Resultaten

21 - 29 van de 29 Resultaten
Toon producten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Inzien Nationaal Register Overledenen (NRO)

  Het Nationaal Register Overledenen (NRO) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland die vanaf 1939 zijn overleden.

 • Bezwaar maken tegen beslissing van de overheid

  Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, kunt u daar bezwaar tegen maken. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

 • Uitkering voor rampbestrijder bij ziekte of invaliditeit aanvragen

  U kunt misschien een ziekengelduitkering of invaliditeitsuitkering krijgen als u als rampbestrijder werkte, en u door uw werk ziek bent geworden of een handicap heeft gekregen.

 • Klacht indienen bij de Nationale ombudsman

  Heeft u klacht ingediend bij een overheidsinstantie? En heeft deze instantie niets met uw klacht gedaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

 • Klacht indienen over discriminatie bij het College voor de Rechten van de Mens

  Als u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelt kunt u een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Of bij een andere organisatie.

 • Inzien vastgelegde persoonsgegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  U kunt opvragen welke gegevens de AIVD en de MIVD over u hebben vastgelegd.

 • Registratie (teboekstelling) boot bij Kadaster

  U kunt uw boot laten registreren in de openbare registers van het Kadaster. Dit geldt voor woonboten, zeiljachten en andere pleziervaartuigen. Registratie (teboekstelling) is het enige bewijs dat u de rechtmatige eigenaar bent van een schip.

 • In beroep gaan tegen beslissing overheid

  Heeft u een bezwaar ingediend bij de overheid? En bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u mogelijk in beroep gaan.

 • Applying for an all-in-one permit for physical aspects (omgevingsvergunning)

  In the Netherlands, for most activities with regard to building, renovation, demolishing, construction, living, monuments, environment, nature and open space, you need a permit. This so-called 'all-in-one permit for physical aspects' (Omgevingsvergunning) can be used instead of applying for several individual permits.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties