Resultaten

271 - 280 van de 318 Resultaten
Toon producten van Noordwijk
 • Reizen met kinderen

  Uw kind moet een geldig reisdocument hebben. Dit geldt voor elk land van bestemming, ongeacht de leeftijd van uw kind. Het paspoort is in alle landen te gebruiken als geldig reisdocument voor uw kind. In sommige landen kan uw kind met een identiteitskaart reizen. Kind jonger dan 18 jaar  Als uw kind jonger dan 18 jaar is, houdt u dan rekening met extra regels en uitgebreide controles door de Koninklijke Marechaussee aan de grenzen. De marechaussee vraagt om een geldig reisdocument. Ook controleert de Koninklijke Marechaussee ouders die alleen met een kind het Schengengebied in of uit reizen. Het kan zijn dat u hiervoor toestemming nodig hebt. Dit gebeurt om internationale kinderontvoering tegen te gaan. Kijk voor meer informatie op defensie.nl

 • Afvalwater lozen

  Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen in het riool? Dan moet u dit melden of een vergunning aanvragen. Online een melding doen of vergunning aanvragen via aimonline.nl (eHerkenning) Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Meer informatie Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100.

 • Ligplaatsvergunning aanvragen

  Voor het aanleggen van een boot heeft u een ligplaatsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Leidsevaart Als u een woonboot koopt met een ligplaats aan de Leidsevaart in de woonplaats Noordwijkerhout, moet u de vergunning van de vorige eigenaar laten overschrijven op uw naam. Overschrijving van een ligplaats aan de Leidsevaart mag alleen als een ligplaats wordt overgenomen en onmiddellijk wordt ingenomen met een woonschip binnen de maten van de ligplaats. Nieuwe ligplaatsen worden niet uitgegeven. Zo schrijft u een vergunning over: U stuurt een brief met het verzoek de vergunning te mogen overnemen, hierop vermeldt u de NAW-gegevens van u als nieuwe eigenaar. U stuurt een kopie van de koopovereenkomst voor de woonboot. U stuurt een kopie van de vergunning van de vergunninghouder (vorige eigenaar). De akte hoeft nog niet te zijn gepasseerd, wel moet duidelijk zijn dat dit op korte termijn gebeurt. Dinsdagse Wetering (De Schie) Er zijn op dit moment geen ligplaatsen vrij aan de Dinsdagse Wetering (De Schie) in de woonplaats Noordwijk. Als er een ligplaats vrijkomt, zullen wij dit bekend maken in onze gemeenteberichten. U kunt zich dan inschrijven voor een ligplaats, bij meerdere inschrijvingen wordt er een loting gehouden. Er is geen wachtlijst.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

  U kunt als Nederlander in het buitenland trouwen. Het land waar u wilt trouwen, kan om toestemming van uw gemeente vragen. De gemeente kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken. Woont u in het buitenland en wilt u daar trouwen? Uw laatste woongemeente in Nederland kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken.  Wilt u weten of u zo'n internationaal document nodig heeft? En welk precies? Neem dan contact op met de ambassade van dat land. Weet u al in welke buitenlandse plaats u wilt trouwen? Dan kunt u ook contact opnemen met de burgerlijke stand van die plaats.  Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbesthoudend bouwmateriaal verwijderen? Dan moet u dit altijd melden, ook als u vergunningvrij mag (ver)bouwen. Online een melding doen via omgevingsloket.nl Asbesthoudend huishoudelijk afval Als u asbesthoudend huishoudelijk afval gaat afvoeren, zoals bepaalde vloerbedekking of vloertegels, dan kunt u het afval naar de milieustraat brengen. Inwoners van de woonplaats Noordwijk kunnen naar de milieustraat te Katwijk (vergeet uw milieupas niet). De inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk kunnen naar de milieustraat te Noordwijkerhout (vergeet uw legitimatiebewijs niet). Asbest bevattend huishoudelijk afval dat bij de milieustraat wordt aangeboden, dient: dubbel verpakt te zijn in speciale afvalzakken, deze zakken kunnen gratis worden afgehaald bij de milieustraat; niet groter te zijn dan 1 bij 1 meter en zwaarder dan 25 kilo; de oppervlakte aan materiaal niet meer te bedragen dan 35 m2. Meer informatie Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100. 

 • Dode, gewonde of zwervende dieren

  Ziet u in de openbare ruimte kleine dode dieren zoals vogels, eenden of huisdieren? Meld dit dan via Fixi, zodat wij deze kunnen ophalen. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe u een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Online een klein dood dier melden via fixi.nl Grote dode dieren zoals herten of reeën Ziet u in de openbare ruimte grote dode dieren zoals herten of reeën? Neem dan contact op met Meldnummer 144 Red een dier. Dan wordt de Dierenpolitie ingeschakeld. Gewonde, mishandelde of zwervende dieren Ziet u in de openbare ruimte gewonde, mishandelde of zwervende dieren? Neem dan contact op met Meldnummer 144 Red een dier. Dan wordt de Dierenambulance of de Dierenbescherming ingeschakeld. Huisdieren Overleden huisdier  Als uw huisdier is overleden, haalt de gemeente uw huisdier niet op. U kunt uw huisdier: Wegbrengen naar de milieustraat. Laten ophalen door de dierenambulance. Laten begraven of cremeren bij een dierencrematorium. Zelf begraven in uw eigen tuin of op eigen grond (dus niet bij huurwoningen en grond in erfpacht). Hiervoor moet voldoende ruimte zijn. Om risico’s voor volksgezondheid, diergezondheid en milieu tot een minimum te beperken, moet u uw huisdier voldoende diep begraven (minstens 75 centimeter). Neem voor overleden paarden contact op met Rendac. Vermiste en gevonden (levende) huisdieren Is uw huisdier vermist of heeft u een gevonden (levend) huisdier gevonden? Neem dan contact op met Stichting Amivedi of Dierenasiel Offem. Dode huisdieren gevonden door de gemeente Als wij een dood huisdier vinden, kijken we of het dode huisdier is gechipt. Zo ja, dan wordt er contact opgenomen met de eigenaar. Zo nee, dan wordt er een foto gemaakt van het huisdier. Bel voor de foto met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

 • Algemene gehandicaptenparkeerplaats

  Een algemene gehandicaptenparkeerplaats (GPP) is niet aan een kenteken gekoppeld, maar is een parkeervoorziening waar elk voertuig met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) mag parkeren. U herkent een algemene GPP aan een blauw bord met een witte P en een wit rolstoelsymbool.  Parkeren   Als houder van een GPK mag u onbeperkt parkeren op een algemene GPP. Gebieden met betaald parkeren  In gebieden met betaald parkeren kan binnen de gemeente Noordwijk met een GPK in combinatie met een parkeerschijf de eerste 3 uur vrij geparkeerd worden. U moet uw GPK goed zichtbaar achter uw voorruit leggen tijdens het gebruik van de parkeerplaats. Gebieden met blauwe zones  In gebieden met blauwe zones mag u met een goed zichtbare GPK onbeperkt parkeren.

 • Noodfonds

  Er is een noodfonds voor inwoners van de gemeente Noordwijk die financieel in de knel raken door onverwachte kosten. U kunt een aanvraag doen als er geen andere voorzieningen zijn, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand waar u aanspraak op kunt maken. U kunt geen aanvraag doen voor betalingsachterstanden, bekeuringen of problemen die u zelf had kunnen voorkomen. Aanvraagformulier noodfonds (pdf) downloaden Voorwaarden U kunt een aanvraag doen als u in een noodsituatie zit die: acuut is; incidenteel is; van beperkte omvang is; u niet met uw inkomen of vermogen kunt betalen; niet veroorzaakt is door betalingsachterstanden of bekeuringen; niet op te lossen is met een andere aanwijsbare voorziening die passend en/of toereikend is; oplosbaar is met een éénmalige bijdrage van maximaal € 1500,-. Ook moet u aan een aantal voorwaarden voldoen voordat u voor het noodfonds in aanmerking komt. De voorwaarden zijn: U moet langer dan 6 maanden ingeschreven staan in de gemeente Noordwijk. U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. U heeft weinig financieel eigen vermogen. Aanpak Voor een aanvraag kunt u het aanvraagformulier noodfonds (pdf) downloaden en ingevuld naar ons sturen. Bij de aanvraag heeft de volgende documenten nodig: Een kopie van uw laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Een bewijs/rekening van de noodsituatie. IBAN nummer van uw betaalrekening. Laatste jaarafschrift van de spaarrekeningen/beleggingsrekeningen (ook van minderjarige thuiswonende kinderen). Termijn Na het ontvangen van een volledig ingevulde aanvraag neemt een medewerker van de gemeente Noordwijk binnen 2 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak. Na het gesprek ontvangt u als dit mogelijk is binnen 2 weken, maar uiterlijk binnen 6 weken een besluit in de vorm van een beschikking.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een betoging organiseren. Een betoging moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting moet voorop staan. Een betoging moet vooraf bij de burgemeester zijn gemeld. Een betoging moet ten minste 48 uur voor het begin van de betoging zijn gemeld bij de burgemeester. Gebruik daarvoor het kennisgevingsformulier. Formulier kennisgeving betoging (pdf) downloaden Manifestatie Een manifestatie is het openlijk en in groepsverband optreden om aan gemeenschappelijk gedeelde gedachten, gevoelens of wensen op religieus, politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar uiting te geven. Bijvoorbeeld een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Verbieden De burgemeester kan een andere plaats aanwijzen of een betoging verbieden in de volgende gevallen: als de betoging te laat is aangemeld; als er geen of onjuiste informatie is gegeven; in het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid; om te voorkomen dat ongeregeldheden ontstaan; om de gezondheid te beschermen.

 • Omwisselen minicontainer

  Inwoners van de woonplaats Noordwijk kunnen online hun minicontainer voor restafval of gft (groente-,fruit- en tuinafval) omwisselen voor een ander formaat. U kunt kiezen tussen een kleine 140 liter container of een grote 240 liter container. Inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk nemen hiervoor direct contact op met Meerlanden via +31 (0)297 38 17 17. Zij informeren u verder over de kosten en afhandeling. Online minicontainer omwisselen (DigiD) Heeft u uw aanvraag via DigiD gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk. Naar Mijn Noordwijk Voorwaarden U gebruikt de container alleen voor particulier huisafval en niet voor bedrijfsafval. Kosten Het omwisselen van een minicontainer kost niets en maakt geen verschil in de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Afhandeling Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de afvalinzameldienst Renewi. Zij sturen u een aparte bevestiging. De minicontainer wordt binnen 2 weken afgeleverd op uw huisadres. Tot die tijd kunt u de huidige container gewoon gebruiken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties