Resultaten

251 - 258 van de 258 Resultaten
Toon producten van Bergeijk
 • Verhuizing doorgeven

  Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Verhuizen naar het buitenland staat vermeld wat u moet doen. Als u te laat bent met het doorgeven van uw verhuizing, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.Verhuizing doorgeven met DigiD Afspraak maken

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is. Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Duiven laten uitvliegen

  Als u uw duiven wilt loslaten, moet u er rekening mee houden dat duiven niet altijd mogen uitvliegen. In het voorjaar zorgen wilde duiven namelijk vaak voor schade aan de akkers van boeren. Daarom kan de gemeente een periode vaststellen waarin u uw duiven binnen moet houden, zodat jagers het aantal wilde duiven kunnen uitdunnen. Die periode kan een week duren, maar bijvoorbeeld ook een dag per week. De gemeente overlegt vooraf met postduifverenigingen hierover. Als u uw duiven in dezelfde periode wilt laten uitvliegen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Bijzondere bijstand

  Als u geen of weinig eigen middelen heeft en voor extra noodzakelijke kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Onder ‘middelen’ verstaan we zowel inkomen als vermogen. Het moet dus wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt. En het moet gaan om kosten die niet tot uw normale levensonderhoud horen. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten als gevolg van: Uw leefsituatie Uw ziekte Uw medische beperkingen Maar ook andere bijzondere omstandigheden kunnen tot deze noodzakelijke kosten leiden De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten voert de bijzonder bijstand uit voor de Kempengemeenten.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid. Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar. Direct online geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. Naast een welstandstoets wordt er ook een bestemmingsplantoets uitgevoerd om te bekijken of het bouwplan past binnen de kaders.

 • Beschermd wonen (Wmo)

  Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Voorbeelden hiervan zijn: Een psychiatrische ziekte autisme ADHD niet-aangeboren hersenletsel Het uitgangspunt van beschermd wonen is dat mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld vanwege één van de bovengenoemde aandoeningen, daarbij worden geholpen. Dit kan in combinatie met 24-uurs toezicht en bescherming. Het doel is dat zij weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Doorstroming wordt nagestreefd naar bijvoorbeeld (lichtere) vormen van ambulante begeleiding. De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen.  Voor de gemeente Bergeijk is de gemeente Eindhoven aangewezen als Centrumgemeente. De gemeente Eindhoven ontvangt van het Rijk het geld voor de financiering van beschermd wonen. Als er een indicatie aan u wordt afgegeven voor beschermd wonen, dan ontvangt u een beschikking. Deze ontvangt  u van de gemeente Eindhoven. Ook zorgt de gemeente Eindhoven voor de financiële afwikkeling van beschermd wonen. 

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent; u getrouwd bent met de moeder; u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden. Direct een afspraak maken voor de erkenning van een ongeboren kind

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties