Resultaten 231 - 240 van 248 resultaten

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. U kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als: uw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en; u hebt geen ander document om uw juiste gegevens aan te tonen. Verschil verklaring onder ede en belofte De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

 • Luchtruim gebruiken

  Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.  Vliegen met een drone Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone. Ballons U hebt meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloedt.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Er zijn drie soorten kaarten. Bestuurderskaart U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt zelf auto rijden. Passagierskaart  U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit. Instellingenkaart  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Melding woon- en leefomgeving

  Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente. Spoed Bij gevaar voor mens, dier en milieu kunt u 24 uur per dag de politie bellen. 112 of 0900-8844. De politie stelt de plek na aankomst direct veilig en zorgt ervoor dat er maatregelen worden genomen. De politie zoekt contact met de verantwoordelijke eigenaar van de gevaarlijke plek, gemeente, het hoogheemraadschap, rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, enz. Kabels en leidingen werkzaamheden?

 • Verloren of gevonden voorwerpen melden

  Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. Let op: U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat. Wij hebben geen online website om te kijken of uw verloren voorwerp is aangemeld. Na uw aanmelding via online digitaal kijken wij of uw voorwerp is gevonden. Deze kan bij ons of bij de vinder thuis in bewaring zijn. Wilt u zonder registratie snel weten of uw verloren voorwerp hier is afgegeven/ gevonden is, vult u het 'Is mijn voorwerp gevonden' formulier in. Als u uw gevonden of verloren voorwerp wilt aangeven/ registreren gebruikt u het onderstaande formulier met DigiD.

 • Disabled person’s parking card

  What is it? With a disabled person’s parking card you can park at disabled parking spaces in all EU-member states, Liechtenstein, Norway, Iceland and Switzerland . It is important to remember that you must keep to the motoring laws and restrictions on parking in the different countries. A medical authority will examine your disability. The municipality will decide which medical authority will provide this examination. There are three types of cards: A driver’s card For at least a period of 6 months, you are unable to walk further than 100 meters on your own. Even with the help of crutches or a walking stick. You are able to drive. A passenger’s card For at least a period of 6 months, you are unable to walk further than 100 meters on your own. Even with the help of crutches or a walking stick. You are unable to drive on your own. You are dependent of the help of a passenger. An institution card An institution that takes care of a healthcare facility, can obtain a card for the residents of the facility.

 • Vrijwilligersverzekering

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit houdt in dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen. Dit geldt niet voor vrijwilligers die zich via een organisatie inzetten. Bijvoorbeeld als een vrijwilliger en een organisatie elkaar op een digitaal platvorm vinden en er werkzaamheden worden verricht. De gemeente heeft een basis en pluspakket afgesloten. Uitleg VNG vrijwilligersverzekering

 • Informatie opvragen (Wob-verzoek)

  Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website. Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in. Het is mogelijk om een 'informatie verzoek' te doen voor niet openbaar gemaakte documenten. Hier hebben wij een speciaal formulier voor. Dit is voor beide partijen, gemeente en aanvrager een snelle procedure. Het Wob verzoek heeft een juridische procedure met termijnen.

 • Bouwtekening aanvragen

  Er is een verschil tussen het inzien van een bouwtekening uit het archief of het inzien van een bouwtekening van een omgevingsvergunning die in de aanvraag en ter inzage procedure zit. Bouwtekening inzien die in procedure of in aanvraag is? Omgevingsvergunning? Bouwtekeningen van een project of bijvoorbeeld van uw buren die hun woning of eigendommen gaan verbouwen / uitbreiden kunt u inzien via omgevingsvergunning inzien. Deze bouwtekeningen inclusief het plan zijn zonder kosten in te zien. Formulier bouwtekening aanvragen Met het formulier bouwtekening aanvragen doet u een aanvraag voor het inzien van een bouwtekening die niet meer in procedure is. Bijvoorbeeld als u uw huis wilt gaan verbouwen en de bouwtekeningen opvraagt op de constructie van het huis te bekijken. Uw aannemer is vaak naar deze bouwtekeningen van uw huis op zoek. Belangrijk om te weten is dat deze aanvraag geld kost.