Resultaten

21 - 30 van de 292 Resultaten
Toon producten van Borger-Odoorn
 • Archeologische vondst melden

  Archeologische vondsten moet u melden. Bijvoorbeeld als u hele oude munten of vazen gevonden heeft in een bouwput. Ook als u oude voorwerpen onder water heeft gevonden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak.Voor het opgraven van archeologische voorwerpen met een metaaldetector moet u een certificaat hebben.

 • Archief van de gemeente

  In het gemeentearchief kunt u documenten terugvinden. Bijvoorbeeld de huwelijksakte van uw grootouders of historische informatie over de gemeente. Openbare akten vindt u meestal ook op de website Wiewaswie.nl.Niet alle akten zijn openbaar. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. De volgende termijnen gelden:geboorteakten: 100 jaarhuwelijksakten: 75 jaaroverlijdensakten: 50 jaarAls u op zoek bent naar informatie over uw voorouders, bijvoorbeeld omdat u bezig bent met stamboomonderzoek, kunt u veel informatie vinden op http://alledrenten.nl/gemeenten/borger-odoorn of in het Drents Archief.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden.Asbest kan voorkomen in:vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)bloembakkengolfplaten (daken van schuren en garages)standleiding (afvoer toilet)brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)oude huishoudelijke apparatenAsbestdaken zijn vanaf 31 december 2024 verboden. Voor het verwijderen van asbest van uw dak kunt u een speciale lening aanvragen bij de provincie Drenthe.Wilt u als particulier minder dan 35m² geschroefde asbesthoudende beplating afvoeren? Dan moet u eerst een sloopmelding doen. U ontvangt dan van de gemeente een stortbewijs. Daarmee kunt u de geschroefde asbesthoudende beplating (verpakt in plastic) afvoeren naar het afvalbrengpunt. Daar is het verpakkingsplastic gratis af te halen.

 • Asverstrooiing

  Na de crematie kunt u de as van een overledene uitstrooien. Dit mag niet overal. Zo is het verboden om op verharde wegen en op gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria as te verstrooien.In speciale gevallen, kunt u hier een ontheffing voor krijgen. Met een ontheffing heeft u toestemming om iets te doen dat eigenlijk verboden is. Een ontheffing heeft u ook nodig als u as wilt verstrooien op een strooiveld van een begraafplaats.Als u as wilt verstrooien op particulier terrein, heeft u toestemming nodig van de eigenaar van dit terrein. De gemeente is hierin dan geen partij.

 • Avondwinkel openen

  Als u als winkelier een avondwinkel wilt openen, heeft u een ontheffing nodig. Deze moet u aanvragen voor het openhouden van de winkel buiten de normale openingstijden.Binnen de gemeente Borger-Odoorn geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 06:00 tot 22:00 uur. Onder feestdagen worden dan verstaan: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.Daarnaast geldt dat voor werk-, zon- en feestdagen gedurende de periode van 22:00 uur tot 06.00 uur een vrijstelling kan worden verleend voor zover dit betrekking heeft op een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard en het uitstallen van goederen.

 • Ballonnen oplaten

  Het is de laatste jaren steeds populairder geworden om (massaal) ballonnen op te laten. Naar schatting worden er in Nederland 1 miljoen ballonnen per jaar opgelaten. Maar wat de lucht in gaat, komt ook weer ergens naar beneden. En een groot gedeelte van die ballonnen komt in de natuur terecht, met alle gevolgen van dien. In de gemeente Borger-Odoorn willen we dat graag voorkomen. Daarvoor vragen we om uw medewerking.Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende alternatieven:bellen blazenvliegers oplatenlampionoptochtenfeesttoeterswapperen met lintengekleurde pinata’s stukslaan met cadeautjes of snoepballonnen ophangen in plaats van loslaten

 • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

  In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Onder andere van huizen, kantoren en winkels. Zo kunnen bedrijven de BAG bijvoorbeeld gebruiken om adressenbestanden te vergelijken.Gegevens die al in de BAG staan, hoeft u niet meer door te geven aan overheidsorganisaties. Een adreswijziging hoeft u bijvoorbeeld maar 1 keer aan de gemeente door te geven. Andere overheden hebben deze informatie dan ook.

 • Basisregistratie ondergrond

  Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis de Basisregistratie ondergrond (BRO) inzien. De BRO is een centrale bron van duidelijke basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. In de BRO staan gegevens over:de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrondde gebruiksrechten op de ondergrondHierdoor krijgt u een beter inzicht in de kansen en risico’s in het gebruik van de ondergrond. Bijvoorbeeld als u een bodemwarmte-installatie wilt aanleggen en vooraf wilt weten hoe de samenstelling van de ondergrond is.De gemeente is verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond te registreren.

 • Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

  Jongeren die voortijdig de school verlaten, hebben moeite met het vinden van een baan. U kunt een persoonlijk begeleider van de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk.De begeleider werkt samen met opleidingcentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, Sociale Diensten, het UWV WERKbedrijf en andere instanties.

 • Berm gebruiken

  U mag een berm of een gedeelte van de weg niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor die is bedoeld. Zo mag u er bijvoorbeeld niet zomaar parkeren of kamperen. U heeft hier toestemming voor nodig van de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties