  €3,60  €3,60 Fiets, tandem, brom- snorfiets (incl. aanhanger)  €0,70  €4,40  €4,00 Auto en motor  €1,60  €11,30  €9,00 Vrachtauto, tractor en bestelbus  €2,00  €14,50  €12,00 Waverveen: Waverbrug 16 april t/m 31 mei dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-16.30 uur, 17.30-19.00 uur 1 juni t/m 31 aug dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-20.00 uur 1 sep t/m 15 okt dagelijks 09.00-12.30 uur, 13.30-19.00 uur 16 okt t/m 15 april op verzoek (ma t/m vrij) *09.00-16.30 uur 16 okt t/m 15 april zaterdag en zon- en feestdagen geen bediening * Bediening aanvragen van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen): minimaal 1 dag tevoren aanvragen, voor 10 uur bij de Gemeente De Ronde Venen, T. 0297 29 16 16. Demmerikse sluis/brug, Proosdijersluis, Pondskoekersluis, Oudhuijzersluis Waternet beheert de sluizen in De Ronde Venen. Meer informatie over openingstijden vindt u op vinkeveen.nu. Contactgegevens van de sluizen: Demmerikse sluis Vinkeveen en brug: 0297-262540 Proosdijersluis Vinkeveen: 0294-283383 Pondskoekersluis Mijdrecht: 0297-593313 Oudhuijzersluis Wilnis: 0348-402098

 • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden: vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht. omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen: bij een grote afwijking van het bestemmingsplan als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen bij een monument. Meer hierover vindt u bij 'Monument, vergunning' het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid Als u een omgevingsvergunning bouwen aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze: U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties