Resultaten

21 - 30 van de 67 Resultaten
Toon producten van Hilversum
 • Gehandicaptenparkeerplaats (GPP)

  Heeft u een blijvende of langdurige lichamelijke beperking en bent u in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Indien u voldoet aan de voorwaarden wordt in overleg met u een bord gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken van uw auto geplaatst in de buurt van uw woning.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens geheimhoudt voor sommige organisaties? Dan kunt u de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet aan hen te geven. De gemeente is verplicht om uw gegevens door te geven aan: de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Belastingdienst. Geheimhouding U kunt om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om informatie die de gemeente geeft aan: Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) sport- en muziekverenigingen (vrije derden) advocaten (verplichte derden) De gemeente geeft zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren.

 • Gemeentelijke belastingen

  Op de aanslag kunnen de volgende heffingen voorkomen: Onroerende-zaakbelastingen Hondenbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing Ook de WOZ-beschikking (waarde van het object) staat op het aanslagbiljet. Op deze waarde wordt de aanslag onroerende zaakbelasting voor de eigenaren/gebruikers van niet woningen (bedrijfspanden) en de eigenaren van woningen gebaseerd. Vanaf het belastingjaar 2016 ontvangen ook de gebruikers van woningen een WOZ-beschikking. Bij een sociale huurwoning kan de WOZ-waarde namelijk van belang zijn op de hoogte van de huur. De gebruikers ontvangen geen aanslag onroerendezaakbelasting

 • Hondenbelasting

  Aanmelden | Afmelden Aanmelden Vanaf het moment dat u 1 of meerdere honden heeft moet u hiervan aangifte doen. Hondenbelasting wordt geheven naar het aantal volle maanden in een jaar dat u de hond in bezit heeft. Krijgt u de hond bijvoorbeeld in de loop van maart, dan betaalt u vanaf april tot en met december van het betreffende jaar. Afmelden Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist of geen hond meer heeft, hoeft u vanaf de maand volgend op die van de wijziging geen hondenbelasting meer te betalen. Is uw hond overleden dan ontvangt u vermindering van de aanslag hondenbelasting. Bij overlijden/euthanasie vragen wij om een verklaring of rekening van de dierenarts  

 • Identiteitskaart

  Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van de identiteitskaart of paspoort. Ook (jonge) kinderen. Het aanvragen van een identiteitskaart is alléén mogelijk op afspraak. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe identiteitskaart ophalen. Let op Wij werken alleen op afspraak. Het kan een paar dagen duren voordat er een afspraakmogelijkheid is. Plan uw afspraak daarom op tijd in. Voor het afhalen van een identiteitskaart hoeft u geen afspraak te maken. U kunt dit ophalen tijdens de openingstijden van het Stadskantoor.

 • Inrij/parkeerontheffing centrum

  Om het wonen, werken en winkelen in het centrum van Hilversum nog aantrekkelijker te maken is het autoverkeer in de binnenstad aan banden gelegd. Laden en lossen binnen venstertijden Wilt u laden en lossen in het kernwinkelgebied dan kan dit binnen vastgestelde bevoorradingsuren. Tijdens deze bevoorradingsuren is geen ontheffing nodig om met de auto te kunnen inrijden. U mag gedurende deze tijden niet op de openbare weg parkeren. Buiten deze toegangstijden is het gebied afgesloten door middel van verzinkbare palen. Toegangstijden Kernwinkelgebied Maandag                                                   06.00 – 13.00 uur Dinsdag tot en met vrijdag                        06.00 – 11.00 uur Laden en lossen buiten bevoorradingsuren Buiten deze tijden moet u in bezit zijn van een inrijontheffing (eventueel aangevuld met een ontheffing parkeerverbod) en een keycard voor de bediening van de palen. De betekenis van verkeersborden en verkeerstekens en de gedragsregels zijn vastgesteld in de wetgeving. De gemeente kan als wegbeheerder ontheffing verlenen voor een aantal van deze regels. Voor ontheffing van het inrijverbod van het voetgangersgebied kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. De inrijontheffing kan tijdelijk of permanent worden verstrekt en is aan strenge voorwaarden gebonden. Bewoners, bedrijven of leveranciers kunnen een aanvraag doen. Er gelden verschillende regels voor genoemde categorieën.

 • Kamerbewoning

  Wilt u een gebouw geschikt maken voor kamerbewoning? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig en moet u voldoen aan de eisen. Gaat u een gebouw verbouwen waardoor er minder of meer zelfstandige woningen ontstaan (bijvoorbeeld appartementen)? Dan gelden er andere regels. Vooronderzoek In een aantal gebieden in Hilversum is de kans klein dat u een vergunning voor kamerbewoning krijgt. Daarom is het verstandig om vooraf te laten onderzoeken of de vergunning kan worden gegeven. Dit kan door het aanvragen van een vooronderzoek. Gemiddeld duurt het 4 tot 6 weken voor u antwoord krijgt.

 • Kinderopvang registreren/ wijzigen

  Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorziening voor gastouderopvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal starten? Dan moet u eerst een aantal zaken nagaan en regelen. Daarna kunt u zich laten registreren als houder van een kindercentrum of gastouderbureau. Bij de gemeente Hilversum verloopt de registratie of het doorgeven van een wijziging via GGD Gooi en Vechtstreek.

 • Kwijtschelding

  Bij een inkomen op bijstandsniveau komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Afhankelijk van uw financiële situatie kan volledige of gedeeltelijke kwijtschelding worden gegeven. Uw verzoek moet met alle verzochte bijlagen binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet zijn opgestuurd. Voldoet uw verzoek hier niet aan, dan wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. Hierover krijgt u dan bericht. Invorderingskosten (aanmaningskosten en/of kosten dwangbevel) worden niet kwijtgescholden. Kwijtschelding kan worden verleend voor: watersysteemheffing ingezetenen (Waternet) zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing (Waternet) hondenbelasting (alleen voor de 1ste hond) afvalstoffenheffing rioolheffing Uw verzoek moet bij binnen 3 maanden na de datum van het aanslagbiljet zijn opgestuurd.

 • Langer parkeren

  Soms wilt u een parkeerplaats langer gebruiken dan is toegestaan. Bijvoorbeeld bij een verhuizing of verbouwing. Als u een week-, maand- of jaarkaart koopt, hoeft u niet steeds opnieuw naar de parkeerautomaat.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties