Resultaten

21 - 30 van de 58 Resultaten
Toon producten van Huizen
 • Overlijden, aangifte

  Wanneer iemand is overleden, doet u aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Aangifte van overlijden kan gedaan worden door ‘een ieder die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden'. In de meeste gevallen doet de uitvaartverzorger aangifte. De aangifte moet binnen zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Doe dit voor de begrafenis of crematie. Begraven of cremeren gebeurt uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden. Bij de aangifte van overlijden maakt de gemeente een document aan waarin in ze toestemming geeft voor de uitvaart. Deze is bestemd voor de beheerder van de begraafplaats of het crematorium. Bij aangifte van overlijden wordt het overlijden geregistreerd bij de burgerlijke stand en wordt er een overlijdensakte opgesteld. Aangifte overlijden Maak een afspraak Burgerzaken werkt alleen op afspraak. U mailt hiervoor naar burgerzaken@huizen.nl of u belt naar het telefoonnummer 14 035. Online aangifte doen Een online aangifte is alleen mogelijk als u een eHerkenningsmiddel heeft. Daarnaast meldt u zich eenmalig aan bij de gemeente Huizen. Dit kan via gemeente@huizen.nl. Online een overlijden doorgeven

 • Milieuvervuiling melden

  Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit. Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan meldt u dit bij de gemeente.

 • Woning splitsen

  Als huiseigenaar kunt u uw woning splitsen. Zo kunt u de ruimte ombouwen tot meerdere appartementen. In sommige gemeenten heeft u een splitsingsvergunning nodig. Dat geldt niet voor de gemeente Huizen. Informeer wel bij het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente Huizen houdt in de basisregistratie personen (BRP) informatie bij van haar inwoners. Als u niet wilt dat instanties uw gegevens bij ons kunnen opvragen, dan kunt u vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens.  Uitzondering Als bepaalde overheidsinstellingen uw gegevens opvragen, zijn we verplicht om ze te geven. Op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl ziet u welke organisaties gegevens uit de BRP mogen ontvangen en waarom ze hiervoor toestemming hebben. Online aanvragen Online geheimhouding aanvragen   Verwerking aanvraag We verwerken uw aanvraag binnen 4 weken. Handige links Wiekrijgtmijngegevens.nl Basisregistratie personen (BRP) (Rijksoverheid) 

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u: naar het buitenland verhuist; gaat trouwen; solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.

 • Omgevingsvergunning

  Sinds 2010 is er een omgevingsvergunning. Hiermee kunt u in één keer een vergunning aanvragen voor meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning en het kappen van een boom. Wanneer een omgevingsvergunning U bent verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor onder andere: bouwen of verbouwen wijzigen van een monument het oprichten of wijzigen van een bedrijf waarvoor een milieuvergunning nodig is. maken van een uitrit buiten de bebouwde kom het in gebruik nemen van een bouwwerk waarvoor een brandveiligheidsvergunning is vereist reclame aan gevels of andere openbare locaties U kunt via omgevingsloket.nl makkelijk zien of u een vergunning nodig heeft.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  U heeft een Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig: als u garant wilt staan voor de eventuele kosten of schulden voor een visumplichtig vreemdeling die een bezoek wil brengen aan Nederland (garantstelling); als u onderdak wilt geven aan een visumplichtig vreemdeling (logiesverstrekking); als er sprake is van garantstelling én logiesverstrekking. U kunt het formulier downloaden op de website van de IND. Of u maakt een afspraak bij Burgerzaken en u krijgt het formulier tijdens de afspraak. U vult het formulier in en vervolgens laat u het formulier legaliseren door de gemeente waar u woont. Let op: U zet uw handtekening pas in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente. Dit geldt ook voor de handtekening van een eventuele partner. De gemeente plaatst op bladzijde 3 van het formulier een handtekening/stempel. Hiermee wordt vastgesteld dat de handtekeningen op het formulier van de logiesverstrekker en/of garantsteller (en eventueel zijn/haar partner) zijn gecontroleerd.  De garantverklaring is 3 maanden geldig. Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen hebben soms een visum nodig. Dit hangt af van het land waar de persoon vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien. Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan stuurt u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking naar die persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren.

 • Rijbewijs aanvragen/verlengen

  Let op: rijbewijzen zijn tijdelijk langer geldig, bekijk of dit voor u van toepassing is. In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus werkt burgerzaken uitsluitend op afspraak. Ook voor het afhalen van documenten. Zie voor meer informatie: burgerzaken op afspraak. Als u staat ingeschreven bij de gemeente Huizen, kunt u een rijbewijs aanvragen bij Burgerzaken.

 • Rijbewijs - meer informatie

  Ingeschreven bij gemeente Huizen: Alleen als u staat ingeschreven bij de gemeente Huizen in de BRP, kunt u bij ons een rijbewijs aanvragen. Verklaring: Uw verklaring rijvaardigheid en uw medische verklaring worden rechtstreeks via het CBR in de registers van de RDW geregistreerd.  Medische keuring: Als u een rijbewijs heeft in de categorieën C of D is een medische keuring verplicht voordat u het rijbewijs kunt verlengen. De keuringspapieren zijn bij Burgerzaken te verkrijgen. Categorie uitbreiding: Als u een aanvullende rijbevoegdheid hebt behaald, moet uw bestaande rijbewijs worden vernieuwd met de uitbreiding in de betreffende categorie. Nieuw rijbewijs na een week: Rijbewijzen worden centraal in Nederland geproduceerd. Het is daarom niet mogelijk om uw rijbewijs direct na aanvraag mee te nemen. Ongeveer een week na aanvraag is uw nieuwe rijbewijs klaar. U heeft drie maanden de tijd om uw rijbewijs af te halen. Persoonlijk afhalen: Rijbewijzen moeten persoonlijk worden aangevraagd en afgehaald. Eigendom staat: Rijbewijzen blijven eigendom van de staat. Geldigheid: Een rijbewijs is tien jaar geldig (vanaf 65 jaar gelden er andere voorwaarden). Voor het einde van deze periode moet u een nieuwe aanvragen. Beschadiging: Als uw rijbewijs is beschadigd, moet het worden vervangen door een nieuwe. Inperking rijbevoegdheid: Om verschillende redenen kan uw rijbevoegdheid worden ingeperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie van voertuigen niet meer geldig is. Er moet dan een nieuw rijbewijs worden aangevraagd waar de betreffende inperking in is verwerkt. Militair rijbewijs: Een Nederlands militair rijbewijs is alleen geldig binnen de militaire organisatie en is niet algemeen geldend. Bij de gemeente waar u ingeschreven staat, kunt u uw militair rijbewijs omwisselen voor een regulier rijbewijs dat wel algemeen geldend is.  Buitenlands rijbewijs: Een buitenlands rijbewijs inwisselen voor een Nederlands rijbewijs is alleen mogelijk wanneer u in Nederland woonachtig bent en over een geldige verblijfstitel beschikt. Voor de specifieke eisen voor omwisseling en een lijst van landen waarin geldige rijbewijzen zijn afgegeven die hier omgewisseld kunnen worden kunt u terecht op de website van het RdW.

 • Spoedaanvraag rijbewijs

  Als u geen week kunt wachten op uw nieuwe rijbewijs, dan kunt u gebruik maken van een spoedprocedure. Let op: in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus werkt burgerzaken uitsluitend op afspraak. Ook voor het afhalen van documenten. Zie voor meer informatie: burgerzaken op afspraak.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties